"We zullen een ambitieus maar realistisch beleid uitwerken met de bedoeling ons collectieve bbp met 2 procent op te krikken in de loop van de volgende vijf jaar, wat zal leiden tot heel wat extra jobs. Om dit te bereiken zullen binnen de G20 concrete maatregelen worden genomen, die de investeringen moeten doen toenemen, de handel stimuleren en de tewerkstelling verhogen. Deze maatregelen zullen de basis vormen van onze uitgebreide groeistrategieën", klonk het in een communiqué.

Duitsland stelde zich overigens eerder terughoudend op om in het slotcommuniqué een cijferdoel op te nemen, maar Frankrijk, Australië, Groot-Brittannië en het IMF waren voor.

Daarnaast werd beloofd dat de centrale banken "duidelijk" zouden blijven communiceren over hun monetair beleid. De ministers drongen ook aan op een gezamenlijke rapporteringsstandaard om de automatische uitwisseling van fiscale informatie tussen de verschillende jurisdicties toe te laten. "Deze standaard moet de transparantie ten goede komen en belastingontduiking moeilijker maken", luidde het. (Belga/MI)

"We zullen een ambitieus maar realistisch beleid uitwerken met de bedoeling ons collectieve bbp met 2 procent op te krikken in de loop van de volgende vijf jaar, wat zal leiden tot heel wat extra jobs. Om dit te bereiken zullen binnen de G20 concrete maatregelen worden genomen, die de investeringen moeten doen toenemen, de handel stimuleren en de tewerkstelling verhogen. Deze maatregelen zullen de basis vormen van onze uitgebreide groeistrategieën", klonk het in een communiqué. Duitsland stelde zich overigens eerder terughoudend op om in het slotcommuniqué een cijferdoel op te nemen, maar Frankrijk, Australië, Groot-Brittannië en het IMF waren voor. Daarnaast werd beloofd dat de centrale banken "duidelijk" zouden blijven communiceren over hun monetair beleid. De ministers drongen ook aan op een gezamenlijke rapporteringsstandaard om de automatische uitwisseling van fiscale informatie tussen de verschillende jurisdicties toe te laten. "Deze standaard moet de transparantie ten goede komen en belastingontduiking moeilijker maken", luidde het. (Belga/MI)