Eerst maakte PS-voorzitter Paul Magnette, de echte baas van de federale regering, duidelijk dat de Europese Commissie zich niet heeft te bemoeien met het Belgische pensioenbeleid. Vorige week clashten de PS en premier Alexander De Croo (Open Vld), omdat hij nog een pensioenhervorming wilde die voor de Franstalige socialisten onaanvaardbaar is.

Daarmee is het pensioendossier opnieuw geblokkeerd, wellicht tot na de verkiezingen van 2024. Dit land kan het zich niet veroorloven zolang te wachten. De vergrijzingsfactuur stijgt met 20 miljard euro tegen 2045. België kijkt heeft het hoogste begrotingstekort van de Europese Unie.

De PS meent dat de stijgende werkzaamheidsgraad de pensioenuitgaven onder controle houdt. Net als de economische groei, die na een lichte recessie zal aantrekken. Naïef optimisme. Er zijn nauwelijks arbeidsmarkthervormingen om de werkzaamheidsgraad te doen stijgen. En volgens de nieuwe vooruitzichten van de OESO zou onze groei tegen 2024 vertragen tot amper 0,8 procent. Dat is een van de laagste cijfers van de EU, en te weinig om uitdagingen als de vergrijzing op te vangen.

Er zijn dringend structurele hervormingen nodig om dat potentieel op te krikken. Daar horen ook ingrepen in het pensioenstelsel bij, zoals de aanpassing van de gunstregimes in de ambtenarenpensioenen, de versterking van de band tussen gewerkte jaren, de pensioenleeftijd en de uitkering, en het koppelen van de pensioenen aan de levensverwachting. Vooruit-voorzitter Conner Rousseau stelt dat een aantal van die voorstellen geen taboe zijn voor hem, als niet geraakt wordt aan de hogere minimumpensioenen. Vraag is of dat meer is dan profileringsdrang. De kans dat de regering tot in 2024 ter plaatse trappelt, blijft groot.

Lees ook het interview met Conner Rousseau: 'Steeds meer ondernemers voelen zich aangesproken door Vooruit'

Eerst maakte PS-voorzitter Paul Magnette, de echte baas van de federale regering, duidelijk dat de Europese Commissie zich niet heeft te bemoeien met het Belgische pensioenbeleid. Vorige week clashten de PS en premier Alexander De Croo (Open Vld), omdat hij nog een pensioenhervorming wilde die voor de Franstalige socialisten onaanvaardbaar is. Daarmee is het pensioendossier opnieuw geblokkeerd, wellicht tot na de verkiezingen van 2024. Dit land kan het zich niet veroorloven zolang te wachten. De vergrijzingsfactuur stijgt met 20 miljard euro tegen 2045. België kijkt heeft het hoogste begrotingstekort van de Europese Unie. De PS meent dat de stijgende werkzaamheidsgraad de pensioenuitgaven onder controle houdt. Net als de economische groei, die na een lichte recessie zal aantrekken. Naïef optimisme. Er zijn nauwelijks arbeidsmarkthervormingen om de werkzaamheidsgraad te doen stijgen. En volgens de nieuwe vooruitzichten van de OESO zou onze groei tegen 2024 vertragen tot amper 0,8 procent. Dat is een van de laagste cijfers van de EU, en te weinig om uitdagingen als de vergrijzing op te vangen. Er zijn dringend structurele hervormingen nodig om dat potentieel op te krikken. Daar horen ook ingrepen in het pensioenstelsel bij, zoals de aanpassing van de gunstregimes in de ambtenarenpensioenen, de versterking van de band tussen gewerkte jaren, de pensioenleeftijd en de uitkering, en het koppelen van de pensioenen aan de levensverwachting. Vooruit-voorzitter Conner Rousseau stelt dat een aantal van die voorstellen geen taboe zijn voor hem, als niet geraakt wordt aan de hogere minimumpensioenen. Vraag is of dat meer is dan profileringsdrang. De kans dat de regering tot in 2024 ter plaatse trappelt, blijft groot.