De kans dat werkgevers en vakbonden tegen het najaar gezamenlijke voorstellen formuleren om tot meer 'werkbaar werk' te komen is klein. Hun visies daarover lopen ver uiteen. Vakbonden zijn van oordeel dat mensen pas langer aan het werk zullen blijven als ze aan het einde van de loopbaan kunnen uitbollen via allerlei systemen van loopbaanonderbreking en arbeidsduurvermindering. Werkgevers zien dat anders. Zij zijn niet voor een verdere uitbreiding van de vele verlofstelsels waarvan de kostprijs tussen 2009 en 2014 gestegen is van 750 naar 830 miljoen euro.

'Langer werken leidt tot meer 'werkbaar werk''

Ondernemers vinden dat er eerst langer moet worden gewerkt en dat er daarna ruimte is om afspraken te maken rond meer 'werkbaar werk'. Anders gezegd: langer werken zal leiden tot meer werkbaar werk. Een werkgever zal bereid zijn meer te investeren in een betere work/life-balance als hij weet dat zijn werknemer nog vele jaren aan de slag wil en zal blijven.

Want dat blijft in België een groot probleem: de loopbanen zijn te kort. De Belgen werken gemiddeld 32,2 jaar. Dat is korter dan die in onze buurlanden: 34,6 jaar in Frankrijk, 37,5 jaar in Duitsland, tot bijna 40 jaar in Nederland.

Het debat over werkbaar werk moet dan ook veel breder gaan. Het moet niet alleen gaan over bijvoorbeeld een loopbaanrekening, een systeem waarbij de werknemer individueel extra vakantiedagen bij elkaar kan sparen in drukkere tijden. De sociale partners en de regering moeten tegelijk aandacht hebben voor de factoren die vooral oudere werknemers uit de arbeidsmarkt trekken of duwen. Vandaar de noodzaak om het pensioenstelsel verder te hervormen, vervroegde uittreding nog af te bouwen en andere remmen op tewerkstelling of mobiliteit weg te werken. Anders heeft een debat over 'werkbaar werk' weinig zin.

De kans dat werkgevers en vakbonden tegen het najaar gezamenlijke voorstellen formuleren om tot meer 'werkbaar werk' te komen is klein. Hun visies daarover lopen ver uiteen. Vakbonden zijn van oordeel dat mensen pas langer aan het werk zullen blijven als ze aan het einde van de loopbaan kunnen uitbollen via allerlei systemen van loopbaanonderbreking en arbeidsduurvermindering. Werkgevers zien dat anders. Zij zijn niet voor een verdere uitbreiding van de vele verlofstelsels waarvan de kostprijs tussen 2009 en 2014 gestegen is van 750 naar 830 miljoen euro. Ondernemers vinden dat er eerst langer moet worden gewerkt en dat er daarna ruimte is om afspraken te maken rond meer 'werkbaar werk'. Anders gezegd: langer werken zal leiden tot meer werkbaar werk. Een werkgever zal bereid zijn meer te investeren in een betere work/life-balance als hij weet dat zijn werknemer nog vele jaren aan de slag wil en zal blijven.Want dat blijft in België een groot probleem: de loopbanen zijn te kort. De Belgen werken gemiddeld 32,2 jaar. Dat is korter dan die in onze buurlanden: 34,6 jaar in Frankrijk, 37,5 jaar in Duitsland, tot bijna 40 jaar in Nederland.Het debat over werkbaar werk moet dan ook veel breder gaan. Het moet niet alleen gaan over bijvoorbeeld een loopbaanrekening, een systeem waarbij de werknemer individueel extra vakantiedagen bij elkaar kan sparen in drukkere tijden. De sociale partners en de regering moeten tegelijk aandacht hebben voor de factoren die vooral oudere werknemers uit de arbeidsmarkt trekken of duwen. Vandaar de noodzaak om het pensioenstelsel verder te hervormen, vervroegde uittreding nog af te bouwen en andere remmen op tewerkstelling of mobiliteit weg te werken. Anders heeft een debat over 'werkbaar werk' weinig zin.