Het ongenoegen bij de werkgevers over de stakingen blijft groot. Ze kosten de economie miljoenen euro's. Karel Van Eetvelt, tien jaar gedelegeerd bestuurder van de kmo-organisatie Unizo, zegt de ongerustheid van de mensen te begrijpen, maar hij is niet te spreken over de manier waarop de vakbonden druk uitoefenen. "De vakbonden grijpen naar wapens die andere mensen hinderen. De christelijke metaalvakbond in Wallonië zegt tegen ondernemers dat ze hun bedrijf beter sluiten op een stakingsdag omdat de werknemers toch niet binnen zullen geraken. In welke wereld leven die? Dat gaat veel verder dan het gebruik van het stakingsrecht."

Is sociaal overleg überhaupt nog mogelijk na deze stakingsgolf?

Van Eetvelt: "De soep wordt nooit zo heet gegeten als ze wordt opgediend. Het is niet de eerste keer dat er georganiseerde sociale onrust is. In het verleden zijn de sociale partners na een staking altijd opnieuw samen gaan zitten. Anders zaten wij hier nu ook niet. Dat overleg komt wel terug. De vraag is alleen wanneer."

Wat is uw indruk van de regering-Michel?

Van Eetvelt: "Ik vind het goed dat de federale regering zegt dat we de stijgende factuur niet eeuwig kunnen doorschuiven. Maar ik mis duidelijke communicatie over de structurele hervormingen. De federale regering moet uitleggen waarom die nodig zijn. Over de hervormingen wordt veel onzin verkondigd, zonder wederwoord van de regering.

"Mensen als wij zijn geprivilegieerd. Unizo beschikt over een studiedienst met massa's data. Ik kan mij een goed beeld vormen van de economische situatie. Maar de man in de straat heeft die luxe niet. Vandaar dat er veel onzekerheid is. Er moet ook perspectief gecreëerd worden."

Wat zegt u tegen mensen die vraagtekens plaatsen bij het regeringsbeleid?

Van Eetvelt: "Ik geef 's avonds voordrachten over de economische situatie en over de geplande beleidsmaatregelen, en ik spreek niet alleen voor een publiek van ondernemers. Het is niet mijn ambitie iedereen te overtuigen. Ik wil wel een aantal zaken duiden. Zelfs zelfstandige ondernemers vragen mij of de indexsprong echt nodig is. Ik heb soms de indruk dat ik met mijn uitleg het werk van de regering aan het doen ben."

Begrijpt u dat sommige zelfstandigen bang zijn voor een indexsprong omdat zoiets de koopkracht van hun klanten aantast?

Van Eetvelt: "Ze bekijken de situatie op microniveau. En inderdaad, een individu zal in zijn huidige job zijn koopkracht minder snel zien stijgen. Maar op macroniveau is het de bedoeling dat meer mensen een job vinden en dat hun inkomen stijgt. Tien klanten van een zelfstandige ondernemer zien hun koopkracht niet stijgen, maar straks komt er een elfde of een twaalfde klant bij, die meer uitgeeft omdat hij een baan heeft."

Was de aanpassing van de roerende voorheffing op de liquidatiebonus echt belangrijk voor Unizo?

Van Eetvelt: "Een grote verandering is het niet. Het effect is vooral psychologisch. In het regeerakkoord staat jammer genoeg niet dat de fiscale druk zal dalen, maar wel dat er een stabieler fiscaal klimaat komt. Het moet gedaan zijn met om de haverklap wetten te veranderen en dat zelfs retroactief te doen. Er moet meer transparantie zijn. De woede over de liquidatiebonus was het gevolg van een retroactief ingevoerde belastingverhoging op een moment dat de zelfstandigen hun inkomen zagen dalen. Dat moet je eens met werknemers proberen. Het geheel van de fiscale afspraken in het regeerakkoord zal tot een grotere stabiliteit leiden, en dat zal een effect hebben op de investeringen."

Wat vindt u van de discussie over een taxshift naar kapitaal?

Van Eetvelt: "De belastingdruk is te hoog en vermogen wordt hier al zwaar belast. Klopt het dat niet-geïnvesteerd vermogen licht belast wordt? Ja. Is het aangewezen daar een taxshift door te voeren? Dat zou zeker geen slechte oefening zijn. Maar je kan dat probleem niet alleen op Belgisch niveau oplossen. De doorkijktaks is een goed idee, maar je moet dat Europees of zelfs op wereldniveau aanpakken. Onze zelfstandigen vinden het ook erg dat de grootste Belgische vermogens alles fiscaal optimaliseren in het buitenland. Maar ik heb wel een probleem met het demagogische debat. Sommigen geven de indruk dat met een vermogenstaks een indexsprong niet nodig is en dat de pensioenleeftijd niet omhoog moet. Dat is onzin. En voor alle duidelijkheid, het moet gaan over een taxshift, niet over een taxlift."

