Twee jaar geleden pakte Open VLD-Kamerfractieleider Egbert Lachaert er al mee uit: op tien jaar tijd zou het wagenpark fors moeten vergroenen. Hoe? In de eerste plaats door de vervuilende bedrijfswagens aan te pakken. Volgens zijn wetsvoorstel zouden die vanaf 2023 gefaseerd hun fiscaal voordeel verliezen. Tegen 2028 zouden die dan belast worden zoals gewoon loon. Alleen groene bedrijfswagens - lees: elektrisch of op waterstof - zouden het fiscaal voordeel behouden.

CD&V sprong mee op de kar, zij het met een eigen wetsvoorstel van volksvertegenwoordiger Jef Van den Bergh. Nu zijn de geesten gerijpt om de krachten te bundelen. Met een gezamenlijk wetsvoorstel gaan ze binnenkort op zoek naar steun bij de andere partijen.

Maar de twee meerderheidspartijen laten de deadline 2023 voorlopig los. 'Er is veel goede wil om vooruit te gaan', zegt Lachaert. 'Maar we moeten ook realistisch zijn. Tijdens uitgebreide hoorzittingen werd duidelijk dat het aanbod groene wagens nog niet op punt staat. Ze zijn met andere woorden nog niet competitief met andere grondstofwagens. Het aanbod moet wel evenwaardig zijn, alvorens we de switch maken.'

Van den Bergh beaamt: 'Alle spelers, zoals sectorfederatie Febiac en koepelorganisatie leasevoertuigen Renta vinden 2025 realistischer. Zelfs Bond Beter Leefmilieu gaf tijdens de gesprekken aan dat het beter is om te wachten op goede alternatieven.'

Maar Mathias Bienstman, beleidscoördinator van Bond Beter Leefmilieu, nuanceert. 'De meeste autoconstructeurs zetten volop in op elektrische modellen. Tegen 2023 zal er zeker een aantrekkelijk aanbod zijn. 2025 is wel een erg voorzichtige planning. In Nederland is men er nu al in geslaagd om meer dan de helft van de bedrijfswagens te vergroenen.'

Fileprobleem

Bovendien wijst BBL erop dat een vergroening van bedrijfswagens geen oplossing is voor het aanhoudende fileprobleem in ons land. 'Maar het zal de luchtkwaliteit wel ten goede komen.'

Volgens Van den Bergh is het uitstel zeker geen afstel. 'We gaan deze plannen niet op de lange baan schuiven. In 2023 kunnen we hopelijk al een start maken, bijvoorbeeld door die wagens geen vijf of zes jaar fiscaal voordeel meer toe te kennen.'

Details zijn er echter nog niet. Lachaert en Van den Bergh werken aan een nieuwe tekst die dan opnieuw naar de Kamercommissie voor Mobiliteit moet. Of en in welke vorm het uiteindelijke wetsvoorstel goedgekeurd wordt, is dus koffiedik kijken.

Voorlopig lijken de andere partijen nog niet warm te lopen voor het compromis. N-VA en PS laten niet in hun kaarten kijken. MR lijkt alles bij het oude te willen houden.

Twee jaar geleden pakte Open VLD-Kamerfractieleider Egbert Lachaert er al mee uit: op tien jaar tijd zou het wagenpark fors moeten vergroenen. Hoe? In de eerste plaats door de vervuilende bedrijfswagens aan te pakken. Volgens zijn wetsvoorstel zouden die vanaf 2023 gefaseerd hun fiscaal voordeel verliezen. Tegen 2028 zouden die dan belast worden zoals gewoon loon. Alleen groene bedrijfswagens - lees: elektrisch of op waterstof - zouden het fiscaal voordeel behouden.CD&V sprong mee op de kar, zij het met een eigen wetsvoorstel van volksvertegenwoordiger Jef Van den Bergh. Nu zijn de geesten gerijpt om de krachten te bundelen. Met een gezamenlijk wetsvoorstel gaan ze binnenkort op zoek naar steun bij de andere partijen.Maar de twee meerderheidspartijen laten de deadline 2023 voorlopig los. 'Er is veel goede wil om vooruit te gaan', zegt Lachaert. 'Maar we moeten ook realistisch zijn. Tijdens uitgebreide hoorzittingen werd duidelijk dat het aanbod groene wagens nog niet op punt staat. Ze zijn met andere woorden nog niet competitief met andere grondstofwagens. Het aanbod moet wel evenwaardig zijn, alvorens we de switch maken.'Van den Bergh beaamt: 'Alle spelers, zoals sectorfederatie Febiac en koepelorganisatie leasevoertuigen Renta vinden 2025 realistischer. Zelfs Bond Beter Leefmilieu gaf tijdens de gesprekken aan dat het beter is om te wachten op goede alternatieven.' Maar Mathias Bienstman, beleidscoördinator van Bond Beter Leefmilieu, nuanceert. 'De meeste autoconstructeurs zetten volop in op elektrische modellen. Tegen 2023 zal er zeker een aantrekkelijk aanbod zijn. 2025 is wel een erg voorzichtige planning. In Nederland is men er nu al in geslaagd om meer dan de helft van de bedrijfswagens te vergroenen.'Bovendien wijst BBL erop dat een vergroening van bedrijfswagens geen oplossing is voor het aanhoudende fileprobleem in ons land. 'Maar het zal de luchtkwaliteit wel ten goede komen.'Volgens Van den Bergh is het uitstel zeker geen afstel. 'We gaan deze plannen niet op de lange baan schuiven. In 2023 kunnen we hopelijk al een start maken, bijvoorbeeld door die wagens geen vijf of zes jaar fiscaal voordeel meer toe te kennen.' Details zijn er echter nog niet. Lachaert en Van den Bergh werken aan een nieuwe tekst die dan opnieuw naar de Kamercommissie voor Mobiliteit moet. Of en in welke vorm het uiteindelijke wetsvoorstel goedgekeurd wordt, is dus koffiedik kijken. Voorlopig lijken de andere partijen nog niet warm te lopen voor het compromis. N-VA en PS laten niet in hun kaarten kijken. MR lijkt alles bij het oude te willen houden.