'Ik ben tevreden met de principes van de Vlaamse regering: een begroting in evenwicht, minder regulitis, vertrouwen geven aan ondernemers,' zegt Unizo-voorzitter Karel Van Eetvelt in De Zondag.

'Maar ik stel anderzijds vast dat de regering heel voorzichtig is met investeringsplannen. Ze hoopt op economische groei om vanaf 2017 te kunnen investeren. Ik hou mijn hart vast. Ik vind dat de regering nu moet investeren. Let wel: het moet gaan om investeringen die een positief economisch effect genereren zoals scholenbouw, wegenbouw en lastenverlagingen. Daarvoor moet je extra ruimte vrijmaken in je budget. Dat kan op twee manieren: ofwel verhoog je de belastingen, ofwel ga je meer besparen. Het eerste is geen optie: België is al één van de meest belaste landen ter wereld. Je moet dus meer besparen om nu te kunnen investeren.'

De besparingen komen op de kap van de gezinnen terecht. Als zij hun uitgaven voor kinderopvang, zorg en onderwijs zien stijgen, zullen ze minder consumeren. Dat doet deeconomie ook geen goed.

Karel Van Eetvelt: 'Wordt dat niet overdreven? Ik vind van wel. Het gaat om kleine inspanningen, hè. Die zijn niet dramatisch of onoverkomelijk. Denkt u echt dat iemand minder gaat uitgeven omdat het kindergeld met 20 euro zakt? Dat zijn vakbondsrekeningen. Trouwens, geen enkel gezin wordt op eenzelfde

moment met alle besparingen geconfronteerd. (feller) En wat is het alternatief? De ondernemingen meer belasten? Men lijkt te vergeten dat ondernemers ook mensen zijn met een gezin.'

Waar kan Vlaanderen meer besparen?

Karel Van Eetvelt: 'De regering moet samen met haar topambtenaren bekijken hoe de structurele uitgaven nog meer kunnen zakken. De huuruitgaven bijvoorbeeld. De regelgeving is een ander voorbeeld. Is het echt nodig om alles in detail te reglementeren waardoor je honderden ambtenaren nodig hebt om de regels te controleren?

De regering moet ook eens durven raken aan een aantal luxeverworvenheden. Vlaanderen reikt bijvoorbeeld aanmoedigingspremies uit om tijdskrediet te nemen. Schaf dat af.'

Economen zoals Paul De Grauwe zeggen dat je je niet plat mag besparen, maar dat je nu moet investeren.

Karel Van Eetvelt: 'Het kan geen kwaad om voor tijdelijke investeringen die voor economische groei zorgen, vandaag geld te lenen. De rente is inderdaad heel laag. Maar tegelijk moet je de structurele schuld afbouwen. De totale schuld laten oplopen of de belastingen verhogen om dat te compenseren, vind ik geen optie.'

Eigenlijk komen uw uitspraken de regering goed uit. Ze kan nu stellen dat ze voor de ene, de werkgevers, niet ver genoeg gaat en voor de andere, de werknemers, veel te ver. Ze heeft met andere woorden de gulden middenweg gevonden.

Karel Van Eetvelt: 'De Vlaamse regering moet niet kijken wie ze gelukkig kan maken. Ze moet op lange termijn denken.

Vlaanderen zal met dit beleid binnen vijf jaar niet verder staan dan vandaag. Terwijl dát de ambitie moet zijn.'

(De Zondag)

'Maar ik stel anderzijds vast dat de regering heel voorzichtig is met investeringsplannen. Ze hoopt op economische groei om vanaf 2017 te kunnen investeren. Ik hou mijn hart vast. Ik vind dat de regering nu moet investeren. Let wel: het moet gaan om investeringen die een positief economisch effect genereren zoals scholenbouw, wegenbouw en lastenverlagingen. Daarvoor moet je extra ruimte vrijmaken in je budget. Dat kan op twee manieren: ofwel verhoog je de belastingen, ofwel ga je meer besparen. Het eerste is geen optie: België is al één van de meest belaste landen ter wereld. Je moet dus meer besparen om nu te kunnen investeren.'Karel Van Eetvelt: 'Wordt dat niet overdreven? Ik vind van wel. Het gaat om kleine inspanningen, hè. Die zijn niet dramatisch of onoverkomelijk. Denkt u echt dat iemand minder gaat uitgeven omdat het kindergeld met 20 euro zakt? Dat zijn vakbondsrekeningen. Trouwens, geen enkel gezin wordt op eenzelfdemoment met alle besparingen geconfronteerd. (feller) En wat is het alternatief? De ondernemingen meer belasten? Men lijkt te vergeten dat ondernemers ook mensen zijn met een gezin.'Karel Van Eetvelt: 'De regering moet samen met haar topambtenaren bekijken hoe de structurele uitgaven nog meer kunnen zakken. De huuruitgaven bijvoorbeeld. De regelgeving is een ander voorbeeld. Is het echt nodig om alles in detail te reglementeren waardoor je honderden ambtenaren nodig hebt om de regels te controleren? De regering moet ook eens durven raken aan een aantal luxeverworvenheden. Vlaanderen reikt bijvoorbeeld aanmoedigingspremies uit om tijdskrediet te nemen. Schaf dat af.'Karel Van Eetvelt: 'Het kan geen kwaad om voor tijdelijke investeringen die voor economische groei zorgen, vandaag geld te lenen. De rente is inderdaad heel laag. Maar tegelijk moet je de structurele schuld afbouwen. De totale schuld laten oplopen of de belastingen verhogen om dat te compenseren, vind ik geen optie.'Karel Van Eetvelt: 'De Vlaamse regering moet niet kijken wie ze gelukkig kan maken. Ze moet op lange termijn denken.Vlaanderen zal met dit beleid binnen vijf jaar niet verder staan dan vandaag. Terwijl dát de ambitie moet zijn.'(De Zondag)