"We reageren daarmee tegen de riante bonussen die aan toplui uitgekeerd werden", motiveert financiënschepen Christophe Peeters (Open Vld) de beslissing vrijdag. De stad dreigt er bovendien ook mee om voor haar loonverwerking, jaarlijks 250 miljoen euro, en voor nieuwe langetermijnbeleggingen bij banken aan te kloppen die geen "onredelijke bonussen" uitkeren.

"Dit is de macht van de consument"

"We zeggen die banken de wacht aan omdat we als stadsbestuur een krachtig signaal willen geven dat we onredelijke bonussen voor toplui niet pikken", verduidelijkt Peeters. "Als het slecht gaat met banken wordt er met belastingsgeld tussengekomen en als de situatie verbetert, gaat men gewoon verder met de graaicultuur. Wij zeggen niet alleen dat het ethisch niet correct is, we doen er ook iets mee. Dit is de macht van de consument en wij reageren met de taal van het geld".

Concreet haalt Gent haar kortetermijnbeleggingen weg, voor het overgrote deel bij Dexia en een kleiner gedeelte bij KBC. "Het gaat om het geld dat we permanent aanhouden en dat op korte termijn belegd wordt, gemiddeld tussen één en drie maanden. Die werkingsmiddelen, een bedrag tussen 30 en 35 miljoen euro, zullen wij voortaan bij kleinere banken beleggen, die geen riante bonussen uitkeren aan toplui."

Langetermijnbeleggingen


Voor de langetermijnbeleggingen is dat op korte termijn onmogelijk. De stad heeft onder meer beleggingen bij Dexia, KBC en BNP Paribas Fortis. "Maar we kunnen bij het afsluiten van nieuwe contracten wel beslissen om dat ook niet bij die banken te doen," aldus Peeters.

Wel gaf het schepencollege de juridische dienst de opdracht om te kijken of er een bijkomend ethisch principe rond bonussen in de bestekken voor de loonwerking kan ingeschreven worden. Het gaat op jaarbasis om de verwerking van ongeveer 250 miljoen euro. "Ik besef dat 'onredelijke bonussen' in een bestek moeilijk te definiëren valt, toch moeilijker dan pakweg discrimatie- of fair-tradeprincipes. Daarom dring ik aan op een federale wettelijke regeling die bepaalt wat wettelijke bonussen zijn en wat niet".

Reactie KBC

In een reactie verklaarde bank-verzekeraar KBC te betreuren dat de stad Gent geld bij hen weghaalt als protest tegen de bonussen van toplui. "Wij kunnen alleen maar wijzen op de feiten zoals ze zijn: voor het derde jaar op rij hebben toplui bij ons geen betaling van hun variabele vergoeding ontvangen", luidt het. KBC wijst er daarbij op dat tijdens de crisisjaren 2008 en 2009 de CEO en het voltallige directiecomité van de KBC Groep op eigen initiatief afgezien hebben van elke vorm van variabele verloning.

"We reageren daarmee tegen de riante bonussen die aan toplui uitgekeerd werden", motiveert financiënschepen Christophe Peeters (Open Vld) de beslissing vrijdag. De stad dreigt er bovendien ook mee om voor haar loonverwerking, jaarlijks 250 miljoen euro, en voor nieuwe langetermijnbeleggingen bij banken aan te kloppen die geen "onredelijke bonussen" uitkeren. "Dit is de macht van de consument" "We zeggen die banken de wacht aan omdat we als stadsbestuur een krachtig signaal willen geven dat we onredelijke bonussen voor toplui niet pikken", verduidelijkt Peeters. "Als het slecht gaat met banken wordt er met belastingsgeld tussengekomen en als de situatie verbetert, gaat men gewoon verder met de graaicultuur. Wij zeggen niet alleen dat het ethisch niet correct is, we doen er ook iets mee. Dit is de macht van de consument en wij reageren met de taal van het geld". Concreet haalt Gent haar kortetermijnbeleggingen weg, voor het overgrote deel bij Dexia en een kleiner gedeelte bij KBC. "Het gaat om het geld dat we permanent aanhouden en dat op korte termijn belegd wordt, gemiddeld tussen één en drie maanden. Die werkingsmiddelen, een bedrag tussen 30 en 35 miljoen euro, zullen wij voortaan bij kleinere banken beleggen, die geen riante bonussen uitkeren aan toplui." Langetermijnbeleggingen Voor de langetermijnbeleggingen is dat op korte termijn onmogelijk. De stad heeft onder meer beleggingen bij Dexia, KBC en BNP Paribas Fortis. "Maar we kunnen bij het afsluiten van nieuwe contracten wel beslissen om dat ook niet bij die banken te doen," aldus Peeters. Wel gaf het schepencollege de juridische dienst de opdracht om te kijken of er een bijkomend ethisch principe rond bonussen in de bestekken voor de loonwerking kan ingeschreven worden. Het gaat op jaarbasis om de verwerking van ongeveer 250 miljoen euro. "Ik besef dat 'onredelijke bonussen' in een bestek moeilijk te definiëren valt, toch moeilijker dan pakweg discrimatie- of fair-tradeprincipes. Daarom dring ik aan op een federale wettelijke regeling die bepaalt wat wettelijke bonussen zijn en wat niet". Reactie KBCIn een reactie verklaarde bank-verzekeraar KBC te betreuren dat de stad Gent geld bij hen weghaalt als protest tegen de bonussen van toplui. "Wij kunnen alleen maar wijzen op de feiten zoals ze zijn: voor het derde jaar op rij hebben toplui bij ons geen betaling van hun variabele vergoeding ontvangen", luidt het. KBC wijst er daarbij op dat tijdens de crisisjaren 2008 en 2009 de CEO en het voltallige directiecomité van de KBC Groep op eigen initiatief afgezien hebben van elke vorm van variabele verloning.