De regering was van plan de minimumleeftijd voor brugpensioen bij bedrijven in moeilijkheden in 2016 op te trekken van 53,5 jaar 60 jaar. Een overgangsperiode moet er nu voor zorgen dat de minimumleeftijd van 60 jaar pas in 2020 wordt bereikt.

Ook de strengere regels voor landingsbanen en het tijdskrediet voor oudere werknemers worden stapsgewijs ingevoerd. Al die bijsturingen gooien de grote principes van het regeerakkoord weliswaar niet overboord.

De regering-Michel maakt de vervroegde uittreding uit de arbeidsmarkt nog altijd minder aantrekkelijk of interessant. Maar op een moment dat amper 41 procent van de 55-plussers een baan heeft, is er eigenlijk geen tijd te verliezen en is het niet verstandig om die hervormingen nog maar eens in de tijd te spreiden.

Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) wil met deze eerder beperkte maatregelen het vertrouwen tussen regering, werkgevers en vooral vakbonden herstellen. De vraag is of dit geen averechts effect zal hebben. Er komt geen gemeenschappelijk advies van de sociale partners over deze kleine hervormingen. Werkgevers kunnen zich er misschien in vinden, maar de vakbonden niet. Zij zouden zich zelfs gesterkt moeten voelen door het feit dat de regering een paar scherpe kantjes afvijlt.

Een betoging en een paar maandagen staken zijn blijkbaar voldoende om de regering tot meer soepelheid te dwingen

Een betoging en een paar maandagen staken zijn blijkbaar voldoende om de regering tot meer soepelheid te dwingen. Welnu, als de vakbonden nog even doorzetten _ het ABVV wil zeker doorgaan na de nationale staking van 15 december _ kunnen ze misschien belangrijkere maatregelen zoals de indexsprong laten bijsturen. Waarom zouden ABVV en ook het meer gematigde ACV nu stoppen met druk te zetten op de regering-Michel?

Ze kunnen rekenen op het kabinet van minister van Werk Kris Peeters (CD&V), dat een vooruitgeschoven post van het ACW is. Toen bekend raakte dat niet alleen Eddy Peeters (ex-kabinet Vandeurzen en Vanackere, met een duidelijke ACW-stempel) kabinetschef werd van de federale minister van Werk maar dat ook Peter Vansintjan directeur werd op het kabinet, was de bezorgdheid bij de werkgevers groot. Vansintjan is de ex-kabinetschef van Joëlle Milquet en een overtuigde vakbondsman. Tijdens interkabinettenwerkgroepen probeert hij steevast de discussie naar links te doen opschuiven.

De invloed van de christelijke arbeidersbeweging in deze regering is dus veel groter dan men denkt. De vrees van veel werkgevers, maar ook van experts in sociale zekerheid en arbeidsmarkt, is dat deze ACW'ers die als sherpa's van minister van Werk Kris Peeters fungeren, er alles zullen aan doen om de regeringsmaatregelen af te vijlen en desnoods uit het hollen. De hervorming van brugpensioen, tijdskrediet en co dreigt dan ook een processie van Echternach te worden.

De regering was van plan de minimumleeftijd voor brugpensioen bij bedrijven in moeilijkheden in 2016 op te trekken van 53,5 jaar 60 jaar. Een overgangsperiode moet er nu voor zorgen dat de minimumleeftijd van 60 jaar pas in 2020 wordt bereikt. Ook de strengere regels voor landingsbanen en het tijdskrediet voor oudere werknemers worden stapsgewijs ingevoerd. Al die bijsturingen gooien de grote principes van het regeerakkoord weliswaar niet overboord. De regering-Michel maakt de vervroegde uittreding uit de arbeidsmarkt nog altijd minder aantrekkelijk of interessant. Maar op een moment dat amper 41 procent van de 55-plussers een baan heeft, is er eigenlijk geen tijd te verliezen en is het niet verstandig om die hervormingen nog maar eens in de tijd te spreiden. Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) wil met deze eerder beperkte maatregelen het vertrouwen tussen regering, werkgevers en vooral vakbonden herstellen. De vraag is of dit geen averechts effect zal hebben. Er komt geen gemeenschappelijk advies van de sociale partners over deze kleine hervormingen. Werkgevers kunnen zich er misschien in vinden, maar de vakbonden niet. Zij zouden zich zelfs gesterkt moeten voelen door het feit dat de regering een paar scherpe kantjes afvijlt. Een betoging en een paar maandagen staken zijn blijkbaar voldoende om de regering tot meer soepelheid te dwingen. Welnu, als de vakbonden nog even doorzetten _ het ABVV wil zeker doorgaan na de nationale staking van 15 december _ kunnen ze misschien belangrijkere maatregelen zoals de indexsprong laten bijsturen. Waarom zouden ABVV en ook het meer gematigde ACV nu stoppen met druk te zetten op de regering-Michel?Ze kunnen rekenen op het kabinet van minister van Werk Kris Peeters (CD&V), dat een vooruitgeschoven post van het ACW is. Toen bekend raakte dat niet alleen Eddy Peeters (ex-kabinet Vandeurzen en Vanackere, met een duidelijke ACW-stempel) kabinetschef werd van de federale minister van Werk maar dat ook Peter Vansintjan directeur werd op het kabinet, was de bezorgdheid bij de werkgevers groot. Vansintjan is de ex-kabinetschef van Joëlle Milquet en een overtuigde vakbondsman. Tijdens interkabinettenwerkgroepen probeert hij steevast de discussie naar links te doen opschuiven. De invloed van de christelijke arbeidersbeweging in deze regering is dus veel groter dan men denkt. De vrees van veel werkgevers, maar ook van experts in sociale zekerheid en arbeidsmarkt, is dat deze ACW'ers die als sherpa's van minister van Werk Kris Peeters fungeren, er alles zullen aan doen om de regeringsmaatregelen af te vijlen en desnoods uit het hollen. De hervorming van brugpensioen, tijdskrediet en co dreigt dan ook een processie van Echternach te worden.