Het volledige interview met de Unizo-topman leest u in Trends van donderdag 4 december

Het ongenoegen bij de werkgevers over de stakingen blijft groot. Ze kosten de economie miljoenen euro's. Karel Van Eetvelt, tien jaar gedelegeerd bestuurder van de kmo-organisatie Unizo, zegt de ongerustheid van de mensen te begrijpen, maar hij is niet te spreken over de manier waarop de vakbonden druk uitoefenen. "De vakbonden grijpen naar wapens die andere mensen hinderen. De christelijke metaalvakbond in Wallonië zegt tegen ondernemers dat ze hun bedrijf beter sluiten op een stakingsdag omdat de werknemers toch niet binnen zullen geraken. In welke wereld leven die? Dat gaat veel verder dan het gebruik van het stakingsrecht."Van Eetvelt: "De soep wordt nooit zo heet gegeten als ze wordt opgediend. Het is niet de eerste keer dat er georganiseerde sociale onrust is. In het verleden zijn de sociale partners na een staking altijd opnieuw samen gaan zitten. Anders zaten wij hier nu ook niet. Dat overleg komt wel terug. De vraag is alleen wanneer."Van Eetvelt: "Ik vind het goed dat de federale regering zegt dat we de stijgende factuur niet eeuwig kunnen doorschuiven. Maar ik mis duidelijke communicatie over de structurele hervormingen. De federale regering moet uitleggen waarom die nodig zijn. Over de hervormingen wordt veel onzin verkondigd, zonder wederwoord van de regering."Mensen als wij zijn geprivilegieerd. Unizo beschikt over een studiedienst met massa's data. Ik kan mij een goed beeld vormen van de economische situatie. Maar de man in de straat heeft die luxe niet. Vandaar dat er veel onzekerheid is. Er moet ook perspectief gecreëerd worden."Van Eetvelt: "Ik geef 's avonds voordrachten over de economische situatie en over de geplande beleidsmaatregelen, en ik spreek niet alleen voor een publiek van ondernemers. Het is niet mijn ambitie iedereen te overtuigen. Ik wil wel een aantal zaken duiden. Zelfs zelfstandige ondernemers vragen mij of de indexsprong echt nodig is. Ik heb soms de indruk dat ik met mijn uitleg het werk van de regering aan het doen ben."Van Eetvelt: "Ze bekijken de situatie op microniveau. En inderdaad, een individu zal in zijn huidige job zijn koopkracht minder snel zien stijgen. Maar op macroniveau is het de bedoeling dat meer mensen een job vinden en dat hun inkomen stijgt. Tien klanten van een zelfstandige ondernemer zien hun koopkracht niet stijgen, maar straks komt er een elfde of een twaalfde klant bij, die meer uitgeeft omdat hij een baan heeft."Van Eetvelt: "Een grote verandering is het niet. Het effect is vooral psychologisch. In het regeerakkoord staat jammer genoeg niet dat de fiscale druk zal dalen, maar wel dat er een stabieler fiscaal klimaat komt. Het moet gedaan zijn met om de haverklap wetten te veranderen en dat zelfs retroactief te doen. Er moet meer transparantie zijn. De woede over de liquidatiebonus was het gevolg van een retroactief ingevoerde belastingverhoging op een moment dat de zelfstandigen hun inkomen zagen dalen. Dat moet je eens met werknemers proberen. Het geheel van de fiscale afspraken in het regeerakkoord zal tot een grotere stabiliteit leiden, en dat zal een effect hebben op de investeringen."Van Eetvelt: "De belastingdruk is te hoog en vermogen wordt hier al zwaar belast. Klopt het dat niet-geïnvesteerd vermogen licht belast wordt? Ja. Is het aangewezen daar een taxshift door te voeren? Dat zou zeker geen slechte oefening zijn. Maar je kan dat probleem niet alleen op Belgisch niveau oplossen. De doorkijktaks is een goed idee, maar je moet dat Europees of zelfs op wereldniveau aanpakken. Onze zelfstandigen vinden het ook erg dat de grootste Belgische vermogens alles fiscaal optimaliseren in het buitenland. Maar ik heb wel een probleem met het demagogische debat. Sommigen geven de indruk dat met een vermogenstaks een indexsprong niet nodig is en dat de pensioenleeftijd niet omhoog moet. Dat is onzin. En voor alle duidelijkheid, het moet gaan over een taxshift, niet over een taxlift."