Rond 8 uur zakten de toplui van vakbonden en werkgevers af naar de Brusselse zetel van het VBO, het Verbond van Belgische Ondernemingen.

Bij het binnengaan herhaalden de onderhandelaars hun traditionele eisen: de onderhandelingen beloven moeilijk te zijn, klonk het eensluidend.

Voor ACV-voorzitter Luc Cortebeeck is "het behoud van de index" belangrijk, en moet er ruimte voor marges zijn, onder meer in de sociale zekerheid.

"De brutominimumlonen moeten omhoog" zei Rudy De Leeuw van het ABVV. Voor hem is ook de welvaartsvastheid van de uitkeringen belangrijk.

Aan werkgeverszijde is elke verhoging van de kosten uit den boze. "De brutoloonkost kan voor ons niet stijgen", zei Karel Van Eetveldt van Unizo. "In welke omstandigheden ook, de kosten van de bedrijven laten groeien kan niet, dat is zelfmoord. Wat ons betreft wordt ook over de indexering gepraat."

"Het indexverhaal integreren in het overleg", verwoordt Pieter Timmermans van het VBO het. "Ook al geven we enkel de index, dan gaan we verder ontsporen," hekelde hij de hoge loonkost.

Dergelijk scenario aanhouden, zou "business as usual" zijn.
Een ander heikel punt is het statuut van arbeiders en bedienden, brandend actueel door de crisis bij waardetransporteur Brink's.

Een eenheidsstatuut is gewenst, maar de te volgen weg moeilijk. "Alle arbeiders bediende maken, dat kan niet", aldus Timmermans. "Bij een eenheidsstatuut moet het beste model als voorbeeld genomen worden", dixit De Leeuw.

Bij de onderhandelingen voor het interprofessioneel akkoord (IPA) zal het loonrapport van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) alleszins voer zijn voor discussie.

De CRB schat de beschikbare marge voor de loonkostenontwikkeling -dat is de loonevolutie in 2011-2012 in de referentiebuurlanden- in op 5 procent, bij een loonindexering van 3,9 pct: in principe zou dat dus ruimte geven voor een bruto loonsverhoging van 1,1 pct.

Aan werkgeverszijde wordt gewezen op de 'foutenmarge' die de CRB voor de eerste maal berekende. De voorbije rapporten werd de loonstijging in de buurlanden gemiddeld 1,1 pct overschat. Indien dergelijke overschatting in 2011-2012 waarheid wordt, verdwijnt die marge bovenop de verwachtte indexering.

Rond 8 uur zakten de toplui van vakbonden en werkgevers af naar de Brusselse zetel van het VBO, het Verbond van Belgische Ondernemingen. Bij het binnengaan herhaalden de onderhandelaars hun traditionele eisen: de onderhandelingen beloven moeilijk te zijn, klonk het eensluidend. Voor ACV-voorzitter Luc Cortebeeck is "het behoud van de index" belangrijk, en moet er ruimte voor marges zijn, onder meer in de sociale zekerheid. "De brutominimumlonen moeten omhoog" zei Rudy De Leeuw van het ABVV. Voor hem is ook de welvaartsvastheid van de uitkeringen belangrijk. Aan werkgeverszijde is elke verhoging van de kosten uit den boze. "De brutoloonkost kan voor ons niet stijgen", zei Karel Van Eetveldt van Unizo. "In welke omstandigheden ook, de kosten van de bedrijven laten groeien kan niet, dat is zelfmoord. Wat ons betreft wordt ook over de indexering gepraat." "Het indexverhaal integreren in het overleg", verwoordt Pieter Timmermans van het VBO het. "Ook al geven we enkel de index, dan gaan we verder ontsporen," hekelde hij de hoge loonkost. Dergelijk scenario aanhouden, zou "business as usual" zijn. Een ander heikel punt is het statuut van arbeiders en bedienden, brandend actueel door de crisis bij waardetransporteur Brink's. Een eenheidsstatuut is gewenst, maar de te volgen weg moeilijk. "Alle arbeiders bediende maken, dat kan niet", aldus Timmermans. "Bij een eenheidsstatuut moet het beste model als voorbeeld genomen worden", dixit De Leeuw. Bij de onderhandelingen voor het interprofessioneel akkoord (IPA) zal het loonrapport van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) alleszins voer zijn voor discussie. De CRB schat de beschikbare marge voor de loonkostenontwikkeling -dat is de loonevolutie in 2011-2012 in de referentiebuurlanden- in op 5 procent, bij een loonindexering van 3,9 pct: in principe zou dat dus ruimte geven voor een bruto loonsverhoging van 1,1 pct. Aan werkgeverszijde wordt gewezen op de 'foutenmarge' die de CRB voor de eerste maal berekende. De voorbije rapporten werd de loonstijging in de buurlanden gemiddeld 1,1 pct overschat. Indien dergelijke overschatting in 2011-2012 waarheid wordt, verdwijnt die marge bovenop de verwachtte indexering.