Het relanceplan van 5,9 miljard euro levert België in 2022 een kleine 4000 banen op, volgens het Planbureau. Daarna komen er elk jaar wel bij - nog 900 in 2026 - maar de piek wordt al snel bereikt. Niet indrukwekkend, al haastten Philippe Donnay van het Planbureau en staatssecretaris voor Relance Thomas Dermine (PS) zich om te zeggen dat het enkel om rechtstreekse banen gaat, en alleen van investeringsprojecten die al zijn goedgekeurd. Bovendien hopen ze op extra investeringen door de regio's en moet het relancebeleid de privésector mee in het bad trekken.

Hervormingen stuwen de relance.

De beperkte economische boost van 0,21 procent groei extra in 2022 zou volgens het Planbureau een absoluut minimum zijn. Berekeningen van het Internationaal Monetair Fonds leren dat een toename van de overheidsinvesteringen met 1 procent van het bruto binnenlands product (bbp) na één jaar zorgt voor een stijging van het bbp met 0,4 procent. Na vier jaar loopt die impact op tot 1,5 procent. Bovendien zal België een graantje meepikken van het relancebeleid in Duitsland en Frankrijk. Toch is al duidelijk dat het Belgische relanceplan geen wondermedicijn is.

Er is meer nodig. En dat meer is niet extra geld. Wel structurele economische hervormingen, wat de Europese Commissie ook vraagt. Dat betekent hervormingen op de arbeidsmarkt, zoals het wegwerken van de werkloosheids- en de inactiviteitsval. Het versterken van de digitale vaardigheden bij werkzoekenden en de schoolgaande jeugd. Een administratieve vereenvoudiging die het ondernemingsklimaat verbetert en start-ups meer ademruimte geeft. En de toetredingsbarrières in de producten- en dienstenmarkten wegwerken. Daar moeten onze regeringen de komende maanden werk van maken.

Het relanceplan van 5,9 miljard euro levert België in 2022 een kleine 4000 banen op, volgens het Planbureau. Daarna komen er elk jaar wel bij - nog 900 in 2026 - maar de piek wordt al snel bereikt. Niet indrukwekkend, al haastten Philippe Donnay van het Planbureau en staatssecretaris voor Relance Thomas Dermine (PS) zich om te zeggen dat het enkel om rechtstreekse banen gaat, en alleen van investeringsprojecten die al zijn goedgekeurd. Bovendien hopen ze op extra investeringen door de regio's en moet het relancebeleid de privésector mee in het bad trekken. De beperkte economische boost van 0,21 procent groei extra in 2022 zou volgens het Planbureau een absoluut minimum zijn. Berekeningen van het Internationaal Monetair Fonds leren dat een toename van de overheidsinvesteringen met 1 procent van het bruto binnenlands product (bbp) na één jaar zorgt voor een stijging van het bbp met 0,4 procent. Na vier jaar loopt die impact op tot 1,5 procent. Bovendien zal België een graantje meepikken van het relancebeleid in Duitsland en Frankrijk. Toch is al duidelijk dat het Belgische relanceplan geen wondermedicijn is. Er is meer nodig. En dat meer is niet extra geld. Wel structurele economische hervormingen, wat de Europese Commissie ook vraagt. Dat betekent hervormingen op de arbeidsmarkt, zoals het wegwerken van de werkloosheids- en de inactiviteitsval. Het versterken van de digitale vaardigheden bij werkzoekenden en de schoolgaande jeugd. Een administratieve vereenvoudiging die het ondernemingsklimaat verbetert en start-ups meer ademruimte geeft. En de toetredingsbarrières in de producten- en dienstenmarkten wegwerken. Daar moeten onze regeringen de komende maanden werk van maken.