De voorbije maanden grepen verscheidene landen uit de Schengenzone terug naar nationale grenscontroles om de toestroom van vluchtelingen onder controle te brengen. Tot dusver heeft de Commissie die tijdelijke maatregelen steeds aanvaard, maar Juncker waarschuwde vrijdag dat de situatie op langere termijn de euro en de eenheidsmarkt in het gedrang kunnen brengen.

"Wat is de zin van een eenheidsmunt als je niet vrij kan rondreizen op het continent?" Economische schade als gevolg van die grenscontroles is er nu al, merkt de voorzitter van de Europese Commissie op. Juncker wees er bijvoorbeeld op dat de controles aan de Oresundbrug tussen Zweden en Denemarken nu al 300 miljoen euro kosten. "De grenscontroles gaan ons drie miljard euro kunnen kosten als men zo doorgaat", waarschuwde hij. "Minder Schengen betekent minder werkgelegenheid en minder economische groei".

'Wie Schengen doodt, zal uiteindelijk de Europese eenheidsmarkt ten grave dragen.'

Juncker wordt 'moe van de kritiek'

Met haar voorstellen voor betere controles aan de Europese buitengrenzen en het spreidingsplan voor vluchtelingen heeft de Commissie oplossingen aangereikt, betoogde Juncker. "Ik word wat moe van de kritiek. De Commissie heeft alles gedaan wat kon, maar sommige lidstaten vinden het blijkbaar moeilijk om goedgekeurde beslissingen uit te voeren", zo sneerde hij naar landen als Slovakije en Hongarije, die geen vluchtelingen willen overnemen van Italië en Griekenland. Maar ook de vluchtelingen zelf mogen volgens de Luxemburger niet zomaar kiezen waar in Europa ze opgevangen willen worden.

Akkoord met de Britten?

Naast de vluchtelingencrisis liet Juncker vrijdag op een uitgebreide persconferentie zijn licht ook schijnen over de vele andere crisissen en problemen waarmee de Europese Unie dit jaar zal worstelen. Hij toonde zich wel optimistisch over de onderhandelingen met de Britten over de herziening van de voorwaarden van hun lidmaatschap. De Commissievoorzitter is 'quasi zeker' dat er in februari met de Britse premier David Cameron een akkoord zal bereikt worden. (Belga/BO)

Wat betekent de Schengenzone?

Landen uit de zogenaamde Schengenzone zijn Europese landen die het Schengenverdrag hebben ondertekend. Dat verdrag omvat gezamenlijke afspraken over het visumbeleid, asielbeleid en samenwerking tussen politie en justitie. Dat betekent onder meer dat er binnen de Schengenzone geen grenscontrole voor personen wordt uitgevoerd. De Schengenzone bestaat uit 26 landen: 22 lidstaten van de Europese Unie (EU) en 4 landen die niet tot de EU behoren. Groot-Brittannië en Ierland maken geen deel uit van de Schengenzone.

De voorbije maanden grepen verscheidene landen uit de Schengenzone terug naar nationale grenscontroles om de toestroom van vluchtelingen onder controle te brengen. Tot dusver heeft de Commissie die tijdelijke maatregelen steeds aanvaard, maar Juncker waarschuwde vrijdag dat de situatie op langere termijn de euro en de eenheidsmarkt in het gedrang kunnen brengen. "Wat is de zin van een eenheidsmunt als je niet vrij kan rondreizen op het continent?" Economische schade als gevolg van die grenscontroles is er nu al, merkt de voorzitter van de Europese Commissie op. Juncker wees er bijvoorbeeld op dat de controles aan de Oresundbrug tussen Zweden en Denemarken nu al 300 miljoen euro kosten. "De grenscontroles gaan ons drie miljard euro kunnen kosten als men zo doorgaat", waarschuwde hij. "Minder Schengen betekent minder werkgelegenheid en minder economische groei". Met haar voorstellen voor betere controles aan de Europese buitengrenzen en het spreidingsplan voor vluchtelingen heeft de Commissie oplossingen aangereikt, betoogde Juncker. "Ik word wat moe van de kritiek. De Commissie heeft alles gedaan wat kon, maar sommige lidstaten vinden het blijkbaar moeilijk om goedgekeurde beslissingen uit te voeren", zo sneerde hij naar landen als Slovakije en Hongarije, die geen vluchtelingen willen overnemen van Italië en Griekenland. Maar ook de vluchtelingen zelf mogen volgens de Luxemburger niet zomaar kiezen waar in Europa ze opgevangen willen worden. Naast de vluchtelingencrisis liet Juncker vrijdag op een uitgebreide persconferentie zijn licht ook schijnen over de vele andere crisissen en problemen waarmee de Europese Unie dit jaar zal worstelen. Hij toonde zich wel optimistisch over de onderhandelingen met de Britten over de herziening van de voorwaarden van hun lidmaatschap. De Commissievoorzitter is 'quasi zeker' dat er in februari met de Britse premier David Cameron een akkoord zal bereikt worden. (Belga/BO)