Daaruit blijkt dat 15 procent van de Belgische bevolking nog steeds onder de armoedegrens leeft en een vijfde risico loopt op armoede en sociale uitsluiting. Vooral het risico op kinderarmoede neemt snel toe. In Brussel gaat het over 40 procent.

In Z-Talk Goossens fileert emeritus professor Jan Vranken het federale beleid van de afgelopen tientallen jaren. Ook de voornemens in het Vlaamse beleid neemt hij onder de loep. Daarin zitten weliswaar goede maatregelen, maar Vranken mist focus en coördinatie, onder meer omdat armoedebeleid nog steeds verspreid zit tussen de federale overheid en de regio's.

"Ik zie voorlopig geen aanzetten dat het versplinterde beleid inzake armoede beter zal gecoördineerd worden. Ik ontken niet dat er heel veel goede wil is. En wat staatssecretaris voor armoedebestrijding Elke Sleurs voorstelt, doet het beste verhopen, maar ik vraag me af of ze voldoende politieke macht heeft om het versplinterde beleid tot een coherent geheel om te bouwen. "

In Wallonië, waar een vijfde van de bevolking onder de armoededrempel leeft, heeft huidig minister-president Paul Magnette het armoedebeleid naar zich toegetrokken. "Dat is een goede zaak. Bovendien zijn er hoopgevende signalen van economische groei in Wallonië. Als je dat kan combineren met goed beleid zou die situatie daar wel eens kunnen verbeteren."

Al bij al vindt Jan Vranken de balans positief na ruim veertig jaar armoede-studie. "Armoede is bespreekbaar en staat op de politieke agenda. Dat is een enorme vooruitgang. "

Z-talk Goossens vanaf zaterdagochtend 11 uur op Kanaal Z of nu al via de link hieronder

Daaruit blijkt dat 15 procent van de Belgische bevolking nog steeds onder de armoedegrens leeft en een vijfde risico loopt op armoede en sociale uitsluiting. Vooral het risico op kinderarmoede neemt snel toe. In Brussel gaat het over 40 procent. In Z-Talk Goossens fileert emeritus professor Jan Vranken het federale beleid van de afgelopen tientallen jaren. Ook de voornemens in het Vlaamse beleid neemt hij onder de loep. Daarin zitten weliswaar goede maatregelen, maar Vranken mist focus en coördinatie, onder meer omdat armoedebeleid nog steeds verspreid zit tussen de federale overheid en de regio's. "Ik zie voorlopig geen aanzetten dat het versplinterde beleid inzake armoede beter zal gecoördineerd worden. Ik ontken niet dat er heel veel goede wil is. En wat staatssecretaris voor armoedebestrijding Elke Sleurs voorstelt, doet het beste verhopen, maar ik vraag me af of ze voldoende politieke macht heeft om het versplinterde beleid tot een coherent geheel om te bouwen. "In Wallonië, waar een vijfde van de bevolking onder de armoededrempel leeft, heeft huidig minister-president Paul Magnette het armoedebeleid naar zich toegetrokken. "Dat is een goede zaak. Bovendien zijn er hoopgevende signalen van economische groei in Wallonië. Als je dat kan combineren met goed beleid zou die situatie daar wel eens kunnen verbeteren."Al bij al vindt Jan Vranken de balans positief na ruim veertig jaar armoede-studie. "Armoede is bespreekbaar en staat op de politieke agenda. Dat is een enorme vooruitgang. "Z-talk Goossens vanaf zaterdagochtend 11 uur op Kanaal Z of nu al via de link hieronder