Marianne Thyssen heeft als een van haar prioriteiten als eurocommissaris de eerlijke concurrentie van bedrijven. Ze stelt daarom voor de uit 1996 daterende detacheringsrichtlijn open te breken. Die richtlijn legt de minimale arbeidsvoorwaarden vast voor werknemers die een beperkte periode in een andere EU-lidstaat aan de slag gaan. Voor bijvoorbeeld de bouwsector geldt dat het minimumloon, de werk- en rusttijden, maar ook de regels op het vlak van gezondheid en veiligheid dezelfde moeten zijn voor buitenlandse en plaatselijke werknemers.

Het probleem is echter dat gedetacheerden vaak een pak minder kosten dan plaatselijke werknemers, precies omdat werkgevers hen enkel het minimumloon verschuldigd zijn. De plaatselijke werknemers worden op die manier uit de markt geprijsd.

Dertiende maand

"Daarom zeggen we nu dat de hele verloning moet geregeld worden met de detacheringsrichtlijn", zegt Thyssen. Als het van haar afhangt, zullen buitenlanders die in België werken dezelfde verloning krijgen als hun Belgische collega's in dezelfde sector. Het gaat bijvoorbeeld om een dertiende maand, verplaatsingsonkosten of, in de bouwsector, een aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer.

Thyssen zegt dat de filosofie van de oorspronkelijke detacheringsrichtlijn behouden blijft. "Het gaat erom werknemers te beschermen en het creëren van gelijke concurrentievoorwaarden."

Sinds 1996 is er heel wat veranderd. "Toen waren er vijftien lidstaten, nu zijn het er 28. De spanning tussen de minimumlonen is gestegen van één op drie naar één op tien. Op de lokale arbeidsmarkt kan het loonverschil in sommige gevallen oplopen tot 50 procent. De sociale aanvaarding van detachering komt zo serieus onder druk te staan."

160.000

Wat Thyssen niet wijzigt, is het principe dat buitenlandse werknemers hun socialezekerheidsbijdragen moeten betalen in hun land van oorsprong.

Het voorstel voor een nieuwe detacheringsrichtlijn wordt dinsdag goedgekeurd door de voltallige Europese Commissie en gaat daarna naar de lidstaten en het Europees Parlement. Eens zij er een akkoord over kunnen vinden, krijgen de EU-landen twee jaar de tijd de richtlijn om te zetten in nationale wetgeving. Het is nog maar de vraag hoe de lidstaten op Thyssens voorstel zullen reageren. In de eerste plaats omdat ze niet op dezelfde lijn zitten.

Volgens de meest recente cijfers, die betrekking hebben op het volledige jaar 2014, zijn in België zo'n 160.000 gedetacheerde werknemers actief. Ze zijn vooral actief in de bouw (58,2 procent) en de industrie (14,7 procent). De meest vertegenwoordigde nationaliteiten zijn Fransen (20,1 procent), Polen (15,8 procent) en Duitsers (12,9 procent).

(Belga/RR)

Marianne Thyssen heeft als een van haar prioriteiten als eurocommissaris de eerlijke concurrentie van bedrijven. Ze stelt daarom voor de uit 1996 daterende detacheringsrichtlijn open te breken. Die richtlijn legt de minimale arbeidsvoorwaarden vast voor werknemers die een beperkte periode in een andere EU-lidstaat aan de slag gaan. Voor bijvoorbeeld de bouwsector geldt dat het minimumloon, de werk- en rusttijden, maar ook de regels op het vlak van gezondheid en veiligheid dezelfde moeten zijn voor buitenlandse en plaatselijke werknemers. Het probleem is echter dat gedetacheerden vaak een pak minder kosten dan plaatselijke werknemers, precies omdat werkgevers hen enkel het minimumloon verschuldigd zijn. De plaatselijke werknemers worden op die manier uit de markt geprijsd. "Daarom zeggen we nu dat de hele verloning moet geregeld worden met de detacheringsrichtlijn", zegt Thyssen. Als het van haar afhangt, zullen buitenlanders die in België werken dezelfde verloning krijgen als hun Belgische collega's in dezelfde sector. Het gaat bijvoorbeeld om een dertiende maand, verplaatsingsonkosten of, in de bouwsector, een aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer. Thyssen zegt dat de filosofie van de oorspronkelijke detacheringsrichtlijn behouden blijft. "Het gaat erom werknemers te beschermen en het creëren van gelijke concurrentievoorwaarden." Sinds 1996 is er heel wat veranderd. "Toen waren er vijftien lidstaten, nu zijn het er 28. De spanning tussen de minimumlonen is gestegen van één op drie naar één op tien. Op de lokale arbeidsmarkt kan het loonverschil in sommige gevallen oplopen tot 50 procent. De sociale aanvaarding van detachering komt zo serieus onder druk te staan." Wat Thyssen niet wijzigt, is het principe dat buitenlandse werknemers hun socialezekerheidsbijdragen moeten betalen in hun land van oorsprong. Het voorstel voor een nieuwe detacheringsrichtlijn wordt dinsdag goedgekeurd door de voltallige Europese Commissie en gaat daarna naar de lidstaten en het Europees Parlement. Eens zij er een akkoord over kunnen vinden, krijgen de EU-landen twee jaar de tijd de richtlijn om te zetten in nationale wetgeving. Het is nog maar de vraag hoe de lidstaten op Thyssens voorstel zullen reageren. In de eerste plaats omdat ze niet op dezelfde lijn zitten. Volgens de meest recente cijfers, die betrekking hebben op het volledige jaar 2014, zijn in België zo'n 160.000 gedetacheerde werknemers actief. Ze zijn vooral actief in de bouw (58,2 procent) en de industrie (14,7 procent). De meest vertegenwoordigde nationaliteiten zijn Fransen (20,1 procent), Polen (15,8 procent) en Duitsers (12,9 procent).(Belga/RR)