Fiscale gunstregimes moeten een doel hebben. Zulke maatregelen voor bedrijven worden doorgaans verantwoord met de redenering dat ze innovatie ondersteunen. Innovatie geldt daarbij als het logische recept om de hoge loonkosten in onze contreien alsnog te combineren met economische activiteit.
...