Het eerste advies van Vlaamse adviesraad voor Innovatie en Ondernemen (Vario) is een een-tweetje met minister-president Geert Bourgeois (N-VA). In zijn septemberverklaring brak die een lans voor soepelere voorwaarden om geschoolde buitenlandse arbeidskrachten aan te trekken.

Deze week presenteert Vario daarover een plan met twintig actiepunten. Dat plan beoogt niet enkel meer buitenlandse hersenenaan te trekken voor het wetenschappelijke onderzoek, maar vooral ook die mensen hier te houden zodat ze onze kenniseconomie versterken.

Zo moeten bedrijven het tekort aan wetenschappelijk geschoolde werknemers kunnen opvangen.

Om die wetenschappelijk verantwoorde migratie te bereiken, pleit de nieuwe raad onder meer voor extra financiële middelen om toponderzoekers over de streep te trekken, een vermindering van het belastbaar inkomen voor geschoolde migranten en een gerichte versoepeling van het migratiebeleid.

Het is oppassen geblazen met een selectieve migratiepolitiek

Zo moet er een single permit komen en moet gezinshereniging voor de onderzoekers makkelijker worden. De onderzoeksinstellingen zouden key performance indicatoren (KPI's) opgelegd krijgen om de doorstroming van buitenlandse Phd's naar het bedrijfsleven te bevorderen.

Andere opvallende ingrediënten van het advies: een speciale administratie in het Engels, een versoepeling van de taalregeling in het hoger onderwijs en meer betaalbare internationale scholen.

Uiteraard is het aantrekken van talent belangrijk. En de doorstroming van buitenlandse wetenschappers naar het bedrijfsleven kan beter, maar het is ook oppassen geblazen met die selectieve migratiepolitiek.

Die mag geen excuus worden om het potentieel dat op de schoolbanken zit, te verwaarlozen.

Want nog altijd blijkt uit elke doorlichting van ons onderwijs dat het aantal afvallers te groot is. En ook de onderwijskwaliteit is een argument waarmee je buitenlandse onderzoekers kunt overtuigen.

Het eerste advies van Vlaamse adviesraad voor Innovatie en Ondernemen (Vario) is een een-tweetje met minister-president Geert Bourgeois (N-VA). In zijn septemberverklaring brak die een lans voor soepelere voorwaarden om geschoolde buitenlandse arbeidskrachten aan te trekken. Deze week presenteert Vario daarover een plan met twintig actiepunten. Dat plan beoogt niet enkel meer buitenlandse hersenenaan te trekken voor het wetenschappelijke onderzoek, maar vooral ook die mensen hier te houden zodat ze onze kenniseconomie versterken. Zo moeten bedrijven het tekort aan wetenschappelijk geschoolde werknemers kunnen opvangen.Om die wetenschappelijk verantwoorde migratie te bereiken, pleit de nieuwe raad onder meer voor extra financiële middelen om toponderzoekers over de streep te trekken, een vermindering van het belastbaar inkomen voor geschoolde migranten en een gerichte versoepeling van het migratiebeleid.Zo moet er een single permit komen en moet gezinshereniging voor de onderzoekers makkelijker worden. De onderzoeksinstellingen zouden key performance indicatoren (KPI's) opgelegd krijgen om de doorstroming van buitenlandse Phd's naar het bedrijfsleven te bevorderen. Andere opvallende ingrediënten van het advies: een speciale administratie in het Engels, een versoepeling van de taalregeling in het hoger onderwijs en meer betaalbare internationale scholen.Uiteraard is het aantrekken van talent belangrijk. En de doorstroming van buitenlandse wetenschappers naar het bedrijfsleven kan beter, maar het is ook oppassen geblazen met die selectieve migratiepolitiek. Die mag geen excuus worden om het potentieel dat op de schoolbanken zit, te verwaarlozen. Want nog altijd blijkt uit elke doorlichting van ons onderwijs dat het aantal afvallers te groot is. En ook de onderwijskwaliteit is een argument waarmee je buitenlandse onderzoekers kunt overtuigen.