Deze week bereikte de regering-De Croo een loonakkoord voor 2023-2024. Bedrijven die het goed tot zeer goed doen, mogen hun werknemers boven op het geïndexeerde loon een fiscaalvriendelijke premie toekennen. De sociale partners kunnen sectoraal beslissen een eenmalige premie van 500 euro te geven bij hoge en tot 750 euro bij heel hoge bedrijfswinsten. Het is een welgekomen succesje voor de federale regering, maar daarmee is alles gezegd. Het is vooral een manier om de vakbonden te paaien. Waarom een loonkoterij toevoegen als er al succesvolle winstpremies en niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen bestaan?

Het loonakkoord is vooral een manier om de vakbonden te paaien.

Bovendien verwaarloost de regering met dat akkoord de concurrentiekracht van onze bedrijven. De brutolonen stijgen in België in 2020-2024 met 28 procent, in de buurlanden gemiddeld met 19 procent. Volgens de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven heeft België in korte tijd een loonkostenhandicap van 5,7 procent tegenover de buurlanden opgelopen. In een enquête van Voka gaf 12 procent van de industriebedrijven aan dat ze overwegen activiteiten naar andere landen te verplaatsen. Buitenlandse bedrijven zullen beter nadenken voor ze in België investeren.

De regering had echte daadkracht en beleidsverantwoordelijkheid kunnen tonen als ze een paar werkgeversvoorstellen had meegenomen in het loonakkoord. Ze kon de tijdelijke korting van 7,07 procent op de werkgeversbijdragen doortrekken naar heel volgend jaar. Dat zou de loonkosten structureel met 1,4 procent doen dalen. Een andere mogelijkheid was een indexaanpassing van 2 procent uit te stellen. Het maakt verregaandere ingrepen, zoals een zuivere indexsprong, in de toekomst onvermijdelijk.

Deze week bereikte de regering-De Croo een loonakkoord voor 2023-2024. Bedrijven die het goed tot zeer goed doen, mogen hun werknemers boven op het geïndexeerde loon een fiscaalvriendelijke premie toekennen. De sociale partners kunnen sectoraal beslissen een eenmalige premie van 500 euro te geven bij hoge en tot 750 euro bij heel hoge bedrijfswinsten. Het is een welgekomen succesje voor de federale regering, maar daarmee is alles gezegd. Het is vooral een manier om de vakbonden te paaien. Waarom een loonkoterij toevoegen als er al succesvolle winstpremies en niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen bestaan? Bovendien verwaarloost de regering met dat akkoord de concurrentiekracht van onze bedrijven. De brutolonen stijgen in België in 2020-2024 met 28 procent, in de buurlanden gemiddeld met 19 procent. Volgens de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven heeft België in korte tijd een loonkostenhandicap van 5,7 procent tegenover de buurlanden opgelopen. In een enquête van Voka gaf 12 procent van de industriebedrijven aan dat ze overwegen activiteiten naar andere landen te verplaatsen. Buitenlandse bedrijven zullen beter nadenken voor ze in België investeren. De regering had echte daadkracht en beleidsverantwoordelijkheid kunnen tonen als ze een paar werkgeversvoorstellen had meegenomen in het loonakkoord. Ze kon de tijdelijke korting van 7,07 procent op de werkgeversbijdragen doortrekken naar heel volgend jaar. Dat zou de loonkosten structureel met 1,4 procent doen dalen. Een andere mogelijkheid was een indexaanpassing van 2 procent uit te stellen. Het maakt verregaandere ingrepen, zoals een zuivere indexsprong, in de toekomst onvermijdelijk.