Sinds april 2018 kunnen de Vlaamse overheidsdiensten en lokale besturen een beroep doen op de tijdelijke inschakeling van extra werkkrachten. Vlaams parlementslid Tom Ongena (Open Vld) heeft bij bevoegd minister Bart Somers gevraagd of de coronacrisis een impact heeft gehad op de inzet van deze extra werkkrachten.

Uit de cijfers blijkt dat de Vlaamse overheid vorig jaar 207 uitzendkrachten heeft ingezet. Dit is een daling van 25 procent tegenover 2019. Volgens minister Somers heeft de coronacrisis wel degelijk een impact gehad. Zo werden bijvoorbeeld veel lopende uitzendcontracten begin 2020 beëindigd. Door de crisis werden er ook geen nieuwe opdrachten opgestart.

In de tweede helft van het jaar werd er opnieuw wat meer gebruikgemaakt van interims, onder andere omdat het werkvolume bij verschillende departementen opnieuw toenam.

'Het is goed dat de Vlaamse overheid gebruikmaakt van interims om op een flexibele manier fluctuaties in het werkvolume op te vangen', zegt Vlaams parlementslid Tom Ongena.

De Open Vld'er vraagt wel om bij de inzet van uitzendkrachten oog te hebben voor het verlagen van de drempels voor kansengroepen om aan de slag te gaan bij de overheid. Daarover moeten volgens Ongena meer gegevens beschikbaar worden. 'Zo kunnen er positieve acties ondernomen worden om de instroomkansen van deze mensen te verhogen, bijvoorbeeld via interimwerk.'

Sinds april 2018 kunnen de Vlaamse overheidsdiensten en lokale besturen een beroep doen op de tijdelijke inschakeling van extra werkkrachten. Vlaams parlementslid Tom Ongena (Open Vld) heeft bij bevoegd minister Bart Somers gevraagd of de coronacrisis een impact heeft gehad op de inzet van deze extra werkkrachten. Uit de cijfers blijkt dat de Vlaamse overheid vorig jaar 207 uitzendkrachten heeft ingezet. Dit is een daling van 25 procent tegenover 2019. Volgens minister Somers heeft de coronacrisis wel degelijk een impact gehad. Zo werden bijvoorbeeld veel lopende uitzendcontracten begin 2020 beëindigd. Door de crisis werden er ook geen nieuwe opdrachten opgestart. In de tweede helft van het jaar werd er opnieuw wat meer gebruikgemaakt van interims, onder andere omdat het werkvolume bij verschillende departementen opnieuw toenam. 'Het is goed dat de Vlaamse overheid gebruikmaakt van interims om op een flexibele manier fluctuaties in het werkvolume op te vangen', zegt Vlaams parlementslid Tom Ongena. De Open Vld'er vraagt wel om bij de inzet van uitzendkrachten oog te hebben voor het verlagen van de drempels voor kansengroepen om aan de slag te gaan bij de overheid. Daarover moeten volgens Ongena meer gegevens beschikbaar worden. 'Zo kunnen er positieve acties ondernomen worden om de instroomkansen van deze mensen te verhogen, bijvoorbeeld via interimwerk.'