Siska Schoeters vertelt in De Standaard dat ze "onder haar voeten heeft gekregen" van de VRT, wegens een Instagram-post. Nadat bekendgeraakt was dat zes VRT-gezichten, allemaal mannen, meer dan 300.000 euro verdienen, schreef ze bij een foto van haar dochter: "Ik hoop dat zij mag opgroeien in een wereld waar hardwerkende vrouwen ook aan de top staan van mooie jaarlonen."

De loonverschillen tussen mannen en vrouwen zijn er nog altijd. In geen enkel land in de Europese Unie verdienen vrouwen gemiddeld evenveel of meer dan mannen. Nochtans zijn er sinds 2018 in Europa meer vrouwen met een universitair diploma dan mannen.

Laat licht schijnen op de loonkloof.

Wij kloppen onszelf graag op de borst, omdat België bij de beste leerlingen van de Europese Unie is. We vergeten gemakkelijk dat in België het loon vaak maar een klein onderdeel is van een verloningspakket met bedrijfswagens, aanvullende pensioenen, aandelenopties en andere voordelen die niet in kaart worden gebracht. Steekproeven suggereren dat de verschillen op dat gebied groot zijn.

Onderzoek toont aan dat de beste leiders niet per se diegenen zijn die aan ons beeld van een leider beantwoorden. Als bedrijven niet willen riskeren dat talentvolle mensen weglopen, omdat ambities op vooroordelen botsen, dan moeten ze metingen doen. Verdienen vrouwen in een organisatie gemiddeld minder? Stoten minder vrouwen door naar de top? Hoe komt dat?

Europa werkt aan wetgeving om ervoor te zorgen dat er midden 2026 minstens 33 procent vrouwen in de raden van bestuur van beursgenoteerde bedrijven zitten. In de raad van bestuur van de VRT zitten vijf vrouwen en zeven mannen. Een quotum alleen is niet genoeg. Er moet ook transparantie over de loonkloof zijn.

Siska Schoeters vertelt in De Standaard dat ze "onder haar voeten heeft gekregen" van de VRT, wegens een Instagram-post. Nadat bekendgeraakt was dat zes VRT-gezichten, allemaal mannen, meer dan 300.000 euro verdienen, schreef ze bij een foto van haar dochter: "Ik hoop dat zij mag opgroeien in een wereld waar hardwerkende vrouwen ook aan de top staan van mooie jaarlonen." De loonverschillen tussen mannen en vrouwen zijn er nog altijd. In geen enkel land in de Europese Unie verdienen vrouwen gemiddeld evenveel of meer dan mannen. Nochtans zijn er sinds 2018 in Europa meer vrouwen met een universitair diploma dan mannen.Wij kloppen onszelf graag op de borst, omdat België bij de beste leerlingen van de Europese Unie is. We vergeten gemakkelijk dat in België het loon vaak maar een klein onderdeel is van een verloningspakket met bedrijfswagens, aanvullende pensioenen, aandelenopties en andere voordelen die niet in kaart worden gebracht. Steekproeven suggereren dat de verschillen op dat gebied groot zijn.Onderzoek toont aan dat de beste leiders niet per se diegenen zijn die aan ons beeld van een leider beantwoorden. Als bedrijven niet willen riskeren dat talentvolle mensen weglopen, omdat ambities op vooroordelen botsen, dan moeten ze metingen doen. Verdienen vrouwen in een organisatie gemiddeld minder? Stoten minder vrouwen door naar de top? Hoe komt dat?Europa werkt aan wetgeving om ervoor te zorgen dat er midden 2026 minstens 33 procent vrouwen in de raden van bestuur van beursgenoteerde bedrijven zitten. In de raad van bestuur van de VRT zitten vijf vrouwen en zeven mannen. Een quotum alleen is niet genoeg. Er moet ook transparantie over de loonkloof zijn.