De Tijd kon de cijfers inkijken.

Bij gerichte controles, van bedrijven waarvan men denkt dat ze niet in orde zijn, werden vorig jaar 633 inbreuken vastgesteld op 1.415 gecontroleerde bedrijven. Van de 4.000 gecontroleerde werknemers bleken er 1.409, of bijna een op de drie, niet in orde.

De meeste inbreuken waren er bij werknemers en zelfstandigen die geen A1-formulier konden voorleggen waarmee ze moeten bewijzen dat ze socialezekerheidsbijdragen in hun land van herkomst betalen. Hun aantal steeg van 196 inbreuken bij 1.299 gecontroleerde personen in 2014, tot 962 inbreuken bij 3.979 personen in 2015.

Minder dan minimum

Vaak krijgen buitenlandse werknemers niet eens het minimumloon uitbetaald, terwijl dat wel verplicht is. Bij een kwart van de gecontroleerde werknemers was dat vorig jaar het geval. Verder kloppen buitenlandse werknemers vaak (10 procent van de gevallen) te veel uren.

De opbrengsten van de strijd tegen de sociale fraude stegen vorig jaar met 30 procent tot 180 miljoen euro. Bijna een derde van dat bedrag is voor rekening van de bouw en de transportsector.

(Belga/RR)

De Tijd kon de cijfers inkijken.Bij gerichte controles, van bedrijven waarvan men denkt dat ze niet in orde zijn, werden vorig jaar 633 inbreuken vastgesteld op 1.415 gecontroleerde bedrijven. Van de 4.000 gecontroleerde werknemers bleken er 1.409, of bijna een op de drie, niet in orde. De meeste inbreuken waren er bij werknemers en zelfstandigen die geen A1-formulier konden voorleggen waarmee ze moeten bewijzen dat ze socialezekerheidsbijdragen in hun land van herkomst betalen. Hun aantal steeg van 196 inbreuken bij 1.299 gecontroleerde personen in 2014, tot 962 inbreuken bij 3.979 personen in 2015. Vaak krijgen buitenlandse werknemers niet eens het minimumloon uitbetaald, terwijl dat wel verplicht is. Bij een kwart van de gecontroleerde werknemers was dat vorig jaar het geval. Verder kloppen buitenlandse werknemers vaak (10 procent van de gevallen) te veel uren. De opbrengsten van de strijd tegen de sociale fraude stegen vorig jaar met 30 procent tot 180 miljoen euro. Bijna een derde van dat bedrag is voor rekening van de bouw en de transportsector.(Belga/RR)