De Vlaamse regering schuift een centraal aanmeldingssysteem voor inschrijvingen in Vlaamse scholen door naar de volgende legislatuur. Nochtans is iedereen voorstander van een digitale procedure om kamperende ouders en opportunistische dubbelinschrijvingen te vermijden.
...

De Vlaamse regering schuift een centraal aanmeldingssysteem voor inschrijvingen in Vlaamse scholen door naar de volgende legislatuur. Nochtans is iedereen voorstander van een digitale procedure om kamperende ouders en opportunistische dubbelinschrijvingen te vermijden.Het toont nog maar eens aan hoe gevoelig onderwijs in de regering-Bourgeois ligt. Zeker in een verkiezingsjaar. Twistpunt is het gebruik van lijsten die een onderscheid maken tussen kansarme en kansrijke kinderen. Die lijsten moeten dienen om per school een sociale mix te garanderen. De N-VA is tegen, terwijl Open Vld en CD&V voorstander zijn. De N-VA argumenteert dat die aanpak zal leiden tot meer segregatie.De machtige katholieke onderwijskoepel is ook tegen, zij het om een andere reden. Topman Lieven Boeve laat geen kans onbenut om de vrijheid van onderwijs als grondwettelijk recht in de verf te zetten.Uiteraard is geen enkel systeem perfect, maar in Antwerpen en vooral Gent heeft een digitaal aanmeldingssysteem intussen tot op zekere hoogte zijn deugdelijkheid al bewezen. Dat de Vlaamse regeringspartijen nu talmen met een beslissing, is een kwestie van electoraal voorspel. Het debat over ons dierbare Vlaamse onderwijs raakt nu eenmaal de grote ideologische breuklijnen.Iedere partij schermt daarbij met de kwaliteit van het onderwijs, maar die dekt niet voor iedereen dezelfde lading. Voor de ene mogen goede scholen zich elitair profileren, terwijl de andere juist vindt dat kansarme kinderen overal een plek moeten krijgen.Ouders willen hun oogappel alle kansen geven en vinden daarom de schoolkeuze belangrijk. Idealiter zou die irrelevant moeten zijn, omdat alle scholen goed onderwijs moeten garanderen. Alleen is dat blijkbaar op het terrein niet zo. Omdat kennis Vlaanderens belangrijkste grondstof is, leggen die kwaliteitsverschillen een hypotheek op de toekomst. Talmen en fundamentele keuzes op de lange baan schuiven, zijn daartegen geen goede remedie.