Ondanks de hoge werkloosheid en de rechtsonzekerheid voor bedrijven blijft Joris Tiebout, voorzitter van Voka-Brussel, optimistisch over de economische kansen van de hoofdstad.

Brussel is goed voor bijna 20% van het Belgische bruto binnenlands product (bbp), maar het inkomen van de Brusselaar ligt 19% onder het Belgisch gemiddelde. De werkloosheid bedraagt er 20%. Toch blijft Joris Tiebout, voorzitter van Voka-Comité Brussel en CEO van de nv Abattoir, de slachthuizen van Anderlecht, optimistisch over de economische groeikansen van het gewest.

"Er wordt vaak gezegd dat Brussel niet goed draait, maar Ernst & Young stelde onlangs nog dat internationale bedrijven wel degelijk geïnteresseerd zijn om in Brussel te investeren. Ik vind dat goed nieuws. Vaak wordt alleen over Brussel gesproken als het over werkloosheid gaat. We zijn wel de regio waar de werkgelegenheidsgroei relatief het sterkst toeneemt, zeker in vergelijking met Vlaanderen, waar de crisis harder toeslaat. Dat vertaalt zich niet in een daling van de werkloosheidsgraad omdat het gewest een demografische explosie kent. De bevolking neemt hier dubbel zo snel toe als in Vlaanderen en Wallonië."

Is het geen onbegonnen werk om die nieuwe Brusselaars allemaal aan een job te helpen?

Joris Tiebout: "Dat kan niet zomaar. Als er 10.000 vanuit de werkloosheid worden ingeschakeld op de arbeidsmarkt, schrijven er zich 12.000 zich nieuw in. Maar er zijn in Brussel tal van vacatures voor laaggeschoolden. Voor poetshulp, voor veiligheidsverantwoordelijken in bedrijven, voor de horeca. Ik heb het onlangs nog gezegd op een spreekbeurt. Rond de Brusselse Kanaalzone zou je de sociale lasten moeten verminderen om economische activiteit en werkgelegenheid te ontwikkelen. Of je het nu graag hebt of niet, Brussel kent een uitgebreide informele economie. Zonder die informele economie zou de armoede veel groter zijn. Je moet die zwarte economie aanpakken, maar die zal niet van de ene dag op de andere verdwijnen."

In een niet zo ver verleden trokken bedrijven weg uit Brussel. Is het tij gekeerd?

Joris Tiebout: "Ik bekijk dit breder dan het gewest. Het gewest staat economisch niet los van het Vlaams- en Waals-Brabantse hinterland. Voor bedrijven is het niet belangrijk dat ze zich op het grondgebied van Brussel bevinden. Ze willen gewoon een aantrekkelijke plaats om hun economische activiteiten te ontwikkelen. De uitdaging voor ondernemingen die zich in Brussel vestigen, is dat ze zich in de stedelijk weefsel kunnen integreren. Ik denk niet dat er nu veel bedrijven uit Brussel vertrekken. Als je de Brusselse metropool bekijkt, zal ik niet ontkennen dat er een probleem is, meer bepaald het tekort aan bedrijventerreinen. Voka Halle-Vilvoorde zegt hier hetzelfde als Voka-Comité Brussel."

U bevindt zich vlakbij het kanaal Brussel-Charleroi, de oude industriële westkant van Brussel. Is er in het gewest nog toekomst voor iets anders dan voor dienstenbedrijven?

Joris Tiebout: "Ja, ik zie nog toekomst voor de industrie in Brussel. Volkswagen in Vorst werd succesvol omgeturnd tot Audi. Uitsluitend inzetten op dienstverlening is gevaarlijk. We hebben het de voorbije twee tot drie jaar gezien. De verminderde economische ontwikkeling van Brussel is niet het gevolg van maakindustrie, maar een gevolg van de dalende activiteit in de financiële sector. Ik denk dat banken en verzekeringen voor een gewest veel volatieler zijn dan een Sabca in Haren of een Audi in Vorst. Tenzij ze failliet gaan zie ik die industriebedrijven niet snel verdwijnen."

Wat is er nodig om in Brussel een bedrijfsvriendelijk klimaat te hebben?

Joris Tiebout: "Respect voor bedrijven. Waarom is de Kanaalzone verloederd? Omdat men tientallen jaren lang aan bedrijven gezegd heeft dat het kanaal zal worden verbreed. Je kon als ondernemer in die tussenperiode niets doen. Bedrijven vertrokken, het gevolg was verloedering. Die rechtsonzekerheid is problematisch. Er zijn allerlei plannen maar ze worden niet uitgevoerd."

