De fiscale ontvangsten groeiden tot en met juli met 8,2 procent in ESR-termen en 11,9 procent in kastermen. Volgens de meest recente cijfers van het Monitoringcomité - een groep topambtenaren die de begroting van dichtbij screent - liggen de respectieve jaarcijfers op 5,83 en 8,07 procent. Het is evenwel zo dat cijfers na zeven maand niet integraal vergelijkbaar zijn met jaarcijfers.

De directe belastingen tonen een groei van 15,95 procent in kastermen. De voorafbetalingen nemen met 26,51 procent of 1,59 miljard euro toe, terwijl in de begrotingscontrole een groei van 12,4 procent was voorzien. Mogelijk volgt nog een verschuivingseffect naar het einde van het jaar, maar volgens de analyse van de FOD zien de ontvangsten er veelbelovend uit.

De bedrijfsvoorheffing stond op 2,41 procent groei, tegenover een geplande 3,25 procent. Het verschil zou te verklaren zijn doordat de impact van de laatste indexering nog niet in de cijfers is opgenomen. Bij de roerende voorheffing bedraagt de groei 13,37 procent. Dat is een pak hoger dan de voorziene 7,15 procent, maar in dat cijfer moet nog een grote teruggave - vermoedelijk in december - worden verrekend.

De kohieren leveren voorlopig een meerwaarde van 3 miljard euro op, of 54 procent van de totale groei van de directe belastingen. Op het vlak van de vennootschapsbelasting moet in september een grote teruggave gebeuren als gevolg van een recent vonnis. De negatieve impact wordt geraamd op 127 miljoen euro.

Bij de indirecte belastingen bedraagt de groei voor de douane en accijnzen na zeven maanden telkens 6,29 procent. De douanerechten vallen wat lager uit dan de geprogrammeerde 7,59 procent, maar bij de accijnzen bedroeg de voorziene groei dan weer 2,8 procent. Bij de overige directe belastingen staat de teller momenteel op een groei van 9,3 procent, tegenover een begrote toename van 7,03 procent.

De btw-ontvangsten namen voorlopig 4,89 procent toe tegenover een voorziene jaargroei van 4,76 procent. Bij de diverse rechten en taksen valt op dat de bankentaks momenteel 780 miljoen euro opbrengst laat zien. Dat is iets lager dan de vooropgestelde 805 miljoen euro.

Minister Van Overtveldt kreeg de voorbije jaren stevige kritiek te verwerven omwille van tegenvallende inkomsten. "De voorbije maanden werd de toon gemilderd om twee redenen: de doelstellingen werden vorig jaar wel degelijk gehaald en de inkomsten zitten ook voor dit jaar op schema", reageert de minister dinsdag op de cijfers van de FOD.

Volgens de N-VA-minister zorgen de hervormingsagenda van de regering en de betere Europese conjunctuur voor een toename van de belangrijkste inkomstencategorieën. "Deze evolutie wijst op een breed economisch herstel, een aantrekkende arbeidsmarkt en een toenemende koopkracht en consumptie. Met de maatregelen uit het Zomerakkoord zet de regering het werk verder en worden de publieke financiën op orde gezet", luidt het.

De fiscale ontvangsten groeiden tot en met juli met 8,2 procent in ESR-termen en 11,9 procent in kastermen. Volgens de meest recente cijfers van het Monitoringcomité - een groep topambtenaren die de begroting van dichtbij screent - liggen de respectieve jaarcijfers op 5,83 en 8,07 procent. Het is evenwel zo dat cijfers na zeven maand niet integraal vergelijkbaar zijn met jaarcijfers. De directe belastingen tonen een groei van 15,95 procent in kastermen. De voorafbetalingen nemen met 26,51 procent of 1,59 miljard euro toe, terwijl in de begrotingscontrole een groei van 12,4 procent was voorzien. Mogelijk volgt nog een verschuivingseffect naar het einde van het jaar, maar volgens de analyse van de FOD zien de ontvangsten er veelbelovend uit. De bedrijfsvoorheffing stond op 2,41 procent groei, tegenover een geplande 3,25 procent. Het verschil zou te verklaren zijn doordat de impact van de laatste indexering nog niet in de cijfers is opgenomen. Bij de roerende voorheffing bedraagt de groei 13,37 procent. Dat is een pak hoger dan de voorziene 7,15 procent, maar in dat cijfer moet nog een grote teruggave - vermoedelijk in december - worden verrekend. De kohieren leveren voorlopig een meerwaarde van 3 miljard euro op, of 54 procent van de totale groei van de directe belastingen. Op het vlak van de vennootschapsbelasting moet in september een grote teruggave gebeuren als gevolg van een recent vonnis. De negatieve impact wordt geraamd op 127 miljoen euro. Bij de indirecte belastingen bedraagt de groei voor de douane en accijnzen na zeven maanden telkens 6,29 procent. De douanerechten vallen wat lager uit dan de geprogrammeerde 7,59 procent, maar bij de accijnzen bedroeg de voorziene groei dan weer 2,8 procent. Bij de overige directe belastingen staat de teller momenteel op een groei van 9,3 procent, tegenover een begrote toename van 7,03 procent. De btw-ontvangsten namen voorlopig 4,89 procent toe tegenover een voorziene jaargroei van 4,76 procent. Bij de diverse rechten en taksen valt op dat de bankentaks momenteel 780 miljoen euro opbrengst laat zien. Dat is iets lager dan de vooropgestelde 805 miljoen euro. Minister Van Overtveldt kreeg de voorbije jaren stevige kritiek te verwerven omwille van tegenvallende inkomsten. "De voorbije maanden werd de toon gemilderd om twee redenen: de doelstellingen werden vorig jaar wel degelijk gehaald en de inkomsten zitten ook voor dit jaar op schema", reageert de minister dinsdag op de cijfers van de FOD. Volgens de N-VA-minister zorgen de hervormingsagenda van de regering en de betere Europese conjunctuur voor een toename van de belangrijkste inkomstencategorieën. "Deze evolutie wijst op een breed economisch herstel, een aantrekkende arbeidsmarkt en een toenemende koopkracht en consumptie. Met de maatregelen uit het Zomerakkoord zet de regering het werk verder en worden de publieke financiën op orde gezet", luidt het.