De Europese Commissie verzet zich tegen de ongelijke fiscale behandeling van huuropbrengsten. Voor vastgoed in eigen land betaalt de verhuurder een belasting op het kadastraal inkomen.

Huurinkomsten uit de rest van Europa worden reëel belast. "Dat is discriminatie", waarschuwt David Boublil, de woordvoerder van Algirdas ¦emeta, de Europese commissaris voor Fiscaliteit.

In maart 2012 startte de Europese Commissie een inbreukprocedure. Een clash tussen de Commissie en België hangt in de lucht. "Er waren ettelijke gesprekken met vertegenwoordigers van België", zegt Boublil. "Zij konden ons nog niet van hun gelijk overtuigen. Discriminerende fiscale regels voor huurinkomsten moeten worden aangepast. De regering stelt dat het beste niet uit tot na de verkiezingen. Een van de volgende maanden start het kabinet de procedure op voor het Europees Hof van Justitie." Frankrijk werd in mei 2013 gedagvaard in een soortgelijk dossier.

"De uitspraak ligt voor de hand", voorspelt Michel Maus, hoogleraar fiscaal recht in Brussel en Antwerpen. "Er is geen speld tussen de redenering van de Commissie te krijgen. Een voordelig statuut voor investeringen in Belgisch vastgoed vloekt met het vrije verkeer van kapitaal. Dat is deloyale concurrentie. Het kadastraal inkomen is niet langer houdbaar. De Belgische regering kan niet anders dan optreden. Ik ben benieuwd welke partij van de belasting op reële huurinkomsten een punt durft te maken. Raken aan het fiscale statuut van de eigen woning, is politieke zelfmoord."

Ook de Leuvense vastgoedspecialist professor Erik Buyst trekt van leer tegen "het hopeloos verouderde systeem van het kadastraal inkomen". Dat kadastraal inkomen werd in 1975 vastgelegd. Het is sinds 1991 geïndexeerd, maar er kwam nooit een herwaardering of actualisering van dat fictieve inkomen. "Heel wat buurten die ooit een bloeiend handelscentrum waren, maar nu verkommerd zijn, sleuren een hoog kadastraal inkomen uit het verleden mee. Het gaat toch niet op dat een eigenaar aan de Antwerpse Turnhoutsebaan wordt belast op een hoger kadastraal inkomen dan iemand van het Zuid. Dat is een herverdeling van middelen van arm naar rijk. Een mattheuseffect in de vastgoedfiscaliteit."

Maus wijst erop dat het Rekenhof die scheeftrekking al twee keer heeft veroordeeld. De advocaat liet daarover al een prejudiciële vraag stellen aan het Grondwettelijk Hof. Dat oordeelde dat de wetgeving die het kadastraal inkomen regelt zelf niet discriminatoir is, en dat het zich over de toepassing ervan niet mag uitspreken. "Tja, dan sta je daar als advocaat", grinnikt hij. "Leg dat maar eens uit aan je cliënt."

Het volledige artikel over de toekomst van het kadastraal inkomen leest u deze week in Trends.

De Europese Commissie verzet zich tegen de ongelijke fiscale behandeling van huuropbrengsten. Voor vastgoed in eigen land betaalt de verhuurder een belasting op het kadastraal inkomen.Huurinkomsten uit de rest van Europa worden reëel belast. "Dat is discriminatie", waarschuwt David Boublil, de woordvoerder van Algirdas ¦emeta, de Europese commissaris voor Fiscaliteit. In maart 2012 startte de Europese Commissie een inbreukprocedure. Een clash tussen de Commissie en België hangt in de lucht. "Er waren ettelijke gesprekken met vertegenwoordigers van België", zegt Boublil. "Zij konden ons nog niet van hun gelijk overtuigen. Discriminerende fiscale regels voor huurinkomsten moeten worden aangepast. De regering stelt dat het beste niet uit tot na de verkiezingen. Een van de volgende maanden start het kabinet de procedure op voor het Europees Hof van Justitie." Frankrijk werd in mei 2013 gedagvaard in een soortgelijk dossier. "De uitspraak ligt voor de hand", voorspelt Michel Maus, hoogleraar fiscaal recht in Brussel en Antwerpen. "Er is geen speld tussen de redenering van de Commissie te krijgen. Een voordelig statuut voor investeringen in Belgisch vastgoed vloekt met het vrije verkeer van kapitaal. Dat is deloyale concurrentie. Het kadastraal inkomen is niet langer houdbaar. De Belgische regering kan niet anders dan optreden. Ik ben benieuwd welke partij van de belasting op reële huurinkomsten een punt durft te maken. Raken aan het fiscale statuut van de eigen woning, is politieke zelfmoord." Ook de Leuvense vastgoedspecialist professor Erik Buyst trekt van leer tegen "het hopeloos verouderde systeem van het kadastraal inkomen". Dat kadastraal inkomen werd in 1975 vastgelegd. Het is sinds 1991 geïndexeerd, maar er kwam nooit een herwaardering of actualisering van dat fictieve inkomen. "Heel wat buurten die ooit een bloeiend handelscentrum waren, maar nu verkommerd zijn, sleuren een hoog kadastraal inkomen uit het verleden mee. Het gaat toch niet op dat een eigenaar aan de Antwerpse Turnhoutsebaan wordt belast op een hoger kadastraal inkomen dan iemand van het Zuid. Dat is een herverdeling van middelen van arm naar rijk. Een mattheuseffect in de vastgoedfiscaliteit." Maus wijst erop dat het Rekenhof die scheeftrekking al twee keer heeft veroordeeld. De advocaat liet daarover al een prejudiciële vraag stellen aan het Grondwettelijk Hof. Dat oordeelde dat de wetgeving die het kadastraal inkomen regelt zelf niet discriminatoir is, en dat het zich over de toepassing ervan niet mag uitspreken. "Tja, dan sta je daar als advocaat", grinnikt hij. "Leg dat maar eens uit aan je cliënt." Het volledige artikel over de toekomst van het kadastraal inkomen leest u deze week in Trends.