"Laat het duidelijk zijn: dit is helemaal niet wat we gewild hebben en dus is het geen goed nieuws", steekt Thyssen van wal. "De Britten hebben gestemd en dat moeten we aanvaarden. Dat Europa sterker is met 28 dan met 27 is ook een feit. Voor het imago van de Unie is dit geen goede zaak. Maar of dat nu het einde van Europa is? Daar geloof ik helemaal niet in."

Wordt David Cameron nu het zwarte schaap, de man die aan de basis ligt van iets wat hij ook niet gewild heeft?

"Premier Cameron heeft in deze kwestie zwaar gegokt en verloren. Hij neemt er ook de verantwoordelijkheid voor. Maar dé vraag die nu moet gesteld worden, is wat de gevolgen zijn voor de Unie, voor het Verenigd Koninkrijk en voor de samenwerking binnen Europa. Ik denk in de eerste plaats aan de economische gevolgen. Artikel 50 van het Europees Verdrag bepaalt dat lidstaten uit de EU kunnen stappen. Hoe dat moet gebeuren, is voorwerp van onderhandelingen die in principe twee jaar duren. Er valt heel wat te onderhandelen. Feit is dat dit veel onzekerheid met zich brengt. Laten we de kalmte bewaren en zien wat de onderhandelingen met Londen opleveren. Tot dan verandert er niets, ook niet voor de arbeidsmobiliteit."

Gelooft u net als Geert Bourgeois in een zachte landing, een pragmatische exit?

"Exit is exit. De onderhandelingen moeten professioneel gevoerd worden. Ik ga ervan uit dat er een verstandige oplossing gevonden wordt voor de economische relatie met het VK. De basisregels van de EU blijven in ieder geval overeind: vrij verkeer van kapitaal, van goederen en van mensen. Het Verenigd Koninkrijk zal nu moeten onderhandelen over hoe het zich daar wil in inpassen. Wat willen zij nog? Het is een feit dat de Britten de basisregels van de interne markt ook moeten blijven respecteren als ze een relatie willen. De 27 zullen beslissen of de Britten daaraan beantwoorden of niet. In die zin durf ik zelfs zeggen dat de EU meer dan ooit overeind zal blijven."

Zegt u nu dat er het Verenigd Koninkrijk, eventueel via een assocatieverdrag, geprivilegieerde relaties met de EU kan blijven onderhouden?

"Dat kan zeker, zoals in theorie met alle derde landen, maar alles moet onderhandeld worden."

Is de geest nu niet uit de fles? Geert Wilders roerde zich al meteen in Nederland met 'wij ook'

.

"We zullen zeker nog zulke stemmen horen en dan denk ik met een aan iemand in Frankrijk. Ik kan alleen maar hopen dat binnen de EU grote figuren zullen opstaan die het Europese project meer dan ooit zullen verdedigen. Ik twijfel er niet aan dat dit ook zal gebeuren. De Europese burgers moeten meer dan ooit geïnformeerd worden over wat Europa voor hen doet en betekent, voor hun jobs, economische groei en veiligheid om maar de drie belangrijkste zaken te citeren. Europa is echt niet de schuld van alles, zoals defaitisten beweren. Ik vind dat de ministers, elk in hun land, een grote verantwoordelijkheid hebben om de boodschap uit te dragen. Niet alleen als het een leuke boodschap is, maar ook als dat moed vergt.

Zullen landen als Ierland, Wales en Schotland nu sneller hun al lang bepleite onafhankelijkheid nastreven en realiseren?

"Voorlopig is het Verenigd Koninkrijk nog altijd één land. Maar dat de brexit onrust zal meebrengen, is een feit. Het referendum laat het VK totaal verdeeld achter."

KC

"Laat het duidelijk zijn: dit is helemaal niet wat we gewild hebben en dus is het geen goed nieuws", steekt Thyssen van wal. "De Britten hebben gestemd en dat moeten we aanvaarden. Dat Europa sterker is met 28 dan met 27 is ook een feit. Voor het imago van de Unie is dit geen goede zaak. Maar of dat nu het einde van Europa is? Daar geloof ik helemaal niet in."Wordt David Cameron nu het zwarte schaap, de man die aan de basis ligt van iets wat hij ook niet gewild heeft?"Premier Cameron heeft in deze kwestie zwaar gegokt en verloren. Hij neemt er ook de verantwoordelijkheid voor. Maar dé vraag die nu moet gesteld worden, is wat de gevolgen zijn voor de Unie, voor het Verenigd Koninkrijk en voor de samenwerking binnen Europa. Ik denk in de eerste plaats aan de economische gevolgen. Artikel 50 van het Europees Verdrag bepaalt dat lidstaten uit de EU kunnen stappen. Hoe dat moet gebeuren, is voorwerp van onderhandelingen die in principe twee jaar duren. Er valt heel wat te onderhandelen. Feit is dat dit veel onzekerheid met zich brengt. Laten we de kalmte bewaren en zien wat de onderhandelingen met Londen opleveren. Tot dan verandert er niets, ook niet voor de arbeidsmobiliteit.""Exit is exit. De onderhandelingen moeten professioneel gevoerd worden. Ik ga ervan uit dat er een verstandige oplossing gevonden wordt voor de economische relatie met het VK. De basisregels van de EU blijven in ieder geval overeind: vrij verkeer van kapitaal, van goederen en van mensen. Het Verenigd Koninkrijk zal nu moeten onderhandelen over hoe het zich daar wil in inpassen. Wat willen zij nog? Het is een feit dat de Britten de basisregels van de interne markt ook moeten blijven respecteren als ze een relatie willen. De 27 zullen beslissen of de Britten daaraan beantwoorden of niet. In die zin durf ik zelfs zeggen dat de EU meer dan ooit overeind zal blijven.""Dat kan zeker, zoals in theorie met alle derde landen, maar alles moet onderhandeld worden."."We zullen zeker nog zulke stemmen horen en dan denk ik met een aan iemand in Frankrijk. Ik kan alleen maar hopen dat binnen de EU grote figuren zullen opstaan die het Europese project meer dan ooit zullen verdedigen. Ik twijfel er niet aan dat dit ook zal gebeuren. De Europese burgers moeten meer dan ooit geïnformeerd worden over wat Europa voor hen doet en betekent, voor hun jobs, economische groei en veiligheid om maar de drie belangrijkste zaken te citeren. Europa is echt niet de schuld van alles, zoals defaitisten beweren. Ik vind dat de ministers, elk in hun land, een grote verantwoordelijkheid hebben om de boodschap uit te dragen. Niet alleen als het een leuke boodschap is, maar ook als dat moed vergt."Voorlopig is het Verenigd Koninkrijk nog altijd één land. Maar dat de brexit onrust zal meebrengen, is een feit. Het referendum laat het VK totaal verdeeld achter."KC