Dat is vernomen bij de sociale partners. De voorzitter van de Groep van Tien, Thomas Leysen, trok dinsdagavond nog naar premier Leterme.

"De sociale partners hebben een ontwerp van interprofessioneel akkoord bereikt voor 2011-2012. Dit behelst een akkoord over de lonen, over de welvaartsvastheid van de uitkeringen en over de verlenging van bepaalde bestaande afspraken."

"Tevens werd er overeenstemming bereikt over een globale visie en een uitgewerkt stappenplan met betrekking tot het dossier arbeiders-bedienden", aldus Leysen.

"De sociale partners hebben dit ontwerpakkoord, dat rekening houdt met alle budgettaire restricties, voorgelegd aan de regering. De regering heeft haar ondersteuning toegezegd voor de uitvoering van dit akkoord", klinkt het voorts.

De belangrijkste punten zijn:

Automatische indexatie van lonen blijft behouden, stijging wordt geschat op 3,9 procent Nog ruimte voor bijkomende loonsverhoging van 0,3 procent in 2012 als de economische situatie het toelaat Prepensioen blijft mogelijk vanaf 56 jaar (20 jaar nachtwerk, 40 jaar dagwerk of werk in de bouwsector is een voorwaarde) Geen carensdag meer voor arbeiders vanaf 2014 Tijdelijke werkloosheid kan toegepast worden op alle werknemers

Premier Leterme tevreden

"De gematigde evolutie van de lonen houdt rekening met de loonhandicap van België", aldus een tevreden premier Yves Leterme na het kernkabinet. De harmonisatie van het arbeiders- en bediendenstatuut, dat stap per stap moet gebeuren, betekent een einde van een discriminatie", aldus de premier. Leterme liet ook nog weten dat het akkoord een beperkte impact zal hebben op de begroting.

Dat is vernomen bij de sociale partners. De voorzitter van de Groep van Tien, Thomas Leysen, trok dinsdagavond nog naar premier Leterme. "De sociale partners hebben een ontwerp van interprofessioneel akkoord bereikt voor 2011-2012. Dit behelst een akkoord over de lonen, over de welvaartsvastheid van de uitkeringen en over de verlenging van bepaalde bestaande afspraken.""Tevens werd er overeenstemming bereikt over een globale visie en een uitgewerkt stappenplan met betrekking tot het dossier arbeiders-bedienden", aldus Leysen. "De sociale partners hebben dit ontwerpakkoord, dat rekening houdt met alle budgettaire restricties, voorgelegd aan de regering. De regering heeft haar ondersteuning toegezegd voor de uitvoering van dit akkoord", klinkt het voorts. De belangrijkste punten zijn:Automatische indexatie van lonen blijft behouden, stijging wordt geschat op 3,9 procent Nog ruimte voor bijkomende loonsverhoging van 0,3 procent in 2012 als de economische situatie het toelaat Prepensioen blijft mogelijk vanaf 56 jaar (20 jaar nachtwerk, 40 jaar dagwerk of werk in de bouwsector is een voorwaarde) Geen carensdag meer voor arbeiders vanaf 2014 Tijdelijke werkloosheid kan toegepast worden op alle werknemers Premier Leterme tevreden "De gematigde evolutie van de lonen houdt rekening met de loonhandicap van België", aldus een tevreden premier Yves Leterme na het kernkabinet. De harmonisatie van het arbeiders- en bediendenstatuut, dat stap per stap moet gebeuren, betekent een einde van een discriminatie", aldus de premier. Leterme liet ook nog weten dat het akkoord een beperkte impact zal hebben op de begroting.