De christendemocraat Monard was decennialang de 'Mijnheer onderwijs achter de schermen'. Als kabinetschef en hoofd van het onderwijsdepartement werkte hij met christendemocratische én socialistische ministers.

De PSC, nu cdH, weigerde het onderwijs sinds 1971 federaal uit handen te geven uit vrees het katholieke net weggeveegd te zien door socialisten en liberalen. Monard: "We hebben het veto van de PSC toen weggewerkt door de garanties uit het Schoolpact - vrijheid, gelijkheid - over te nemen in de grondwet als een afdwingbaar artikel vóór het Arbitragehof (nvdr, de voorloper van het grondwettelijk hof). Het nam de weerstand van de Franstalige christendemocraten weg en de bevoegdheid over het onderwijs kwam eindelijk bij de deelstaten te liggen. Heel het onderwijs, op enkele details na. Coherente bevoegdheden zijn de enige manier om de staat goed te hervormen. Wanneer een deel van de bevoegdheid, zoals in de gezondheidszorg, federaal blijft, krijg je bevoegdheidsconflicten en dubbel werk."

"Na die grondwetsherziening hebben we in Vlaanderen een resem onderwijsmoeilijkheden kunnen oplossen die federaal niet meer te klaren waren. Dat ging bijvoorbeeld over het meer autonomie geven aan scholen en de kwaliteit door de overheid laten bewaken. De Franstaligen houden er een andere mening op na en bij hen beslist de minister nog altijd over allerlei kwesties waarvoor in Vlaanderen de scholen al lang bevoegd zijn."

"De grondwettelijke garanties maakten het mogelijk dat de deelstaten bevoegd werden voor het onderwijs. We moeten de Franstaligen in de op stapel staande staatshervorming opnieuw geruststellen en hen grondwettelijke waarborgen bieden voor het blijven bestaan van de solidariteit tussen personen - rijk en arm, jong en oud - over de grenzen heen."

BVP

Lees het volledige interview in Trends van deze week. Monard heeft het er onder meer ook over jongeren en de arbeidsmarkt, en de ambtenarenkwestie.

De christendemocraat Monard was decennialang de 'Mijnheer onderwijs achter de schermen'. Als kabinetschef en hoofd van het onderwijsdepartement werkte hij met christendemocratische én socialistische ministers. De PSC, nu cdH, weigerde het onderwijs sinds 1971 federaal uit handen te geven uit vrees het katholieke net weggeveegd te zien door socialisten en liberalen. Monard: "We hebben het veto van de PSC toen weggewerkt door de garanties uit het Schoolpact - vrijheid, gelijkheid - over te nemen in de grondwet als een afdwingbaar artikel vóór het Arbitragehof (nvdr, de voorloper van het grondwettelijk hof). Het nam de weerstand van de Franstalige christendemocraten weg en de bevoegdheid over het onderwijs kwam eindelijk bij de deelstaten te liggen. Heel het onderwijs, op enkele details na. Coherente bevoegdheden zijn de enige manier om de staat goed te hervormen. Wanneer een deel van de bevoegdheid, zoals in de gezondheidszorg, federaal blijft, krijg je bevoegdheidsconflicten en dubbel werk." "Na die grondwetsherziening hebben we in Vlaanderen een resem onderwijsmoeilijkheden kunnen oplossen die federaal niet meer te klaren waren. Dat ging bijvoorbeeld over het meer autonomie geven aan scholen en de kwaliteit door de overheid laten bewaken. De Franstaligen houden er een andere mening op na en bij hen beslist de minister nog altijd over allerlei kwesties waarvoor in Vlaanderen de scholen al lang bevoegd zijn." "De grondwettelijke garanties maakten het mogelijk dat de deelstaten bevoegd werden voor het onderwijs. We moeten de Franstaligen in de op stapel staande staatshervorming opnieuw geruststellen en hen grondwettelijke waarborgen bieden voor het blijven bestaan van de solidariteit tussen personen - rijk en arm, jong en oud - over de grenzen heen." BVPLees het volledige interview in Trends van deze week. Monard heeft het er onder meer ook over jongeren en de arbeidsmarkt, en de ambtenarenkwestie.