Het bericht is woensdag te lezen in De Standaard en Het Nieuwsblad.

Hoe lang duurt het vooraleer werklozen die een baan vinden opnieuw in de werkloosheid verzeild geraken? Die vraag was het uitgangspunt voor een studie door de Vlaamse arbeidsdienst VDAB naar de in- en uitstroom van werklozen in Vlaanderen.

De cijfers leren dat 72 procent van de werklozen die een baan hebben gevonden na zes maanden nog altijd aan het werk zijn. Ruim een kwart is zijn baan dus alweer kwijt. Na een periode van twee jaar loopt het aantal werkenden terug tot 48 procent. Iets meer dan de helft van de Vlaamse werklozen die een baan vinden (al dan niet een uitzendbaan), is die baan dus relatief snel weer kwijt.

Voor de helft van de werklozen in Vlaanderen betekent het vinden van een nieuwe job dus niet het definitieve einde van hun leven als werkloze. Voor hen gaat het om een aflevering in een verhaal met een opeenvolging van banen en periodes van werkloosheid, door de auteurs van het rapport omschreven als een 'instroom- en uitstroomcarrousel'.

De VDAB baseerde zich voor dit onderzoek op de loopbaan van 742.868 werklozen, die - verspreid over de jaren 2003, 2005, 2007 en 2008 - minstens één keer zijn 'uitgestroomd uit de werkloosheid'.

Het bericht is woensdag te lezen in De Standaard en Het Nieuwsblad. Hoe lang duurt het vooraleer werklozen die een baan vinden opnieuw in de werkloosheid verzeild geraken? Die vraag was het uitgangspunt voor een studie door de Vlaamse arbeidsdienst VDAB naar de in- en uitstroom van werklozen in Vlaanderen. De cijfers leren dat 72 procent van de werklozen die een baan hebben gevonden na zes maanden nog altijd aan het werk zijn. Ruim een kwart is zijn baan dus alweer kwijt. Na een periode van twee jaar loopt het aantal werkenden terug tot 48 procent. Iets meer dan de helft van de Vlaamse werklozen die een baan vinden (al dan niet een uitzendbaan), is die baan dus relatief snel weer kwijt. Voor de helft van de werklozen in Vlaanderen betekent het vinden van een nieuwe job dus niet het definitieve einde van hun leven als werkloze. Voor hen gaat het om een aflevering in een verhaal met een opeenvolging van banen en periodes van werkloosheid, door de auteurs van het rapport omschreven als een 'instroom- en uitstroomcarrousel'. De VDAB baseerde zich voor dit onderzoek op de loopbaan van 742.868 werklozen, die - verspreid over de jaren 2003, 2005, 2007 en 2008 - minstens één keer zijn 'uitgestroomd uit de werkloosheid'.