De kaaimantaks, waarmee de regering-Michel kapitalen in belastingparadijzen wilde belasten, heeft een zwakke plek: wie zijn geld via een tussenvennootschap parkeerde, ontsnapt aan het oog van de doorkijkbelasting. Dat schrijft De Standaard. In de krant trekt SP.A-Kamerlid Peter Vanvelthoven daarover aan de alarmbel.

Met de kaaimantaks kan de fiscus door offshore-constructies heen kijken en op die manier de kapitalen die er verborgen zitten toch belasten. Daar zit echter een zwak punt in: de 'doorkijkbelasting' is enkel geldig als de Belgische belastingplichtige rechtstreeks participeert in de offshore-constructie. 'Dubbelstructuren' ontsnappen dus aan het oog van de fiscus. De 'dubbelstructuren' doken veelvuldig op in de Panama Papers: het geld wordt in een belastingparadijs geplaatst via een andere vennootschap. In De Standaard noemt fiscaal advocaat Denis-Emmanuel Philippe dat 'onzorgvuldig werk'.

'

'Dit is geen achterpoortje, maar een loophole zo groot als een boulevard,' reageert Peter Vanvelthoven in de krant. Het SP.A-Kamerlid vreest dat net de grootste en oudste vermogens effectief via een tussenweg in belastingparadzijzen zijn geparkeerd. Hij dringt er bij minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA)op aan om dit gat te dichten, en zal een voorstel in die zin indienen in het parlement mocht Van Overtveldt 'blijven weigeren om het zelf te doen'.

Dat de oudste fortuinen veilig zitten, ligt eraan dat wie voor de kaaimantaks inging zo'n dubbelstructuur oprichtte, niet gevat kan worden via die taks. (SD)

Met de kaaimantaks kan de fiscus door offshore-constructies heen kijken en op die manier de kapitalen die er verborgen zitten toch belasten. Daar zit echter een zwak punt in: de 'doorkijkbelasting' is enkel geldig als de Belgische belastingplichtige rechtstreeks participeert in de offshore-constructie. 'Dubbelstructuren' ontsnappen dus aan het oog van de fiscus. De 'dubbelstructuren' doken veelvuldig op in de Panama Papers: het geld wordt in een belastingparadijs geplaatst via een andere vennootschap. In De Standaard noemt fiscaal advocaat Denis-Emmanuel Philippe dat 'onzorgvuldig werk'.'Dit is geen achterpoortje, maar een loophole zo groot als een boulevard,' reageert Peter Vanvelthoven in de krant. Het SP.A-Kamerlid vreest dat net de grootste en oudste vermogens effectief via een tussenweg in belastingparadzijzen zijn geparkeerd. Hij dringt er bij minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA)op aan om dit gat te dichten, en zal een voorstel in die zin indienen in het parlement mocht Van Overtveldt 'blijven weigeren om het zelf te doen'.Dat de oudste fortuinen veilig zitten, ligt eraan dat wie voor de kaaimantaks inging zo'n dubbelstructuur oprichtte, niet gevat kan worden via die taks. (SD)