De sociale bijdrage voor loontrekkenden bestaat momenteel uit 13,07 procent aan werknemersbijdrage en ongeveer 32 procent aan werkgeversbijdrage. Voor de laagste lonen zijn er correcties.Voor zelfstandigen is er een degressief model met drie schijven. Wie een laag inkomen heeft, betaalt een vast bedrag van 719 euro. Op de schijf tot 57.415 euro betalen zelfstandigen 21 procent bijdrage. Op de schijf tussen 57.415 euro en 84.612 euro ligt de bijdrage op 14,16 procent. Op inkomens hoger dan 84.612 euro moeten zelfstandigen geen bijdrage meer betalen.

Groen vindt het huidige systeem een rem voor jonge starters. Het is niet logisch dat je bij het begin van je carrière veel moet bijdragen en, eenmaal je zaak floreert, een lagere bijdrage. Ook voor werknemers zouden de bijdragen beter progressief worden gemaakt. 'De loonlasten verlichten doe je in de eerste plaats best op de lagere lonen', stelt de partij.

Groen stelt voor om hetzelfde systeem te hanteren voor loontrekkenden en zelfstandigen. Op een eerste schijf zou geen of een zeer lage bijdrage moeten worden betaald. 'De grote sociale bijdrage voor starters valt dus zo goed als weg.' Naarmate het loon hoger wordt, worden ook de bijdragen stelselmatig hoger. Op lange termijn wil Groen één statuut voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren.

De sociale bijdrage voor loontrekkenden bestaat momenteel uit 13,07 procent aan werknemersbijdrage en ongeveer 32 procent aan werkgeversbijdrage. Voor de laagste lonen zijn er correcties.Voor zelfstandigen is er een degressief model met drie schijven. Wie een laag inkomen heeft, betaalt een vast bedrag van 719 euro. Op de schijf tot 57.415 euro betalen zelfstandigen 21 procent bijdrage. Op de schijf tussen 57.415 euro en 84.612 euro ligt de bijdrage op 14,16 procent. Op inkomens hoger dan 84.612 euro moeten zelfstandigen geen bijdrage meer betalen.Groen vindt het huidige systeem een rem voor jonge starters. Het is niet logisch dat je bij het begin van je carrière veel moet bijdragen en, eenmaal je zaak floreert, een lagere bijdrage. Ook voor werknemers zouden de bijdragen beter progressief worden gemaakt. 'De loonlasten verlichten doe je in de eerste plaats best op de lagere lonen', stelt de partij.Groen stelt voor om hetzelfde systeem te hanteren voor loontrekkenden en zelfstandigen. Op een eerste schijf zou geen of een zeer lage bijdrage moeten worden betaald. 'De grote sociale bijdrage voor starters valt dus zo goed als weg.' Naarmate het loon hoger wordt, worden ook de bijdragen stelselmatig hoger. Op lange termijn wil Groen één statuut voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren.