Als er nieuwe besparingen worden opgelegd, raken we aan de essentiële functies van de staat. Dat zegt Jean-Marc Delporte, voorzitter van de FOD Economie, in een interview met Trends/Tendances.

"Iedereen moet uiteraard besparen", erkent Delporte. "Maar op het federaal niveau doen we alles wat mogelijk is. In 2012 waren we verplicht onze uitgaven met 17 procent terug te schroeven, onze investeringen met 20 procent en de loonkosten met 2 procent. Als men ons nu nieuwe besparingen oplegt, moeten we raken aan de essentiële functies van de staat", waarschuwt hij.

Keuzes maken

"In ons departement voeren we essentiële, publieke opdrachten uit voor de goede werking van de economie", verduidelijkt Delporte. Hij verwijst onder meer naar de economische inspectie die onlangs in het nieuws kwam met de controle van vlees, het beheer van patenten en de energievoorziening voor het land. Als er op de begroting beknibbeld wordt, zullen er volgens Delporte keuzes moeten worden gemaakt en bepaalde activiteiten worden geschrapt.

Ambtenaren evalueren

De topman van de FOD Economie uit ook kritiek op de plannen van staatssecretaris voor Ambtenarenzaken, Hendrik Bogaert, voor een permanente evaluatie van de ambtenaren. "Ik ben niet tegen een evaluatie, noch tegen een verloning in functie van opgelegde doelstellingen. Het probleem is echter dat men alles wil normaliseren. Onder impuls van staatssecretaris Bogaert en de regering zijn de evaluaties verveelvoudigd", luidt het.

Zo wordt er volgens hem op de FOD Financiën - waar hij verscheidene jaren kaderlid was - het aantal uit te voeren controles jaarlijks met 10 procent verhoogd, zonder dat de opbrengsten meestijgen.

Aanmoediging en ontmoediging

Jean-Marc Delporte heeft nog een waarschuwing in petto: "Ambtenaren worden aangemoedigd opleidingen te volgen - voornamelijk op het gebied van management - maar tegelijk vergeet men ze op te leiden en vooral te evalueren voor de materie die ze moeten behandelen. Op die manier dreigt het globale niveau van competentie te zakken door ontmoediging". (GQ)

Als er nieuwe besparingen worden opgelegd, raken we aan de essentiële functies van de staat. Dat zegt Jean-Marc Delporte, voorzitter van de FOD Economie, in een interview met Trends/Tendances. "Iedereen moet uiteraard besparen", erkent Delporte. "Maar op het federaal niveau doen we alles wat mogelijk is. In 2012 waren we verplicht onze uitgaven met 17 procent terug te schroeven, onze investeringen met 20 procent en de loonkosten met 2 procent. Als men ons nu nieuwe besparingen oplegt, moeten we raken aan de essentiële functies van de staat", waarschuwt hij.Keuzes maken"In ons departement voeren we essentiële, publieke opdrachten uit voor de goede werking van de economie", verduidelijkt Delporte. Hij verwijst onder meer naar de economische inspectie die onlangs in het nieuws kwam met de controle van vlees, het beheer van patenten en de energievoorziening voor het land. Als er op de begroting beknibbeld wordt, zullen er volgens Delporte keuzes moeten worden gemaakt en bepaalde activiteiten worden geschrapt. Ambtenaren evaluerenDe topman van de FOD Economie uit ook kritiek op de plannen van staatssecretaris voor Ambtenarenzaken, Hendrik Bogaert, voor een permanente evaluatie van de ambtenaren. "Ik ben niet tegen een evaluatie, noch tegen een verloning in functie van opgelegde doelstellingen. Het probleem is echter dat men alles wil normaliseren. Onder impuls van staatssecretaris Bogaert en de regering zijn de evaluaties verveelvoudigd", luidt het. Zo wordt er volgens hem op de FOD Financiën - waar hij verscheidene jaren kaderlid was - het aantal uit te voeren controles jaarlijks met 10 procent verhoogd, zonder dat de opbrengsten meestijgen. Aanmoediging en ontmoedigingJean-Marc Delporte heeft nog een waarschuwing in petto: "Ambtenaren worden aangemoedigd opleidingen te volgen - voornamelijk op het gebied van management - maar tegelijk vergeet men ze op te leiden en vooral te evalueren voor de materie die ze moeten behandelen. Op die manier dreigt het globale niveau van competentie te zakken door ontmoediging". (GQ)