Zonder nieuwe bijsturingen zal een ambtenaar die in 2017 met pensioen gaat, een pensioen krijgen dat gemiddeld 20 procent hoger ligt dan wie nu vertrekt. Dat ontdekte het Planbureau toen het trachtte te berekenen hoeveel de pensioenhervorming van de regering-Di Rupo precies zal opbrengen, zo schrijft De Tijd. Minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne (Open VLD) kondigt aan de hervorming nog dit jaar bij te sturen.

Voor alle ambtenarenpensioenen samen bedraagt de toename 2,33 procent, zegt Saskia Weemaes van het Planbureau. In de praktijk betekent dit dat ongeveer de helft van het geld dat uitgespaard wordt door mensen langer aan het werk te houden, opgaat aan hogere pensioenbedragen.

Ambtenarenpensioen 'gedopeerd'

Dat langer werken tot een hoger pensioen leidt, is niet onlogisch. Maar het ambtenarenpensioen wordt ook 'gedopeerd' door een erg gul pensioencomplement. Dat is een extra bedrag voor wie langer doorwerkt. Ambtenaren krijgen hun complement vanaf 60 jaar.

Een en ander dreigt ertoe te leiden dat de al aanzienlijke kloof tussen de publieke en private pensioenen nog groter wordt, schrijft de krant.

Minister van Pensioenen deelt mee dat zowel het pensioenbonussysteem voor werknemers en zelfstandigen als het pensioencomplementensysteem voor ambtenaren nog dit jaar herbekeken en hervormd worden. Dat heeft de minister gezegd in het VRT-radioprogramma De Ochtend.

Volgens minister Van Quickenborne staat in het regeerakkoord dat het systeem van pensioencomplementen voor ambtenaren herbekeken zal worden, net als het pensioenbonussysteem in de private sector. Van Quickenborne wil beide systemen tegen het einde van dit jaar hervormd hebben.

Discussie over benoeming nieuwe topman Rijksdienst Pensioenen

Van Quickenborne bevestigde in De Ochtend ook dat hij aan de ministerraad een voorstel zal doen rond de benoeming van de nieuwe topman van de Rijksdienst voor Pensioenen. Volgens verschillende kranten wil de Open VLD-minister daarbij Christophe Hardy, de voormalige kabinetschef van Sabine Laruelle (MR), naar voren schuiven en niet PS-kandidaat Jean-Marc Delporte.

Dat zou kwaad bloed zetten bij de Franstalige socialisten. Van Quickenborne gaf daarover geen commentaar in De Ochtend. (Belga/SD)


Zonder nieuwe bijsturingen zal een ambtenaar die in 2017 met pensioen gaat, een pensioen krijgen dat gemiddeld 20 procent hoger ligt dan wie nu vertrekt. Dat ontdekte het Planbureau toen het trachtte te berekenen hoeveel de pensioenhervorming van de regering-Di Rupo precies zal opbrengen, zo schrijft De Tijd. Minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne (Open VLD) kondigt aan de hervorming nog dit jaar bij te sturen.Voor alle ambtenarenpensioenen samen bedraagt de toename 2,33 procent, zegt Saskia Weemaes van het Planbureau. In de praktijk betekent dit dat ongeveer de helft van het geld dat uitgespaard wordt door mensen langer aan het werk te houden, opgaat aan hogere pensioenbedragen. Ambtenarenpensioen 'gedopeerd'Dat langer werken tot een hoger pensioen leidt, is niet onlogisch. Maar het ambtenarenpensioen wordt ook 'gedopeerd' door een erg gul pensioencomplement. Dat is een extra bedrag voor wie langer doorwerkt. Ambtenaren krijgen hun complement vanaf 60 jaar. Een en ander dreigt ertoe te leiden dat de al aanzienlijke kloof tussen de publieke en private pensioenen nog groter wordt, schrijft de krant. Minister van Pensioenen deelt mee dat zowel het pensioenbonussysteem voor werknemers en zelfstandigen als het pensioencomplementensysteem voor ambtenaren nog dit jaar herbekeken en hervormd worden. Dat heeft de minister gezegd in het VRT-radioprogramma De Ochtend. Volgens minister Van Quickenborne staat in het regeerakkoord dat het systeem van pensioencomplementen voor ambtenaren herbekeken zal worden, net als het pensioenbonussysteem in de private sector. Van Quickenborne wil beide systemen tegen het einde van dit jaar hervormd hebben. Discussie over benoeming nieuwe topman Rijksdienst PensioenenVan Quickenborne bevestigde in De Ochtend ook dat hij aan de ministerraad een voorstel zal doen rond de benoeming van de nieuwe topman van de Rijksdienst voor Pensioenen. Volgens verschillende kranten wil de Open VLD-minister daarbij Christophe Hardy, de voormalige kabinetschef van Sabine Laruelle (MR), naar voren schuiven en niet PS-kandidaat Jean-Marc Delporte. Dat zou kwaad bloed zetten bij de Franstalige socialisten. Van Quickenborne gaf daarover geen commentaar in De Ochtend. (Belga/SD)