Ondanks de hoge werkloosheid en de rechtsonzekerheid voor bedrijven blijft Joris Tiebout, voorzitter van Voka-Brussel, optimistisch over de economische kansen van de hoofdstad. Brussel is goed voor bijna 20% van het Belgische bruto binnenlands product (bbp), maar het inkomen van de Brusselaar ligt 19% onder het Belgisch gemiddelde. De werkloosheid bedraagt er 20%. Toch blijft Joris Tiebout, voorzitter van Voka-Comité Brussel en CEO van de nv Abattoir, de slachthuizen van Anderlecht, optimistisch over de economische groeikansen van het gewest. "Er wordt vaak gezegd dat Brussel niet goed draait, maar Ernst & Young stelde onlangs nog dat internationale bedrijven wel degelijk geïnteresseerd zijn om in Brussel te investeren. Ik vind dat goed nieuws. Vaak wordt alleen over Brussel gesproken als het over werkloosheid gaat. We zijn wel de regio waar de werkgelegenheidsgroei relatief het sterkst toeneemt, zeker in vergelijking met Vlaanderen, waar de crisis harder toeslaat. Dat vertaalt zich niet in een daling van de werkloosheidsgraad omdat het gewest een demografische explosie kent. De bevolking neemt hier dubbel zo snel toe als in Vlaanderen en Wallonië." Is het geen onbegonnen werk om die nieuwe Brusselaars allemaal aan een job te helpen? Joris Tiebout: "Dat kan niet zomaar. Als er 10.000 vanuit de werkloosheid worden ingeschakeld op de arbeidsmarkt, schrijven er zich 12.000 zich nieuw in. Maar er zijn in Brussel tal van vacatures voor laaggeschoolden. Voor poetshulp, voor veiligheidsverantwoordelijken in bedrijven, voor de horeca. Ik heb het onlangs nog gezegd op een spreekbeurt. Rond de Brusselse Kanaalzone zou je de sociale lasten moeten verminderen om economische activiteit en werkgelegenheid te ontwikkelen. Of je het nu graag hebt of niet, Brussel kent een uitgebreide informele economie. Zonder die informele economie zou de armoede veel groter zijn. Je moet die zwarte economie aanpakken, maar die zal niet van de ene dag op de andere verdwijnen." In een niet zo ver verleden trokken bedrijven weg uit Brussel. Is het tij gekeerd? Joris Tiebout: "Ik bekijk dit breder dan het gewest. Het gewest staat economisch niet los van het Vlaams- en Waals-Brabantse hinterland. Voor bedrijven is het niet belangrijk dat ze zich op het grondgebied van Brussel bevinden. Ze willen gewoon een aantrekkelijke plaats om hun economische activiteiten te ontwikkelen. De uitdaging voor ondernemingen die zich in Brussel vestigen, is dat ze zich in de stedelijk weefsel kunnen integreren. Ik denk niet dat er nu veel bedrijven uit Brussel vertrekken. Als je de Brusselse metropool bekijkt, zal ik niet ontkennen dat er een probleem is, meer bepaald het tekort aan bedrijventerreinen. Voka Halle-Vilvoorde zegt hier hetzelfde als Voka-Comité Brussel." U bevindt zich vlakbij het kanaal Brussel-Charleroi, de oude industriële westkant van Brussel. Is er in het gewest nog toekomst voor iets anders dan voor dienstenbedrijven? Joris Tiebout: "Ja, ik zie nog toekomst voor de industrie in Brussel. Volkswagen in Vorst werd succesvol omgeturnd tot Audi. Uitsluitend inzetten op dienstverlening is gevaarlijk. We hebben het de voorbije twee tot drie jaar gezien. De verminderde economische ontwikkeling van Brussel is niet het gevolg van maakindustrie, maar een gevolg van de dalende activiteit in de financiële sector. Ik denk dat banken en verzekeringen voor een gewest veel volatieler zijn dan een Sabca in Haren of een Audi in Vorst. Tenzij ze failliet gaan zie ik die industriebedrijven niet snel verdwijnen." Wat is er nodig om in Brussel een bedrijfsvriendelijk klimaat te hebben? Joris Tiebout: "Respect voor bedrijven. Waarom is de Kanaalzone verloederd? Omdat men tientallen jaren lang aan bedrijven gezegd heeft dat het kanaal zal worden verbreed. Je kon als ondernemer in die tussenperiode niets doen. Bedrijven vertrokken, het gevolg was verloedering. Die rechtsonzekerheid is problematisch. Er zijn allerlei plannen maar ze worden niet uitgevoerd."