"Vlaanderen zette haar bevoegdheden in de afgelopen jaren doeltreffend in en kan economische resultaten neerzetten die leidden tot groei en jobs. Met de nieuwe bevoegdheden van de zesde staatshervorming kan dat beleid sterker worden voortgezet", zegt Peeters.

In een boek dat zondag wordt voorgesteld zegt econoom Paul De Grauwe dat staatshervormingen "economisch nutteloos zijn". Minister-president Peeters schuift vijf vaststellingen naar voor die duidelijk moeten maken dat Vlaanderen er wel degelijk op is vooruitgegaan.

Eerste vaststelling is dat van de economische resultaten. "Vlaanderen heeft een open economie met sterk exportgerichte sectoren en voelt de economische crisis altijd eerst en het strafst. De gemiddelde economische groei per inwoner vóór de crisis, tussen 1999 en 2007, bedroeg in Vlaanderen 2% per jaar, 0,4% meer dan in Wallonië en Brussel. Dit is bovendien 0,2% meer dan het gemiddelde van de eurozone", zegt Peeters.

Tweede punt is dat van de jobcreatie. "De economische groei heeft Vlaanderen in de periode vóór de crisis ook veel sterker omgezet in jobcreatie dan Wallonië of Brussel. Gemiddeld was er een jobcreatie van 1% per jaar (precies het gemiddelde van de eurozone) terwijl Wallonië en Brussel bleven steken op 0,75% per jaar. De activiteitsgraad binnen het Vlaams gewest ligt ook veel hoger. Dit kan alleen maar door een beleid gericht op openheid", aldus Peeters.

Verder wijst de minister-president op het aandeel van Vlaanderen in de Belgische export (83%), de hogere koopkracht van de Vlamingen ("30% hoger dan die van de Waal of de Brusselaar") en de lagere armoedegraad in Vlaanderen.

"Het is wetenschappelijk dan ook niet correct om de evolutie van de economische groei in een crisisperiode van vijf jaar, te gebruiken om conclusies te trekken over de impact van de verschillende staatshervormingen van de afgelopen decennia. Onze analyse leert dat het belangrijke staatshervormingsproces dat op economisch vlak in de jaren '80 is gestart, wel degelijk toegelaten heeft dat Vlaanderen een ander beleid kon voeren met resultaten op het vlak van economische groei, werkzaamheidsgraad, exportprestaties en inkomensgroei", zegt Peeters. (Belga/TE)

"Vlaanderen zette haar bevoegdheden in de afgelopen jaren doeltreffend in en kan economische resultaten neerzetten die leidden tot groei en jobs. Met de nieuwe bevoegdheden van de zesde staatshervorming kan dat beleid sterker worden voortgezet", zegt Peeters. In een boek dat zondag wordt voorgesteld zegt econoom Paul De Grauwe dat staatshervormingen "economisch nutteloos zijn". Minister-president Peeters schuift vijf vaststellingen naar voor die duidelijk moeten maken dat Vlaanderen er wel degelijk op is vooruitgegaan. Eerste vaststelling is dat van de economische resultaten. "Vlaanderen heeft een open economie met sterk exportgerichte sectoren en voelt de economische crisis altijd eerst en het strafst. De gemiddelde economische groei per inwoner vóór de crisis, tussen 1999 en 2007, bedroeg in Vlaanderen 2% per jaar, 0,4% meer dan in Wallonië en Brussel. Dit is bovendien 0,2% meer dan het gemiddelde van de eurozone", zegt Peeters. Tweede punt is dat van de jobcreatie. "De economische groei heeft Vlaanderen in de periode vóór de crisis ook veel sterker omgezet in jobcreatie dan Wallonië of Brussel. Gemiddeld was er een jobcreatie van 1% per jaar (precies het gemiddelde van de eurozone) terwijl Wallonië en Brussel bleven steken op 0,75% per jaar. De activiteitsgraad binnen het Vlaams gewest ligt ook veel hoger. Dit kan alleen maar door een beleid gericht op openheid", aldus Peeters. Verder wijst de minister-president op het aandeel van Vlaanderen in de Belgische export (83%), de hogere koopkracht van de Vlamingen ("30% hoger dan die van de Waal of de Brusselaar") en de lagere armoedegraad in Vlaanderen. "Het is wetenschappelijk dan ook niet correct om de evolutie van de economische groei in een crisisperiode van vijf jaar, te gebruiken om conclusies te trekken over de impact van de verschillende staatshervormingen van de afgelopen decennia. Onze analyse leert dat het belangrijke staatshervormingsproces dat op economisch vlak in de jaren '80 is gestart, wel degelijk toegelaten heeft dat Vlaanderen een ander beleid kon voeren met resultaten op het vlak van economische groei, werkzaamheidsgraad, exportprestaties en inkomensgroei", zegt Peeters. (Belga/TE)