Het Rekenhof plaatst veel vraagtekens bij de ontwerpbegroting voor 2015 van deze federale regering. Vaak is er te weinig informatie om de regeringsplannen en de geschatte inkomsten te toetsen, zoblijkt uit het rapport.

"In vergelijking met vorige jaren is het Rekenhof vrij mild voor de begroting-Michel", is de reactie van Johan Van Overtveldt. "Het rapport stelt letterlijk dat de budgettaire ramingsgegevens voor de meeste fiscale maatregelen van het begrotingsconclaaf van oktober 2014 voldoende onderbouwd zijn. Over het fiscale hoofdstuk zegt het Rekenhof dat sommige fiscale ontvangsten, zoals de daling van de fiscale uitgaven, perfect ingeschat en onderbouwd zijn. Bepaalde fiscale ontvangsten, zoals de bankentaks en de monsterboetes, zijn volgens Rekenhof te hoog ingeschat. Maar die laatste worden volledig gecompenseerd door andere, zoals de (aangepaste regeling voor de liquidatiebonus. Aan het einde van de rit klopt de globale raming dus perfect voor het fiscale hoofdstuk."

Het Rekenhof stelt voorts dat onder andere de impact van de indexsprong niet exact te berekenen is.

"Dat klopt, want die maatregelen zijn nog in uitwerking", zegt Van Overtveldt. We zullen het Rekenhof nu onze opmerkingen en verduidelijkingen bezorgen. Het rapport van het Rekenhof maakt trouwens nog eens duidelijk wat voor gigantische inspanning er vanaf 2015 gedaan wordt aan de uitgavenzijde. In tegenstelling tot de voorbije twee jaar zal België als een van de weinige landen in de eurozone in 2015 een aanzienlijk beter structureel saldo kunnen voorleggen."

Het Rekenhof plaatst veel vraagtekens bij de ontwerpbegroting voor 2015 van deze federale regering. Vaak is er te weinig informatie om de regeringsplannen en de geschatte inkomsten te toetsen, zoblijkt uit het rapport."In vergelijking met vorige jaren is het Rekenhof vrij mild voor de begroting-Michel", is de reactie van Johan Van Overtveldt. "Het rapport stelt letterlijk dat de budgettaire ramingsgegevens voor de meeste fiscale maatregelen van het begrotingsconclaaf van oktober 2014 voldoende onderbouwd zijn. Over het fiscale hoofdstuk zegt het Rekenhof dat sommige fiscale ontvangsten, zoals de daling van de fiscale uitgaven, perfect ingeschat en onderbouwd zijn. Bepaalde fiscale ontvangsten, zoals de bankentaks en de monsterboetes, zijn volgens Rekenhof te hoog ingeschat. Maar die laatste worden volledig gecompenseerd door andere, zoals de (aangepaste regeling voor de liquidatiebonus. Aan het einde van de rit klopt de globale raming dus perfect voor het fiscale hoofdstuk." Het Rekenhof stelt voorts dat onder andere de impact van de indexsprong niet exact te berekenen is. "Dat klopt, want die maatregelen zijn nog in uitwerking", zegt Van Overtveldt. We zullen het Rekenhof nu onze opmerkingen en verduidelijkingen bezorgen. Het rapport van het Rekenhof maakt trouwens nog eens duidelijk wat voor gigantische inspanning er vanaf 2015 gedaan wordt aan de uitgavenzijde. In tegenstelling tot de voorbije twee jaar zal België als een van de weinige landen in de eurozone in 2015 een aanzienlijk beter structureel saldo kunnen voorleggen."