De Vlaamse minister-president, Geert Bourgeois (N-VA), ­benadrukte vorige vrijdag nog dat hij in gesprek wil gaan met de ­burgemeesters van Vilvoorde en Machelen over de toekomst van de site. Het belevingscentrum van ceo Bart Verhaeghe is zo goed als dood, nadat de Raad van State het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor het project een tweede keer heeft vernietigd.

De SP.A-burgemeester is vragende partij om zelf aan de slag te gaan met de ruimtelijke plannen. 'Het laatste wat we willen, is nog meer fijn stof en nog meer stilstaan. Ook voor de verdere ­sanering van de bodem en de lucht zou een bos goed zijn. En als de Vlaamse regering écht geloofwaardig wil zijn met haar betonstop, is dit de beste manier om dat te tonen', aldus Bonte.

De Uplace-site ligt op het grondgebied van de gemeente ­Machelen en daar houdt SP.A-burgemeester Jean-Pierre De Groef vast aan het winkelcentrum. 'Ik kom goed overeen met mijn collega, al heeft hij blijkbaar een heel innige relatie met Uplace', aldus Bonte. 'Hij moet inzien dat er ook met Uplace light opnieuw procedureslagen zullen volgen.'

Te zot voor woorden

'Dit is een ondoordacht voorstel dat te zot is voor woorden.' Dat vindt Machels burgemeester De Groef van het voorstel van zijn partijgenoot.

Dit voorstel voor dit terrein met zijn zeer strategisch gelegen ligging in het centrum van het land getuigt alleen al om financiële redenen van weinig realiteitszin.

Jean-Pierre De Groef (SP.A), burgemeester Machelen

'Dit voorstel voor dit terrein met zijn zeer strategisch gelegen ligging in het centrum van het land getuigt alleen al om financiële redenen van weinig realiteitszin', aldus De Groef die hierbij niet alleen verwijst naar de schadevergoeding die de Vlaamse regering in dat geval aan Uplace zal moeten betalen voor het niet nakomen van de afspraken uit de brownfieldconvenant, maar ook naar de hoog oplopende kosten voor aankoop van de grond en aanplanting van het bos.

'Drie opeenvolgende Vlaamse regeringen hebben bovendien gesteld dat de invulling van dit terrein een trekker moest worden voor de economische heropleving van de hele regio. Onze prioriteit is dat er hier een activiteit komt die een oplossing biedt voor de hoge werkloosheid bij de laaggeschoolde', aldus De Groef die dit laatste bij Vlaams Minister-President Geert Bourgeois zal aankaarten tijdens het gesprek dat deze enkele dagen terug heeft aangekondigd met de burgemeesters van Vilvoorde en Machelen.

Naar aanleiding van de recente vernietiging door de Raad van de State van het GRUP voor het reconversiegebied Vilvoorde-Machelen zal De Groef tijdens dit gesprek met Bourgeois ook zijn vraag aan de Vlaamse regering herhalen dat deze de bevoegdheid om een ruimtelijk structuurplan voor de gemeente op te stellen delegeert naar het lokale beleidsniveau. 'Ik hoop dat men ons hiertoe de kans biedt. Het Uplace-terrein bestemmen als bosgebied zien wij alleszins niet zitten', aldus De Groef die zoals bekend hoopt dat het 'Uplace light'-project alsnog kan gerealiseerd worden.

De Vlaamse minister-president, Geert Bourgeois (N-VA), ­benadrukte vorige vrijdag nog dat hij in gesprek wil gaan met de ­burgemeesters van Vilvoorde en Machelen over de toekomst van de site. Het belevingscentrum van ceo Bart Verhaeghe is zo goed als dood, nadat de Raad van State het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor het project een tweede keer heeft vernietigd.De SP.A-burgemeester is vragende partij om zelf aan de slag te gaan met de ruimtelijke plannen. 'Het laatste wat we willen, is nog meer fijn stof en nog meer stilstaan. Ook voor de verdere ­sanering van de bodem en de lucht zou een bos goed zijn. En als de Vlaamse regering écht geloofwaardig wil zijn met haar betonstop, is dit de beste manier om dat te tonen', aldus Bonte.De Uplace-site ligt op het grondgebied van de gemeente ­Machelen en daar houdt SP.A-burgemeester Jean-Pierre De Groef vast aan het winkelcentrum. 'Ik kom goed overeen met mijn collega, al heeft hij blijkbaar een heel innige relatie met Uplace', aldus Bonte. 'Hij moet inzien dat er ook met Uplace light opnieuw procedureslagen zullen volgen.''Dit is een ondoordacht voorstel dat te zot is voor woorden.' Dat vindt Machels burgemeester De Groef van het voorstel van zijn partijgenoot.'Dit voorstel voor dit terrein met zijn zeer strategisch gelegen ligging in het centrum van het land getuigt alleen al om financiële redenen van weinig realiteitszin', aldus De Groef die hierbij niet alleen verwijst naar de schadevergoeding die de Vlaamse regering in dat geval aan Uplace zal moeten betalen voor het niet nakomen van de afspraken uit de brownfieldconvenant, maar ook naar de hoog oplopende kosten voor aankoop van de grond en aanplanting van het bos.'Drie opeenvolgende Vlaamse regeringen hebben bovendien gesteld dat de invulling van dit terrein een trekker moest worden voor de economische heropleving van de hele regio. Onze prioriteit is dat er hier een activiteit komt die een oplossing biedt voor de hoge werkloosheid bij de laaggeschoolde', aldus De Groef die dit laatste bij Vlaams Minister-President Geert Bourgeois zal aankaarten tijdens het gesprek dat deze enkele dagen terug heeft aangekondigd met de burgemeesters van Vilvoorde en Machelen.Naar aanleiding van de recente vernietiging door de Raad van de State van het GRUP voor het reconversiegebied Vilvoorde-Machelen zal De Groef tijdens dit gesprek met Bourgeois ook zijn vraag aan de Vlaamse regering herhalen dat deze de bevoegdheid om een ruimtelijk structuurplan voor de gemeente op te stellen delegeert naar het lokale beleidsniveau. 'Ik hoop dat men ons hiertoe de kans biedt. Het Uplace-terrein bestemmen als bosgebied zien wij alleszins niet zitten', aldus De Groef die zoals bekend hoopt dat het 'Uplace light'-project alsnog kan gerealiseerd worden.