De wankelende Belgische ambitie om in 2018 opnieuw aan te knopen met een structureel begrotingsevenwicht zal nog forse inspanningen vragen. Zo luidt de waarschuwing van het Internationaal Muntfonds (IMF) - in een notendop - aan het adres van de Belgische regering.

Volgens het IMF zal de Belgische economie zich op korte termijn aan een bescheiden tempo herstellen. De organisatie looft de regering-Michel - na één jaar aan het roer te staan - voor de geleverde inspanningen , zoals de taxshift en de pensioenhervorming van de regering-Michel, maar ziet niettemin nog grote uitdagingen in de hoge staatsschuld en onze versnipperde arbeidsmarkt.

Begrotingstekort

Dat het begrotingstekort nog steeds tegen de 3 procent aanleunt, maakt België bovendien gevoelig voor macroeconomische schokken. Een structureel begrotingsevenwicht in 2018 zal nog 'substantiële bijkomende maatregelen' vergen, waarschuwt het IMF. Formeel is dat nog steeds de bedoeling van de federale regering, al lijkt de vastberadenheid steeds kleiner.

Andere pijnpunten

Het IMF vindt alvast dat vooral verder gesnoeid moet worden in de uitgaven, om zo de broze groei te ontzien. De organisatie denkt met name aan het verder terugdringen van het ambtenarenapparaat en doorgedreven zuinigheid op alle niveaus. België moet voorts strikter controleren over welke eigen middelen ontvangers van sociale uitkeringen nog beschikken, oordeelt het IMF. Dat moet gebeuren om 'de meest kwetsbaren beter te beschermen'.

Het IMF ziet echter ook nog mogelijkheden bij de inkomsten. Zo bepleiten de IMF-directeurs met name 'het efficiënter belasten van vermogen en vastgoed'. 'Genereuze belastingvrijstellingen' zouden dan weer best uitdoven, luidt het nog.

De Belgische arbeidsmarkt heeft volgens het IMF nood aan meer geografische mobiliteit, minder administratieve lasten en verdere loonlastenverlagingen voor laaggeschoolden .

Banken

Het IMF beschouwt de financiële sector in België over het algemeen als 'gezond'. Volgens het IMF lijken de banken in ons land danzij hun kredietwaardigheid voldoende weerbaar tegen mogelijke schokken.

Rekening houdend met de sterke toename van de de hypothecaire kredietverlening, beveelt het IMF waakzaamheid en proactief toezicht aan om 'overmatige blootstelling van kwetsbare kredietnemers te beperken'.

(Belga/BO)

De wankelende Belgische ambitie om in 2018 opnieuw aan te knopen met een structureel begrotingsevenwicht zal nog forse inspanningen vragen. Zo luidt de waarschuwing van het Internationaal Muntfonds (IMF) - in een notendop - aan het adres van de Belgische regering. Volgens het IMF zal de Belgische economie zich op korte termijn aan een bescheiden tempo herstellen. De organisatie looft de regering-Michel - na één jaar aan het roer te staan - voor de geleverde inspanningen , zoals de taxshift en de pensioenhervorming van de regering-Michel, maar ziet niettemin nog grote uitdagingen in de hoge staatsschuld en onze versnipperde arbeidsmarkt. Dat het begrotingstekort nog steeds tegen de 3 procent aanleunt, maakt België bovendien gevoelig voor macroeconomische schokken. Een structureel begrotingsevenwicht in 2018 zal nog 'substantiële bijkomende maatregelen' vergen, waarschuwt het IMF. Formeel is dat nog steeds de bedoeling van de federale regering, al lijkt de vastberadenheid steeds kleiner. Het IMF vindt alvast dat vooral verder gesnoeid moet worden in de uitgaven, om zo de broze groei te ontzien. De organisatie denkt met name aan het verder terugdringen van het ambtenarenapparaat en doorgedreven zuinigheid op alle niveaus. België moet voorts strikter controleren over welke eigen middelen ontvangers van sociale uitkeringen nog beschikken, oordeelt het IMF. Dat moet gebeuren om 'de meest kwetsbaren beter te beschermen'. Het IMF ziet echter ook nog mogelijkheden bij de inkomsten. Zo bepleiten de IMF-directeurs met name 'het efficiënter belasten van vermogen en vastgoed'. 'Genereuze belastingvrijstellingen' zouden dan weer best uitdoven, luidt het nog. De Belgische arbeidsmarkt heeft volgens het IMF nood aan meer geografische mobiliteit, minder administratieve lasten en verdere loonlastenverlagingen voor laaggeschoolden .Het IMF beschouwt de financiële sector in België over het algemeen als 'gezond'. Volgens het IMF lijken de banken in ons land danzij hun kredietwaardigheid voldoende weerbaar tegen mogelijke schokken. Rekening houdend met de sterke toename van de de hypothecaire kredietverlening, beveelt het IMF waakzaamheid en proactief toezicht aan om 'overmatige blootstelling van kwetsbare kredietnemers te beperken'.(Belga/BO)