In zijn jaarlijkse toespraak voor de overheden van ons land heeft koning Filip dinsdag opvallend stilgestaan bij de brexit en de verkiezing van Donald Trump tot president van de Verenigde Staten.

Met de keuze om de Europese Unie te verlaten en de verkiezing van Donald Trump 'lijken' de VS en Groot-Brittannië 'de loop van de geschiedenis om te willen keren - en dit staat haaks op hun eigen traditie van openheid en vrijgevigheid, van het aansluiten bij onze gemeenschappelijke droom en engagement'.

Beide gebeurtenissen illustreren voor het staatshoofd 'de algemeen heersende vertrouwenscrisis in de westerse wereld'. "Hoe langer hoe meer medeburgers verliezen het vertrouwen in onze representatieve democratieën - en soms in de toekomst zelf. We mogen niet toelaten dat dit vertrouwensdeficit nog groter wordt", sprak de vorst.

"We zullen er niet in slagen het vertrouwen te herstellen door de klok terug te draaien, vanuit een soort van utopisch, nostalgische gedachte. En ook niet door het optrekken van muren", waarschuwde koning Filip. "We zullen er wel in slagen door duidelijk en naar waarheid te durven zeggen waar het op staat, en door samen concrete daden te stellen als antwoord op de uitdagingen van ons land en die van de rest van de wereld".

Koning Filip benadrukte in zijn toespraak dat je vertrouwen bouwt op 'juiste, waarheidsgetrouwe en klare taal - en op daden die daarmee in overeenstemming zijn'. Hij verwees daarbij naar de digitale revolutie en de nieuwe technologieën.

In zijn jaarlijkse toespraak voor de overheden van ons land heeft koning Filip dinsdag opvallend stilgestaan bij de brexit en de verkiezing van Donald Trump tot president van de Verenigde Staten. Met de keuze om de Europese Unie te verlaten en de verkiezing van Donald Trump 'lijken' de VS en Groot-Brittannië 'de loop van de geschiedenis om te willen keren - en dit staat haaks op hun eigen traditie van openheid en vrijgevigheid, van het aansluiten bij onze gemeenschappelijke droom en engagement'. Beide gebeurtenissen illustreren voor het staatshoofd 'de algemeen heersende vertrouwenscrisis in de westerse wereld'. "Hoe langer hoe meer medeburgers verliezen het vertrouwen in onze representatieve democratieën - en soms in de toekomst zelf. We mogen niet toelaten dat dit vertrouwensdeficit nog groter wordt", sprak de vorst. "We zullen er niet in slagen het vertrouwen te herstellen door de klok terug te draaien, vanuit een soort van utopisch, nostalgische gedachte. En ook niet door het optrekken van muren", waarschuwde koning Filip. "We zullen er wel in slagen door duidelijk en naar waarheid te durven zeggen waar het op staat, en door samen concrete daden te stellen als antwoord op de uitdagingen van ons land en die van de rest van de wereld". Koning Filip benadrukte in zijn toespraak dat je vertrouwen bouwt op 'juiste, waarheidsgetrouwe en klare taal - en op daden die daarmee in overeenstemming zijn'. Hij verwees daarbij naar de digitale revolutie en de nieuwe technologieën.