"Zo'n rechtsplegingsvergoeding wordt enkel betaald voor de tussenkomst van een advocaat , maar in het merendeel van de fiscale geschillen komt de belastingambtenaar de zaak tegenwoordig zelf bepleiten voor de rechter", zegt de ambtenaar, die in een aantal belangrijke dossiers (De Gucht, Optima) inderdaad zelf in de rechtbank verscheen.

"Ontslagnemend minister van Financiën Didier Reynders heeft die regel destijds ingevoerd om te besparen op advocaten. Het was ook een vorm van responsabilisering om ambtenaren zelf hun dossiers tot het einde te laten verdedigen, zodat ze de zaak juridisch niet op een advocaat konden afwentelen. Enkel in zeer complexe dossiers en strafzaken treedt nog een advocaat op voor de fiscus. De zogenaamde ongelijkheid die vandaag wordt gehekeld in de pers is een uitzondering."

Het was eerder omgekeerd: als de advocaat gelijk kreeg, won hij ook een rechtsplegingsvergoeding, maar als de ambtenaar gelijk kreeg, won hij geen rechtsplegingsvergoeding.

De nieuwe situatie is ontstaan door de wet van 25 april 2014, die onlangs in het staatsblad verscheen. De wet is een aanvulling op artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek en bepaalt dat geen rechtsplegingsvergoeding wordt opgelegd wanneer een publiekrechtelijke rechtspersoon in het algemeen belang als partij optreedt in een geding".

(Een eerdere versie van dit artikel werd aangepast op verzoek van de geïnterviewde, nvdr.)

"Zo'n rechtsplegingsvergoeding wordt enkel betaald voor de tussenkomst van een advocaat , maar in het merendeel van de fiscale geschillen komt de belastingambtenaar de zaak tegenwoordig zelf bepleiten voor de rechter", zegt de ambtenaar, die in een aantal belangrijke dossiers (De Gucht, Optima) inderdaad zelf in de rechtbank verscheen. "Ontslagnemend minister van Financiën Didier Reynders heeft die regel destijds ingevoerd om te besparen op advocaten. Het was ook een vorm van responsabilisering om ambtenaren zelf hun dossiers tot het einde te laten verdedigen, zodat ze de zaak juridisch niet op een advocaat konden afwentelen. Enkel in zeer complexe dossiers en strafzaken treedt nog een advocaat op voor de fiscus. De zogenaamde ongelijkheid die vandaag wordt gehekeld in de pers is een uitzondering."Het was eerder omgekeerd: als de advocaat gelijk kreeg, won hij ook een rechtsplegingsvergoeding, maar als de ambtenaar gelijk kreeg, won hij geen rechtsplegingsvergoeding.De nieuwe situatie is ontstaan door de wet van 25 april 2014, die onlangs in het staatsblad verscheen. De wet is een aanvulling op artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek en bepaalt dat geen rechtsplegingsvergoeding wordt opgelegd wanneer een publiekrechtelijke rechtspersoon in het algemeen belang als partij optreedt in een geding".(Een eerdere versie van dit artikel werd aangepast op verzoek van de geïnterviewde, nvdr.)