Anderhalf jaar na het losbarsten van dieselgate heeft het Europees Parlement zich dinsdag in Straatsburg achter voorstellen geschaard voor een strikter Europees toezicht op de uitstoot van auto's.

De nieuwe regels moeten strengere autokeuringen brengen, onafhankelijke testcentra en meer Europese bevoegdheden. Zo kan de Europese Commissie sjoemelende autobouwers boetes tot 30.000 euro per wagen opleggen. De oprichting van een onafhankelijk Europees agentschap komt er evenwel niet.

Naast de nieuwe wetgeving over de typegoedkeuring van auto's, waarover de Europarlementsleden nog moeten onderhandelen met de lidstaten, keurde het halfrond ook de aanbevelingen van de onderzoekscommissie over dieselgate goed. Die commissie, waarin verscheidene Belgen belangrijke posities bekleedden, voerde het voorbije jaar onderzoek naar het in de Verenigde Staten ontdekte schandaal met sjoemelsoftware die de reële uitstoot van auto's verdoezelt.

Het voltallige parlement schaarde zich dinsdag achter de conclusie dat de Commissie en de lidstaten al langer wisten van het bestaan van de sjoemelsoftware en faalden in het toezicht op de autobouwers en de nationale keuringsinstanties.

Lang voor het woord 'dieselgate'de ronde deed waren er binnen Europese kringen namelijk al mensen op de hoogte van misleidende praktijken binnen de autosector. Zo bracht het Joint Research Centre (JRC) van de Europese Commissie in 2013 een rapport uit, dat de ambtenaren van de Europese Commissie - in theorie althans - konden inkijken.

Uit dat rapport bleek dat de onderzoekers een vermoeden hadden dat autofabrikanten met sjoemelsoftware aan de slag gingen om ervoor te zorgen dat de uitstoot van personenauto's met dieselmotor onder de wettelijke limieten bleef bij eventuele tests, zelfs als die voertuigen meer verontreinigende stoffen uitstootten dan wettelijk toegelaten.

Ondanks de bevindingen van de onderzoekscommissie werd er jarenlang geen gevolg aan gegeven. Er werd pas actie ondernomen toen het dieselschandaal in september 2015 bekendraakte.

Anderhalf jaar na het losbarsten van dieselgate heeft het Europees Parlement zich dinsdag in Straatsburg achter voorstellen geschaard voor een strikter Europees toezicht op de uitstoot van auto's. De nieuwe regels moeten strengere autokeuringen brengen, onafhankelijke testcentra en meer Europese bevoegdheden. Zo kan de Europese Commissie sjoemelende autobouwers boetes tot 30.000 euro per wagen opleggen. De oprichting van een onafhankelijk Europees agentschap komt er evenwel niet. Naast de nieuwe wetgeving over de typegoedkeuring van auto's, waarover de Europarlementsleden nog moeten onderhandelen met de lidstaten, keurde het halfrond ook de aanbevelingen van de onderzoekscommissie over dieselgate goed. Die commissie, waarin verscheidene Belgen belangrijke posities bekleedden, voerde het voorbije jaar onderzoek naar het in de Verenigde Staten ontdekte schandaal met sjoemelsoftware die de reële uitstoot van auto's verdoezelt. Het voltallige parlement schaarde zich dinsdag achter de conclusie dat de Commissie en de lidstaten al langer wisten van het bestaan van de sjoemelsoftware en faalden in het toezicht op de autobouwers en de nationale keuringsinstanties. Lang voor het woord 'dieselgate'de ronde deed waren er binnen Europese kringen namelijk al mensen op de hoogte van misleidende praktijken binnen de autosector. Zo bracht het Joint Research Centre (JRC) van de Europese Commissie in 2013 een rapport uit, dat de ambtenaren van de Europese Commissie - in theorie althans - konden inkijken. Uit dat rapport bleek dat de onderzoekers een vermoeden hadden dat autofabrikanten met sjoemelsoftware aan de slag gingen om ervoor te zorgen dat de uitstoot van personenauto's met dieselmotor onder de wettelijke limieten bleef bij eventuele tests, zelfs als die voertuigen meer verontreinigende stoffen uitstootten dan wettelijk toegelaten.Ondanks de bevindingen van de onderzoekscommissie werd er jarenlang geen gevolg aan gegeven. Er werd pas actie ondernomen toen het dieselschandaal in september 2015 bekendraakte.