Belgische regeringen kregen in het verleden vaak het verwijt dat ze de adviezen van de OESO, het IMF en de Europese Commissie grotendeels naast zich neerlegden. Met de regering-Michel is dat anders. Een taxshift van lasten op arbeid richting belastingen op consumptie, dat is iets waar de internationale instellingen al jaren om smeken. Daardoor daalt de Belgische loonkostenhandicap ten opzichte van de buurlanden in 2016 naar 12,4 procent. Tegen het einde van de legislatuur is de 10 procent in zicht.

'Maak werk van een flexibeler arbeidsmarkt'

Het zou logisch zijn dat de regering-Michel de komende jaren kiest voor verdere lastenverlagingen en loonmatiging, zodat die loonkostenhandicap verdwijnt. Dat zou de jobcreatie een extra boost geven. De vraag is of dat haalbaar is. Na de reële loonstop onder de regering-Di Rupo en de indexsprong van deze regering vinden de vakbonden dat er een einde moet komen aan de loonmatiging. Als de Belgische loonkostenhandicap de komende jaren afneemt, zal dat vooral te danken zijn aan sterkere loondrift in onze buurlanden.

Indien de Belgische regering de komende jaren een kader wil creëren voor extra jobcreatie, moet ze inzetten op het flexibeler maken van de arbeidsmarkt. Het jongste jaarrapport van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid bulkt van de voorstellen: meer glijdende werkuren, snoeien in de verlofstelsels, soepeler regels voor uitzendarbeid, een systeem van loopbaanrekening en tijdsparen. Normaal is het aan de sociale partners om voorstellen te formuleren. Maar gezien de gespannen verhoudingen valt daar weinig van te verwachten. Het zal dan ook aan de regering en minister van Werk Kris Peeters (CD&V) zijn om werk te maken van een flexibeler arbeidsmarkt.

Belgische regeringen kregen in het verleden vaak het verwijt dat ze de adviezen van de OESO, het IMF en de Europese Commissie grotendeels naast zich neerlegden. Met de regering-Michel is dat anders. Een taxshift van lasten op arbeid richting belastingen op consumptie, dat is iets waar de internationale instellingen al jaren om smeken. Daardoor daalt de Belgische loonkostenhandicap ten opzichte van de buurlanden in 2016 naar 12,4 procent. Tegen het einde van de legislatuur is de 10 procent in zicht. Het zou logisch zijn dat de regering-Michel de komende jaren kiest voor verdere lastenverlagingen en loonmatiging, zodat die loonkostenhandicap verdwijnt. Dat zou de jobcreatie een extra boost geven. De vraag is of dat haalbaar is. Na de reële loonstop onder de regering-Di Rupo en de indexsprong van deze regering vinden de vakbonden dat er een einde moet komen aan de loonmatiging. Als de Belgische loonkostenhandicap de komende jaren afneemt, zal dat vooral te danken zijn aan sterkere loondrift in onze buurlanden. Indien de Belgische regering de komende jaren een kader wil creëren voor extra jobcreatie, moet ze inzetten op het flexibeler maken van de arbeidsmarkt. Het jongste jaarrapport van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid bulkt van de voorstellen: meer glijdende werkuren, snoeien in de verlofstelsels, soepeler regels voor uitzendarbeid, een systeem van loopbaanrekening en tijdsparen. Normaal is het aan de sociale partners om voorstellen te formuleren. Maar gezien de gespannen verhoudingen valt daar weinig van te verwachten. Het zal dan ook aan de regering en minister van Werk Kris Peeters (CD&V) zijn om werk te maken van een flexibeler arbeidsmarkt.