De redactie van Trends geeft elke week het beste van zichzelf, maar deze week misschien nog net iets meer dan gewoonlijk. Drie belangrijke dossiers vindt u in het huidige nummer. Alle drie komen ze met een duidelijke conclusie.
...

De redactie van Trends geeft elke week het beste van zichzelf, maar deze week misschien nog net iets meer dan gewoonlijk. Drie belangrijke dossiers vindt u in het huidige nummer. Alle drie komen ze met een duidelijke conclusie. In Trends van deze week vindt u een uitneembare special over 'groene mobiliteit'. Die toont aan hoe snel de elektrische innovatie om zich heen grijpt. Vorig jaar hielden we ons nog bezig met het opsommen van alle nieuwe elektrische modellen in de showrooms. Vandaag gaat het al over iets helemaal anders: de snelheid waarmee de laadinfrastructuur wordt uitgerold. Nu de privésector voelt dat de elektrificatie van het wagenpark dichtbij komt, schiet iedereen in actie. Angst om stil te vallen, zal nergens meer voor nodig zijn. Nog in Trends van deze week begint een nieuwe reeks over het vermogen van een aantal discrete Vlaamse families. Wie zijn ze? Hoe hebben ze hun vermogen opgebouwd? En nog veel belangrijker: wat doen ze ermee? Er zit heel wat familiaal investeringskapitaal in de Vlaamse economie. Vaak is het versnipperd, want de meeste families hebben het graag voor het zeggen in de bedrijven waarin ze participeren. Maar familiekapitaal legt wel degelijk een fundament onder de Vlaamse economie. Meestal wordt het met kennis van zaken en voor de lange termijn geïnvesteerd in mooie groeibedrijven. En het vindt steeds beter zijn weg naar de nieuwe, duurzame economie. Die omslag gebeurt vooral als een nieuwe generatie haar stempel begint te drukken op het familievermogen. Dat merkt u al in de eerste aflevering, over de familie Moorkens. Groot geworden met de invoer van klassieke automerken, heeft de familie de jongste jaren haar blik verruimd. U ziet hoe de nieuwe generatie - op de leeftijd van 18 jaar - wordt ingewijd in de interne keuken van de familie. Voortaan maakt u in elke eerste Trends van de maand kennis met zo'n discrete familie en haar belang voor de Vlaamse economie. Ten slotte kijken we naar de overheid. Dat doen we met een minder optimistische, eerder bezorgde blik. De gegevens zijn bekend. Het overheidsbeslag in ons land is vergelijkbaar met dat van de Scandinavische landen, maar de kwaliteit van de dienstverlening eerder met die van Zuid-Europa. De jongste decennia hebben onze overheden te weinig geïnvesteerd en te veel geconsumeerd. De komende jaren zijn tientallen extra miljarden nodig voor defensie, de vergrijzing en de energietransitie. Geld dat er doodgewoon niet is. Dat merk je vooral bij ernstige schokken, zoals we er de jongste tijd enkele te verwerken kregen: de coronacrisis, de overstromingsramp in Wallonië, de economische gevolgen van de oorlog in Oekraïne en de bijbehorende investeringen in een moderne defensie. Dit land heeft de middelen niet meer om zijn kerntaken net zo goed te vervullen als de landen waar we ons zo graag mee vergelijken. Het maakt niet uit of onze beleidsmakers de komende jaren sociaaleconomisch links of rechts georiënteerd zijn, rond een ernstig debat over de kerntaken van onze overheden zal niemand heen kunnen. Het hoogste overheidsbeslag van West-Europa verdient een trefzeker economisch beleid, uitstekend onderwijs, een ernstig binnen- en buitenlands veiligheidsbeleid en een efficiënte, billijke sociale zekerheid. Internationale benchmarks zijn er genoeg. We kunnen ons perfect vergelijken met landen zoals Noorwegen, Oostenrijk, Nederland,... Wat betaalt de burger? Wat kost de dienstverlening? En welke kwaliteit krijgt de burger daarvoor terug? Trends bijt de komende vijf weken de spits af met zo'n kerntakendebat. Iemand moet het doen...