Bij het afronden van de begrotingscontrole heeft de federale regering een akkoord bereikt over een extra lastenverlaging op nachtarbeid in de e-commerce.

In het Zomerakkoord stond al een verlaging van 22,5 procent op de bedrijfsvoorheffing op de gewerkte uren tussen middernacht en 5 uur. Die maatregel wordt uitgebreid naar werk tussen 20 uur en middernacht.

Elke verlaging van de loonkosten is een goede zaak, maar de vraag is of die echt à la tête du client moet gebeuren.

De ondersteuning van de e-commercesector staat niet op zich. De regering heeft net als vorige beleidsploegen de neiging sectoren die veel lawaai maken of sterk lobbyen, te plezieren. De lobbyfiscaliteit is zeker nog niet dood.

Dat was ook al het geval met het Zomerakkoord, toen in de bouwsector een lastenverlaging werd doorgevoerd om de strijd tegen sociale dumping op bouwwerven te voeren. De chemiesector haalde in het verleden al gelijkaardige trofeeën binnen met de lastenverlaging voor onderzoekers.

Geen lastenverlaging à la tête du client

Voor een regering is het gemakkelijk kleine lastenverlagingen aan bepaalde sectoren toe te kennen. Ze kan ermee aantonen dat ze de fiscale druk voor bedrijven verlaagt, terwijl het geen al te zware budgettaire operatie is als ze beperkt blijft tot bepaalde doelgroepen.

Bovendien gebeurt die vermindering van de arbeidskosten vaak gefaseerd. Voor de bouw is ze bijvoorbeeld gespreid over drie jaar, van 2018 tot 2020.

Toch zou het beter zijn algemene lastenverlagingen toe te kennen aan alle bedrijven. De historische loonkostenhandicap van de Belgische bedrijven bedraagt nog altijd 10 procent.

Dat zo'n nieuwe algemene lastenverlaging geld kost aan de begroting, moet dan maar worden opgevangen door lagere uitgaven.

Bij het afronden van de begrotingscontrole heeft de federale regering een akkoord bereikt over een extra lastenverlaging op nachtarbeid in de e-commerce. In het Zomerakkoord stond al een verlaging van 22,5 procent op de bedrijfsvoorheffing op de gewerkte uren tussen middernacht en 5 uur. Die maatregel wordt uitgebreid naar werk tussen 20 uur en middernacht. Elke verlaging van de loonkosten is een goede zaak, maar de vraag is of die echt à la tête du client moet gebeuren. De ondersteuning van de e-commercesector staat niet op zich. De regering heeft net als vorige beleidsploegen de neiging sectoren die veel lawaai maken of sterk lobbyen, te plezieren. De lobbyfiscaliteit is zeker nog niet dood. Dat was ook al het geval met het Zomerakkoord, toen in de bouwsector een lastenverlaging werd doorgevoerd om de strijd tegen sociale dumping op bouwwerven te voeren. De chemiesector haalde in het verleden al gelijkaardige trofeeën binnen met de lastenverlaging voor onderzoekers. Voor een regering is het gemakkelijk kleine lastenverlagingen aan bepaalde sectoren toe te kennen. Ze kan ermee aantonen dat ze de fiscale druk voor bedrijven verlaagt, terwijl het geen al te zware budgettaire operatie is als ze beperkt blijft tot bepaalde doelgroepen. Bovendien gebeurt die vermindering van de arbeidskosten vaak gefaseerd. Voor de bouw is ze bijvoorbeeld gespreid over drie jaar, van 2018 tot 2020. Toch zou het beter zijn algemene lastenverlagingen toe te kennen aan alle bedrijven. De historische loonkostenhandicap van de Belgische bedrijven bedraagt nog altijd 10 procent. Dat zo'n nieuwe algemene lastenverlaging geld kost aan de begroting, moet dan maar worden opgevangen door lagere uitgaven.