De meerderheid keurde de nieuwe bepalingen daarover goed in de Kamer. Dat bevestigde het kabinet van minister van Werk Joëlle Milquet (cdH).

De sociale partners raakten het op 2 maart eens over vijf aanpassingen aan de ontslagpremie, die de meerderheid via amendementen op het wetsontwerp vorige week al heeft aangenomen. De meerderheidsamendementen moeten nu wel nog de zegen krijgen van de senaat.

De wijzigingen houden ten eerste in dat de premie nu ook geldt voor arbeiders in een tewerkstellingscel met minder dan een jaar anciënniteit.

Ten tweede moet de werkgever niet meer een derde van de premie (555 euro) zelf betalen bij arbeiders die minder dan zes maanden anciënniteit hebben.

Voorts moet het ontslag bij verbreking niet meer per aangetekende brief bekendgemaakt worden, en moet het bedrijf bij verzuim dus niet meer de hele premie betalen.

Ook wordt de periode voor de crisismaatregelen uitgebreid en zullen voor ontslagen in het eerste kwartaal van dit jaar ook periodes in het laatste kwartaal van 2009 meetellen.

Tot slot zal de RVA de premie terugstorten aan bedrijven die het bedrag volgens de nieuwe regeling niet moesten betalen.

De meerderheid keurde de nieuwe bepalingen daarover goed in de Kamer. Dat bevestigde het kabinet van minister van Werk Joëlle Milquet (cdH). De sociale partners raakten het op 2 maart eens over vijf aanpassingen aan de ontslagpremie, die de meerderheid via amendementen op het wetsontwerp vorige week al heeft aangenomen. De meerderheidsamendementen moeten nu wel nog de zegen krijgen van de senaat. De wijzigingen houden ten eerste in dat de premie nu ook geldt voor arbeiders in een tewerkstellingscel met minder dan een jaar anciënniteit. Ten tweede moet de werkgever niet meer een derde van de premie (555 euro) zelf betalen bij arbeiders die minder dan zes maanden anciënniteit hebben. Voorts moet het ontslag bij verbreking niet meer per aangetekende brief bekendgemaakt worden, en moet het bedrijf bij verzuim dus niet meer de hele premie betalen. Ook wordt de periode voor de crisismaatregelen uitgebreid en zullen voor ontslagen in het eerste kwartaal van dit jaar ook periodes in het laatste kwartaal van 2009 meetellen. Tot slot zal de RVA de premie terugstorten aan bedrijven die het bedrag volgens de nieuwe regeling niet moesten betalen.