"De regering-Di Rupo heeft de voorbije maanden geen koninklijk besluit geschreven dat de rulingcommissie de volle bevoegdheid geeft om zich uit te spreken over fiscaal misbruik", verzucht professor Marc Bourgeois, covoorzitter van het Tax Institute van de universiteit van Luik. "Dat betreur ik. Door de regeringsonderhandelingen dreigt dit noodzakelijke KB maanden uitgesteld te worden. Geen enkele fiscalist kan vandaag op voorhand met zekerheid zeggen of de fiscale administratie een fiscale constructie zal goedkeuren. De onzekerheid zal veel belastingplichtigen treffen."

De professor gooide eind mei met zijn interpretatie van een arrest van het Grondwettelijk Hof van oktober 2013 in L'Echo de knuppel in het hoenderhok. Het Hof spreekt zich uit over de nieuwe antimisbruikbepaling, die er in 2012 kwam onder impuls van staatssecretaris John Crombez (sp.a). Onder die bepaling kan de administratie fiscale constructies opzijschuiven die enkel bedoeld zijn om belastingen te vermijden. De fiscus moet in dat geval aantonen dat de belastingplichtige een rechtshandeling heeft gekozen die in strijd is met de doelstelling van een fiscale bepaling. De doorslaggevende reden moet belastingontwijking zijn.

Het Hof stelt dat de bepaling een procedureregel is in de fiscale bewijsvoering en geen nieuwe belasting, die enkel de wetgever mag opleggen. Dus kan ze gehandhaafd blijven.

Einde debat? Professor Bourgeois meent van niet. Hij is covoorzitter van het Tax Institute van de universiteit van Luik. Hij ziet door dit arrest problemen opduiken voor sommige uitspraken van de rulingcommissie. De wet van 2002 over de dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (de rulingcommissie) geeft de commissie de bevoegdheid om fiscale constructies te interpreteren. Maar het KB daarover verbiedt expliciet dat de commissie zich uitspreekt over "het gebruik van de bewijsmiddelen".

Bourgeois: "De redenering is eenvoudig. De regeling over het fiscaal misbruik gaat over een bewijsmiddel. De rulingcommissie mag zich niet uitspreken over het gebruik van bewijsmiddelen. Dus mag de commissie zich niet over het fiscaal misbruik uitspreken."

Professor Stefaan Van Crombrugge, voorzitter van de Vakgroep Belastingrecht van de universiteit van Gent, gaat nog een stap verder. In de memorie van toelichting bij de oprichting van de rulingcommissie werd de restrictieve stelling ook al verdedigd. "Het zat er dus aan te komen", stelt hij. "Nu heeft minister van Financiën Koen Geens wel op een parlementaire vraag geantwoord dat de rulingcommissie zich wat hem betreft gerust mag uitspreken over de antimisbruikdossiers."

De rulingcommissie zelf laat weten dat ze het standpunt van de minister volgt. "De Dienst Voorafgaande Beslissingen in Fiscale Zaken is wel degelijk bevoegd om te beoordelen of een bepaalde verrichting wel of geen misbruik is in de zin van de algemene antimisbruikbepaling", klinkt het.

Er ligt volgens Bourgeois echter "een grondwettelijke bom" onder de rulings. Bourgeois: "Het is een technische kwestie. Vandaar dat de regering in lopende zaken deze bom met een eenvoudig KB laat detoneren." Dat zal niet gaan, vreest collega Van Crombrugge. "Er is een wet nodig om een en ander in goede banen te leiden en de commissie een zuivere juridische basis te geven, die alle juridische discussies te vermijden. En het zal nog wel een tijd duren eer een nieuwe regering wetten zal maken. Ondertussen blijft er dus heel wat rechtsonzekerheid voor de belastingplichtige."

Lees het volledige artikel in Trends van deze week.

"De regering-Di Rupo heeft de voorbije maanden geen koninklijk besluit geschreven dat de rulingcommissie de volle bevoegdheid geeft om zich uit te spreken over fiscaal misbruik", verzucht professor Marc Bourgeois, covoorzitter van het Tax Institute van de universiteit van Luik. "Dat betreur ik. Door de regeringsonderhandelingen dreigt dit noodzakelijke KB maanden uitgesteld te worden. Geen enkele fiscalist kan vandaag op voorhand met zekerheid zeggen of de fiscale administratie een fiscale constructie zal goedkeuren. De onzekerheid zal veel belastingplichtigen treffen." De professor gooide eind mei met zijn interpretatie van een arrest van het Grondwettelijk Hof van oktober 2013 in L'Echo de knuppel in het hoenderhok. Het Hof spreekt zich uit over de nieuwe antimisbruikbepaling, die er in 2012 kwam onder impuls van staatssecretaris John Crombez (sp.a). Onder die bepaling kan de administratie fiscale constructies opzijschuiven die enkel bedoeld zijn om belastingen te vermijden. De fiscus moet in dat geval aantonen dat de belastingplichtige een rechtshandeling heeft gekozen die in strijd is met de doelstelling van een fiscale bepaling. De doorslaggevende reden moet belastingontwijking zijn.Het Hof stelt dat de bepaling een procedureregel is in de fiscale bewijsvoering en geen nieuwe belasting, die enkel de wetgever mag opleggen. Dus kan ze gehandhaafd blijven. Einde debat? Professor Bourgeois meent van niet. Hij is covoorzitter van het Tax Institute van de universiteit van Luik. Hij ziet door dit arrest problemen opduiken voor sommige uitspraken van de rulingcommissie. De wet van 2002 over de dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (de rulingcommissie) geeft de commissie de bevoegdheid om fiscale constructies te interpreteren. Maar het KB daarover verbiedt expliciet dat de commissie zich uitspreekt over "het gebruik van de bewijsmiddelen". Bourgeois: "De redenering is eenvoudig. De regeling over het fiscaal misbruik gaat over een bewijsmiddel. De rulingcommissie mag zich niet uitspreken over het gebruik van bewijsmiddelen. Dus mag de commissie zich niet over het fiscaal misbruik uitspreken." Professor Stefaan Van Crombrugge, voorzitter van de Vakgroep Belastingrecht van de universiteit van Gent, gaat nog een stap verder. In de memorie van toelichting bij de oprichting van de rulingcommissie werd de restrictieve stelling ook al verdedigd. "Het zat er dus aan te komen", stelt hij. "Nu heeft minister van Financiën Koen Geens wel op een parlementaire vraag geantwoord dat de rulingcommissie zich wat hem betreft gerust mag uitspreken over de antimisbruikdossiers." De rulingcommissie zelf laat weten dat ze het standpunt van de minister volgt. "De Dienst Voorafgaande Beslissingen in Fiscale Zaken is wel degelijk bevoegd om te beoordelen of een bepaalde verrichting wel of geen misbruik is in de zin van de algemene antimisbruikbepaling", klinkt het. Er ligt volgens Bourgeois echter "een grondwettelijke bom" onder de rulings. Bourgeois: "Het is een technische kwestie. Vandaar dat de regering in lopende zaken deze bom met een eenvoudig KB laat detoneren." Dat zal niet gaan, vreest collega Van Crombrugge. "Er is een wet nodig om een en ander in goede banen te leiden en de commissie een zuivere juridische basis te geven, die alle juridische discussies te vermijden. En het zal nog wel een tijd duren eer een nieuwe regering wetten zal maken. Ondertussen blijft er dus heel wat rechtsonzekerheid voor de belastingplichtige." Lees het volledige artikel in Trends van deze week.