Dat is een goede zaak. Nu monopoliseren de grote bedrijven het werk van de commissie.

Bedrijven stappen naar deze 'Dienst Voorafgaande Beslissingen' voor een voorafgaandelijk akkoord over de fiscale behandeling van een juridische ingreep of investering. Elke belastingplichtige kan dat. Omdat het meestal over grote sommen gaat, loont het om de noodzakelijke - en dure - topjuristen in te schakelen. Kmo's zien zich zo de facto uitgesloten van dit voorrecht. Een investering in topadvies weegt dikwijls niet op tegen de relatief kleine omvang van hun operaties.

Fiscale zekerheid bevordert de rechtsstaat, dus ook een stabiel investeringsklimaat

Rulings zijn noodzakelijk om meer fiscale rechtszekerheid te creëren. Omdat de fiscale wetgeving zo complex is, is het beter een dossier op voorhand af te toetsen bij de administratie, in plaats van er pas achteraf een belastinginspecteur of rechter op los te laten. Fiscale zekerheid bevordert de rechtsstaat, dus ook een stabiel investeringsklimaat.

Eind 2012 besliste de regering al bij de centrale administratie Financiën een aparte cel op te richten die anticipeert op vragen van kmo's, fiscalisten en notarissen over wat aanvaardbaar is. Dat bleef dode letter. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) neemt die draad het best weer op. Met een beter uitgewerkte, gestandaardiseerde leidraad over de manier waarop de belastingplichtige wordt behandeld, zijn er minder geschillen en heeft de administratie de handen vrij om efficiënter te werken. Iedereen heeft dus baat bij een verruimde werking van de rulingcommissie.

Dat is een goede zaak. Nu monopoliseren de grote bedrijven het werk van de commissie. Bedrijven stappen naar deze 'Dienst Voorafgaande Beslissingen' voor een voorafgaandelijk akkoord over de fiscale behandeling van een juridische ingreep of investering. Elke belastingplichtige kan dat. Omdat het meestal over grote sommen gaat, loont het om de noodzakelijke - en dure - topjuristen in te schakelen. Kmo's zien zich zo de facto uitgesloten van dit voorrecht. Een investering in topadvies weegt dikwijls niet op tegen de relatief kleine omvang van hun operaties. Rulings zijn noodzakelijk om meer fiscale rechtszekerheid te creëren. Omdat de fiscale wetgeving zo complex is, is het beter een dossier op voorhand af te toetsen bij de administratie, in plaats van er pas achteraf een belastinginspecteur of rechter op los te laten. Fiscale zekerheid bevordert de rechtsstaat, dus ook een stabiel investeringsklimaat. Eind 2012 besliste de regering al bij de centrale administratie Financiën een aparte cel op te richten die anticipeert op vragen van kmo's, fiscalisten en notarissen over wat aanvaardbaar is. Dat bleef dode letter. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) neemt die draad het best weer op. Met een beter uitgewerkte, gestandaardiseerde leidraad over de manier waarop de belastingplichtige wordt behandeld, zijn er minder geschillen en heeft de administratie de handen vrij om efficiënter te werken. Iedereen heeft dus baat bij een verruimde werking van de rulingcommissie.