CD&V en Open Vld willen het bedrijfswagenpark vergroenen door alleen nog emissieloze bedrijfswagens een (para)fiscaal voordeel te verlenen. Wat vindt de leasingsector van dat voorstel?

FRANK VAN GOOL. "Wij zijn niet tegen vergroening. Positief aan het voorstel is dat een tijdspad wordt uitgezet. Ze geven aan dat ze in verschillende fasen tussen 2023 en 2028 willen evolueren naar zero-emissievoertuigen. Een geleidelijke overgang is beter dan een abrupte beleidsbreuk. We hebben ook geen glazen bol. We weten niet hoe de prijs van elektrische wagens zal evolueren. Hoeveel zal elektriciteit kosten over vijf jaar? We kunnen maar rekenen met de parameters die we kennen en die zijn voor zero-emissievo...