In een eerdere ontwerpbegroting werd nog uitgegaan van een begrotingstekort van 2,4 procent. Dat wordt nu naar verluidt 2,04 procent. Door hogere inkomsten en minder uitgaven denkt Italië het verschil met 7,6 miljard euro te kunnen terugbrengen. Dat geld komt deels van de som geld die Italië had gereserveerd voor sociale programma's van circa 1,5 miljard euro. Hier bleek minder behoefte aan dan aanvankelijk werd gedacht.

De maatregelen zorgen ervoor dat het structurele tekort van Italië met 0,3 procentpunt zal dalen, waar eerder werd uitgegaan van een stijging met 0,2 procentpunt. Later deze week beslist Brussel of de Italiaanse maatregelen voldoende zijn om disciplinaire maatregelen tegen het land te voorkom

In een eerdere ontwerpbegroting werd nog uitgegaan van een begrotingstekort van 2,4 procent. Dat wordt nu naar verluidt 2,04 procent. Door hogere inkomsten en minder uitgaven denkt Italië het verschil met 7,6 miljard euro te kunnen terugbrengen. Dat geld komt deels van de som geld die Italië had gereserveerd voor sociale programma's van circa 1,5 miljard euro. Hier bleek minder behoefte aan dan aanvankelijk werd gedacht. De maatregelen zorgen ervoor dat het structurele tekort van Italië met 0,3 procentpunt zal dalen, waar eerder werd uitgegaan van een stijging met 0,2 procentpunt. Later deze week beslist Brussel of de Italiaanse maatregelen voldoende zijn om disciplinaire maatregelen tegen het land te voorkom