In een interview met het weekblad Trends zegt Luc Coene tevreden te zijn over de resultaten van de banktesten door de ECB. Maar om de kredietverstrekking in Europa op gang te trekken is er meer nodig: "Er is nood aan structurele hervormingen die de rendabiliteit en het vertrouwen van de ondernemingen vergroten, wat moet leiden tot investeringen en economische groei."

In België maakt de nieuwe regering werk van structurele hervormingen. Zijn die voldoende?

Coene:"De pensioenhervorming is alleszins een stap in de goede richting. Het is cruciaal om de vergrijzingskosten naar beneden te halen en de mensen een duidelijk perspectief te geven wanneer ze op pensioen kunnen."

Toch stellen bepaalde mensen de sanering van de overheidsfinanciën ter discussie?

Coene: "Ik wil daarover heel duidelijk zijn: die sanering is noodzakelijk, omdat er gigantische vergrijzingskosten op ons afkomen - dat gaat ons 5 à 6 procent van het bbp kosten. Ofwel creëren we nu ruimte door het begrotingstekort zo snel mogelijk weg te werken, zodat we een deel van die kosten opvangen en de lasten in de toekomst minder groot zijn. Ofwel zeggen we tegen de volgende generaties: jullie moeten het probleem maar zelf oplossen."

"Uiteindelijk is dit een debat over de generaties heen: zijn we bereid nu een stukje van onze welvaart in te leveren, zodat onze kinderen en kleinkinderen het later niet minder goed hebben? Of willen we niets inleveren en vinden we dat onze kinderen en kleinkinderen zichzelf maar moeten redden? Dat is de fundamentele keuze waar we voor staan. De mensen die gaan staken tegen de sanering, zeggen eigenlijk tegen hun kinderen: jullie kunnen de pot op. Ik vind dat bijzonder erg."

Wat is er minder goed aan de regeringsplannen?

Coene:"Ik had verwacht dat de regering meer zou doen om het concurrentievermogen te verbeteren. De indexsprong is oké, maar dat er geen grotere verschuiving is van de sociale bijdragen naar bijvoorbeeld de btw, is een gemiste kans. Op die manier had de regering de werkgelegenheid ernstig kunnen stimuleren, en dat hebben we echt broodnodig. De maatregelen zullen misschien volstaan om de jobvernietiging te stoppen, maar niet om de banencreatie in de kern van onze economie - de industrie en de marktdiensten - te stimuleren."

"Zo blijft de basis van de piramide versmallen. Terwijl de werkgelegenheid in de privésector daalt, blijft ze toenemen in de openbare of semi-openbare sector. Tja, dat gewicht kun je niet blijven torsen. Op een gegeven moment valt de piramide om."

Lees het volledige interview met Luc Coene in Trends van deze week.

In een interview met het weekblad Trends zegt Luc Coene tevreden te zijn over de resultaten van de banktesten door de ECB. Maar om de kredietverstrekking in Europa op gang te trekken is er meer nodig: "Er is nood aan structurele hervormingen die de rendabiliteit en het vertrouwen van de ondernemingen vergroten, wat moet leiden tot investeringen en economische groei."Coene:"De pensioenhervorming is alleszins een stap in de goede richting. Het is cruciaal om de vergrijzingskosten naar beneden te halen en de mensen een duidelijk perspectief te geven wanneer ze op pensioen kunnen."Coene: "Ik wil daarover heel duidelijk zijn: die sanering is noodzakelijk, omdat er gigantische vergrijzingskosten op ons afkomen - dat gaat ons 5 à 6 procent van het bbp kosten. Ofwel creëren we nu ruimte door het begrotingstekort zo snel mogelijk weg te werken, zodat we een deel van die kosten opvangen en de lasten in de toekomst minder groot zijn. Ofwel zeggen we tegen de volgende generaties: jullie moeten het probleem maar zelf oplossen.""Uiteindelijk is dit een debat over de generaties heen: zijn we bereid nu een stukje van onze welvaart in te leveren, zodat onze kinderen en kleinkinderen het later niet minder goed hebben? Of willen we niets inleveren en vinden we dat onze kinderen en kleinkinderen zichzelf maar moeten redden? Dat is de fundamentele keuze waar we voor staan. De mensen die gaan staken tegen de sanering, zeggen eigenlijk tegen hun kinderen: jullie kunnen de pot op. Ik vind dat bijzonder erg."Coene:"Ik had verwacht dat de regering meer zou doen om het concurrentievermogen te verbeteren. De indexsprong is oké, maar dat er geen grotere verschuiving is van de sociale bijdragen naar bijvoorbeeld de btw, is een gemiste kans. Op die manier had de regering de werkgelegenheid ernstig kunnen stimuleren, en dat hebben we echt broodnodig. De maatregelen zullen misschien volstaan om de jobvernietiging te stoppen, maar niet om de banencreatie in de kern van onze economie - de industrie en de marktdiensten - te stimuleren.""Zo blijft de basis van de piramide versmallen. Terwijl de werkgelegenheid in de privésector daalt, blijft ze toenemen in de openbare of semi-openbare sector. Tja, dat gewicht kun je niet blijven torsen. Op een gegeven moment valt de piramide om."Lees het volledige interview met Luc Coene in Trends van deze week.