Dat is 2,3 procent of bijna één kans op vijftig. Dat blijkt uit het jaarverslag van de fiscus over 2009, schrijft De Tijd dinsdag.

De cijfers tonen aan dat de fiscus zijn controles heeft opgevoerd. De jaren daarvoor werden slechts 25.000 loontrekkenden gecontroleerd.

Voor vennootschappen, zelfstandigen en bedrijfsleiders is de kans op een onderzoek volgens De Tijd groter. In 2009 werden ruim 68.000 van de zelfstandigen gecontroleerd (14 procent), 40.000 vennootschappen (9 procent) en ruim 15.000 bedrijfsleiders (5 procent).

Het gaat in die gevallen niet om een grondige doorlichting, maar om zogenaamde beheerscontroles door de klassieke controlecentra. Die zijn veelal oppervlakkig omdat slechts een specifiek punt van de aangifte wordt onderzocht.

Dat betekent echter niet dat die onderzoeken niets opleveren. In 2009 stootten de centra op ruim 4,5 miljard euro aan belastingen die niet werden aangegeven.

Grondige controles worden bijna uitsluitend uitgevoerd bij ondernemingen en zelfstandigen. De fiscus gaat ervan uit dat bij die categorieën de meeste belastingontduiking of -fraude wordt gepleegd.

Dat is 2,3 procent of bijna één kans op vijftig. Dat blijkt uit het jaarverslag van de fiscus over 2009, schrijft De Tijd dinsdag. De cijfers tonen aan dat de fiscus zijn controles heeft opgevoerd. De jaren daarvoor werden slechts 25.000 loontrekkenden gecontroleerd. Voor vennootschappen, zelfstandigen en bedrijfsleiders is de kans op een onderzoek volgens De Tijd groter. In 2009 werden ruim 68.000 van de zelfstandigen gecontroleerd (14 procent), 40.000 vennootschappen (9 procent) en ruim 15.000 bedrijfsleiders (5 procent). Het gaat in die gevallen niet om een grondige doorlichting, maar om zogenaamde beheerscontroles door de klassieke controlecentra. Die zijn veelal oppervlakkig omdat slechts een specifiek punt van de aangifte wordt onderzocht. Dat betekent echter niet dat die onderzoeken niets opleveren. In 2009 stootten de centra op ruim 4,5 miljard euro aan belastingen die niet werden aangegeven. Grondige controles worden bijna uitsluitend uitgevoerd bij ondernemingen en zelfstandigen. De fiscus gaat ervan uit dat bij die categorieën de meeste belastingontduiking of -fraude wordt gepleegd.