De Waalse gemeenten kunnen een positief saldo voorleggen van 321 miljoen euro voor het algemeen totaal, de Brusselse gemeenten een overschot van 106 miljoen euro en de Vlaamse gemeenten 276 miljoen euro aan 'autofinancieringsmarge' (financiële buffer).

Belfius richt zich in zijn traditionele studie over de financiën van de lokale besturen niet alleen op de gemeenten, maar ook op de provincies, OCMW's, politiezones en voor het eerst ook op de hulpverleningszones (opgericht met de hervorming van de brandweerdiensten en operationeel sinds 2016).

De exploitatie-uitgaven van de lokale besturen blijven onder controle, met lichte verschillen tussen de gewesten. Het gaat in totaal om 27,4 miljard euro. De investeringsuitgaven bedragen globaal genomen 6,6 miljard euro. Daar is wel een groot verschil merkbaar in groeiritme tussen de gewesten, met de hoogste stijging (25 procent) voor de gemeentelijke investeringsprojecten in Wallonië. Het gaat daarbij volgens Belfius evenwel om een terugkeer naar een 'normaal niveau', na enkele jaren van minder investeringsuitgaven in Wallonië. Aan ontvangstenzijde is er een bescheiden toename merkbaar.

De exploitatie-ontvangsten bedragen 28,6 miljard euro, waarbij toelagen en subsidies van andere bestuursniveau's goed zijn voor zowat de helft. Belfius waarschuwt maandag dat er evenwel politieke en maatschappelijke uitdagingen blijven die een grote impact hebben op het financieel beheer en die de lokale financiën nog verder zullen beïnvloeden. Het gaat daarbij onder andere om de pensioenhervorming van statutaire personeelsleden, stijgende kosten voor sociale bijstand en veiligheid, bevolkingsgroei, de gevolgen van de taxshift en de deelname aan het budgettair stabiliteitspact. (Belga/BO)

De Waalse gemeenten kunnen een positief saldo voorleggen van 321 miljoen euro voor het algemeen totaal, de Brusselse gemeenten een overschot van 106 miljoen euro en de Vlaamse gemeenten 276 miljoen euro aan 'autofinancieringsmarge' (financiële buffer). Belfius richt zich in zijn traditionele studie over de financiën van de lokale besturen niet alleen op de gemeenten, maar ook op de provincies, OCMW's, politiezones en voor het eerst ook op de hulpverleningszones (opgericht met de hervorming van de brandweerdiensten en operationeel sinds 2016). De exploitatie-uitgaven van de lokale besturen blijven onder controle, met lichte verschillen tussen de gewesten. Het gaat in totaal om 27,4 miljard euro. De investeringsuitgaven bedragen globaal genomen 6,6 miljard euro. Daar is wel een groot verschil merkbaar in groeiritme tussen de gewesten, met de hoogste stijging (25 procent) voor de gemeentelijke investeringsprojecten in Wallonië. Het gaat daarbij volgens Belfius evenwel om een terugkeer naar een 'normaal niveau', na enkele jaren van minder investeringsuitgaven in Wallonië. Aan ontvangstenzijde is er een bescheiden toename merkbaar. De exploitatie-ontvangsten bedragen 28,6 miljard euro, waarbij toelagen en subsidies van andere bestuursniveau's goed zijn voor zowat de helft. Belfius waarschuwt maandag dat er evenwel politieke en maatschappelijke uitdagingen blijven die een grote impact hebben op het financieel beheer en die de lokale financiën nog verder zullen beïnvloeden. Het gaat daarbij onder andere om de pensioenhervorming van statutaire personeelsleden, stijgende kosten voor sociale bijstand en veiligheid, bevolkingsgroei, de gevolgen van de taxshift en de deelname aan het budgettair stabiliteitspact. (Belga/BO)