Na de zomervakantie zal een wetsontwerp aan het parlement worden voorgesteld. Marghem spreekt van 'een evenwichtig voorstel', waardoor de Belgische staat 'op een duurzame en regelmatige basis belangrijke financiële middelen zal kunnen innen'.

Nucleaire bijdrage

Het akkoord omvat verschillende bedragen die Electrabel en EDF Luminus de komende jaren in de staatskas moeten storten. Ten eerste is er de omstreden nucleaire bijdrage, die uitbaters Electrabel en EDF ook de voorbije jaren moesten betalen en waarmee de staat hun winst afroomt. Die bijdrage wordt voor de begroting 2015 op 200 miljoen euro gezet en voor 2016 op 130 miljoen euro.

Die bedragen liggen fors lager dan vroeger. Vorig jaar ging het om 469 miljoen euro, maar de energiebedrijven vechten dat bedrag aan. Hoeveel de bijdrage vanaf 2017 zal opleveren, is niet helemaal duidelijk. Daarvoor is een formule gemaakt die rekening houdt met de evolutie van de kosten, het productievolume en de elektriciteitsprijs, waarbij de heffing 40 procent van de marge bedraagt.

Ongebruikte sites

Daarnaast schikt Electrabel in een dispuut met de staat over zijn ongebruikte sites. Dat heeft met kernenergie niets te maken, maar is toch in het akkoord opgenomen. De staat had een taks ingevoerd op de ongebruikte sites, zeer tot ongenoegen van Electrabel. Dat is nu van de baan: Electrabel betaalt in die schikking dit jaar 100 miljoen euro en volgend jaar 20 miljoen euro.

Energietransitiefonds

Tot slot betaalt Electrabel vanaf 2016 en tien jaar lang ook nog eens een jaarlijkse 'retributie' van 20 miljoen euro om Doel 1 en 2 open te mogen houden. Dat bedrag zal telkens in een energietransitiefonds terechtkomen. Dat fonds is bedoeld om onderzoek en ontwikkeling naar innoverende projecten op vlak van productie en opslag van energie aan te moedigen. "Dergelijke projecten zijn van groot belang, te meer omdat België in 2025 definitief afstand zal doen van kernenergie", aldus Marghem. (Belga/BO)

Na de zomervakantie zal een wetsontwerp aan het parlement worden voorgesteld. Marghem spreekt van 'een evenwichtig voorstel', waardoor de Belgische staat 'op een duurzame en regelmatige basis belangrijke financiële middelen zal kunnen innen'. Het akkoord omvat verschillende bedragen die Electrabel en EDF Luminus de komende jaren in de staatskas moeten storten. Ten eerste is er de omstreden nucleaire bijdrage, die uitbaters Electrabel en EDF ook de voorbije jaren moesten betalen en waarmee de staat hun winst afroomt. Die bijdrage wordt voor de begroting 2015 op 200 miljoen euro gezet en voor 2016 op 130 miljoen euro. Die bedragen liggen fors lager dan vroeger. Vorig jaar ging het om 469 miljoen euro, maar de energiebedrijven vechten dat bedrag aan. Hoeveel de bijdrage vanaf 2017 zal opleveren, is niet helemaal duidelijk. Daarvoor is een formule gemaakt die rekening houdt met de evolutie van de kosten, het productievolume en de elektriciteitsprijs, waarbij de heffing 40 procent van de marge bedraagt. Daarnaast schikt Electrabel in een dispuut met de staat over zijn ongebruikte sites. Dat heeft met kernenergie niets te maken, maar is toch in het akkoord opgenomen. De staat had een taks ingevoerd op de ongebruikte sites, zeer tot ongenoegen van Electrabel. Dat is nu van de baan: Electrabel betaalt in die schikking dit jaar 100 miljoen euro en volgend jaar 20 miljoen euro. Tot slot betaalt Electrabel vanaf 2016 en tien jaar lang ook nog eens een jaarlijkse 'retributie' van 20 miljoen euro om Doel 1 en 2 open te mogen houden. Dat bedrag zal telkens in een energietransitiefonds terechtkomen. Dat fonds is bedoeld om onderzoek en ontwikkeling naar innoverende projecten op vlak van productie en opslag van energie aan te moedigen. "Dergelijke projecten zijn van groot belang, te meer omdat België in 2025 definitief afstand zal doen van kernenergie", aldus Marghem. (Belga/BO)